Cursus HSP dramadriehoek

HSP Cursus Dramadriehoek

De term dramadriehoek is ontleend aan de Transactionele Analyse, waar ik in mijn praktijk veel mee werk om mensen inzicht te geven.  In relaties spelen we vaak aangeleerde patronen uit die na een tijdje kunnen gaan knellen, ze kosten ons energie. De dramadriehoek is een patroon waarvoor sommige HSPs gevoelig voor kunnen zijn.  In dit patroon bestaan drie posities:

  • Redder (betuttelende Zorgzame Ouder)
  • Slachtoffer (angstige, machteloze Aangepaste Kind)
  • Aanklager (veroordelende Kritische Ouder)

De Redder in jezelf wilt mensen helpen, maar neemt ongemerkt de verantwoordelijkheid over van anderen. Dit is een rol die de sociale en empathische HSPs vaak ongemerkt spelen. Ze willen iedereen helpen, zelfs ten koste van zichzelf. Het risico is dat je er op leegloopt omdat je teveel doet voor anderen. De gelijkwaardigheid in relaties is zoek.

Het Slachtoffer in jezelf is iemand die de verantwoordelijkheid bij een ander legt en veel  hulp verwacht van anderen, praktisch of emotioneel. Je hebt als Slachtoffer het gevoel dat je het zonder de hulp van anderen niet gaat redden, voelt je afhankelijk en bang. HSPs kunnen daarin terechtkomen uit gewoonte, door trauma of wanneer ze in een moeilijke periode zitten. Het belemmert je om jezelf effectief te helpen en er is geen gelijkwaardigheid in relaties.

De Aanklager in je reageert meestal als je in de ander teleurgesteld raakt in je normen, dan stap je in de boze, verwijtende rol.  Het Slachtoffer kan Aanklager worden, omdat de Redder hem niet helpt zoals hij dat zou willen. De Redder kan Aanklager worden, als hij het gevoel heeft dat het Slachtoffer hem uitput en gebruikt. Als je gevoelig bent voor dit patroon, zul je alle drie de posities in jezelf op kunnen merken.

Het kan anders. HSPs kunnen leren beter met kwesties van verantwoordelijkheid om te gaan. Dit vereist inzicht in je eigen patronen, overtuigingen en angsten. Het vraagt dat je assertief leert optreden, wat trouwens voor alledrie de rollen geldt. Daarnaast is het belangrijk dat je met respect en begrip met elkaar om blijft gaan. 

In deze workshop van één middag krijg je inzicht in dit gedragspatroon. Je onderzoekt waarom je daar gevoelig voor bent, hoe het is ontstaan. Daarnaast leer je alternatieven zien en we oefenen die nieuwe gedragspatronen gezamenlijk. Vind je dit te confronterend in een groep, dan kan je vanzelfsprekend een persoonlijk consult aanvragen.

Deze workshop wordt gegeven op inschrijving. Je kunt aangeven dat je interesse hebt. Zodra er vier deelnemers zijn, wordt een afspraak gemaakt. De cursus duurt tweeënhalf tot drie uur en kost € 55,00 per persoon.