Happiness sessie

Een happiness sessie houdt in dat ik samen met jou je bewuste en onbewuste, ondersteunende en (subtiel) ondermijnende overtuigingen in kaart breng.

We kijken hoe je tegen happiness en tegen het leven aankijkt, hoe je jezelf en anderen ervaart, welke invloed je zelf hebt en welke invloed anderen hebben op je. Deze sessie is een essentiële stap in je bewustwordingsproces.

Sommige overtuigingen krijg je al in je vroege jeugd mee, sommige ontstaan door levenservaring. Ze zijn je manier van denken, bepalen hoe jij je voelt, hoe happy jij bent en hoe jij  je gedraagt. Ze worden vaak 'je identiteit'. Je zegt bijvoorbeeld  'zo ben ik nu eenmaal' maar spreekt in wezen een overtuiging over jezelf uit. Je hebt vaak niet in de gaten dat je wijzigingen kunt aanbrengen in je overtuigingen en daarmee in je manier van leven en je gevoel van happiness.

Nu zijn positieve overtuigingen prima, maar soms hebben we van die subtiel ondermijnende gedachten. Als voorbeeld, je zegt van jezelf: "Ik heb niet zoveel nodig". Klinkt loffelijk. Maar hier kan een schaarstegedachte achter schuilen. Als je de overtuiging hebt dat je niet zoveel nodig hebt, straal je dit uit en handel je daar naar. Misschien durf je geen geld te vragen voor je diensten. Misschien geven je vrienden je niet zoveel aandacht als je zou wensen. Misschien beperk je jezelf in het vervullen van je behoeften en gun je jezelf geen mooie dingen of prettige ervaringen. De impact van een overtuigingen kan dus groot zijn en uitwerken op vele levensgebieden.

Als je doorkrijgt hoe overtuigingen je leven beïnvloeden, kun je daar verandering in brengen. Je overtuigingen onder de loep nemen is een essentiële stap in het bewustwordingsproces. En vanzelfsprekend help ik je ook om je overtuigingen om te buigen.

Vorm en duur

  • In een 'interview'  stel ik je vragen en gaan we in gesprek over hoe jij tegen dingen aankijkt en hoe jij dingen ervaart. Dit zal vaak al helpen om inzicht te krijgen. Dit interview kan in Eext worden gevoerd of via Skype. Duur ongeveer 2 uur.
  • Na de sessie werk ik het gesprek uit in een handzaam overzicht van overtuigingen/houdingen. Dit laat zien waar je staat en waar jij eventueel kan veranderen om je gelukkiger te voelen. Dit overzicht kan je elk (half) jaar opnieuw gebruiken om veranderingen te toetsen. 
  • We bespreken na ongeveer een week telefonisch jouw ondersteunende en ondermijnende overtuigingen en ik geef je advies hoe je veranderingen kunt aanbrengen. Duur ongeveer een uur.

Voorwaarden

De kosten bedragen normaal € 250,00. Voor de algemene voorwaarden verwijs ik naar de pagina tarieven en voorwaarden