HSP Healing en reading

Waarom is healing zo geschikt voor HSP (hooggevoelige mensen)?

Ik werk speciaal met hoogsensitieve mensen (HSP),  ben bekend met de klachten die daarmee gepaard kunnen gaan zoals slecht geaard zijn, stressklachten (overprikkeling), nekpijn, rugpijn, emotioneel uit evenwicht, veel piekeren, teveel openstaan voor invloeden van buitenaf. HSP hebben als voordeel dat ze gevoelig zijn voor de inwerking van subtiele energie, zodat healing hen ook weer snel in evenwicht brengt.  Ik geef bij Aura en Chakra Healing door wat ik energetisch opmerk, één van de vormen van reading die ik toepas.

De algemene effecten van healing zijn:

  • Lichamelijk : meer energie, snellere genezing, minder pijn, beter geaard, kalme hersengolven.
  • Emotioneel : lekkerder in je vel, meer ontspannen, gelukkiger, evenwichtiger, rustiger.
  • Geestelijk : beter geconcentreerd, alerter, doelgerichter, creatiever, meer overzicht.
  • Spiritueel : bewuster leven vanuit je kern en levensdoel, meer vervulling ervaren in je leven.

Omdat jij je door de healing en reading bewuster wordt van patronen die je eerder belemmerden, kun je aan veranderingen in jezelf en je leven werken. Het ondersteunt dus het bewustwordingsproces en het veranderingsproces. Het zorgt dat je het oude makkelijker loslaat en soepeler een andere levenshouding aanneemt.

Healing HSP Praktijk Renée Merkestijn

De behandeling

Elke healing wordt voorafgegaan door een kort gesprek, om te inventariseren wat er speelt, zodat de behandeling daarop kan worden aangepast. Bij healing wordt gewerkt met lichte aanrakingen van de handen van lichaam en je energieveld, je aura en chakra's, om het evenwicht te herstellen. Je ligt gekleed op de behandeltafel. Tijdens de behandeling kan de verandering in energie voelbaar zijn als stroming, tintelingen, warmte, als totale ontspanning en als verandering in bewustzijn. Ik werk desgewenst ook buiten in de prachtige cottagetuin, wat de behandeling energetisch ondersteunt en een extra bijzondere ervaring maakt. Na afloop vertel ik je wat ik tegenkwam en geef ik je zonodig advies of oefeningen mee voor thuis.

Healing vraagt openheid voor verandering, de intentie deze veranderingen in jouw leven te integreren.  Je krijgt oefeningen en tips mee zoals aardings- en ademhalingsoefeningen, leert meer over jezelf (bewustzijn) en over selfhealing om jouw veranderingsproces te ondersteunen. Renée Merkestijn is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Holistisch Energetisch Therapeuten.

Visie op healing Renée Merkestijn

Ik geloof  dat mensen prachtige en complexe energiewezens met  meer mogelijkheden dan ze zelf beseffen.  Op energieniveau verandert alles voortdurend, zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel. Al die niveaus werken op elkaar in.  Als je energie goed stroomt, ervaar je balans en gezondheid.

Bij blokkades ervaar je disbalans en ziekte, die je echter de weg wijzen naar een nieuwe balans en een dieper niveau van bewustzijn. Veel mensen merken disbalans pas op bij lichamelijke ziekte,  omdat energie op het fysieke niveau 'trager reageert' dan energie op het emotionele, mentale en spirituele niveau. Healing helpt je niet alleen disbalans te herstellen, maar ook te voorkomen, omdat deze eerder wordt opgemerkt.

Healing brengt je energie in balans en helpt je bewuster te leven.