Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Aanslaan op autoriteit

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, November 19, 2020 Under: Zelfkennis

Aanslaan op autoriteit

Als je op een bepaald issue aanslaat, dan betekent dit dat er iets in jou innerlijk uit evenwicht is. Met aanslaan bedoel ik dat je sterke meningen voelt opkomen met heftige emoties erbij. Ze noemen het ook wel getriggerd worden. Op dit moment lijken veel mensen aan te slaan op autoriteit.

Als we aanslaan, komen we meestal in projecties terecht. We denken dat die ander onze heftige emoties oproept. We gaan daardoor aan de slag met schuld en boete. Omdat het niet fijn is wat we voelen, zoeken we een schuldige, in onszelf, in de ander, in de wereld, waar dan ook. Zo hopen we van dat nare gevoel af te komen. Maar zolang het innerlijke conflict niet is opgelost, blijf je dit tegenkomen in je leven. Het wordt een patroon. 

Door je met aanval en verdediging bezig te houden, met de wereld, leid je jezelf af van het werkelijke probleem, namelijk dat je over dat issue innerlijk in conflict verkeert. Dat is wat jouw heftige reactie op de situatie in de wereld laat zien. De buitenwereld is een reflectie van je innerlijke vrede of onvrede. Je innerlijke conflict komt naar buiten in de wereld, zowel persoonlijk en collectief.

Op dit moment slaan veel mensen aan op autoriteit. Iedereen vindt wat van autoriteit, wat dit wel of niet is, wat een autoriteit wel of niet mag, of je wel of niet naar autoriteiten moet luisteren. De schuldvraag wordt ter hand opgenomen en geprojecteerd op ‘de ander’, want die ander is de schuld van je nare gevoelens. Autoriteiten die de burger de schuld geven van bijvoorbeeld ongehoorzaamheid, worstelen innerlijk met autoriteitskwesties. Mensen die boos worden op mensen die autoriteiten niet gehoorzamen, worstelen innerlijk met autoriteitskwesties. Mensen die hoos worden op mensen die zonder nadenken autoriteiten gehoorzamen, worstelen innerlijk met autoriteitskwesties. Kortom, we zitten elkaar in de haren door een innerlijke conflict dat we collectief hebben, want hadden we dit niet, zouden we er niet op aanslaan.

De situatie in de wereld laat ons zien dat we innerlijk geen evenwichtige antwoorden hebben gevonden over de kwestie autoriteit. Probeer voor jezelf te onderzoeken waar je precies op aanslaat. Misschien heb je vanuit je opvoeding of vanuit ervaringen geleerd een autoriteit te zien als iemand die ver verheven is boven andere mensen en daarmee ben je in ongelijkwaardigheid gaan geloven. Daaruit volgt vaak een gevoel van macht en onmacht, dader en slachtoffer, zelfvertrouwen of juist gebrek aan zelfvertrouwen. Autoriteit heeft vaak met identiteit te maken. Als je je innerlijk conflict oplost, sla je niet meer aan. Als je nog aanslaat, heb je het nog niet opgelost.

Als je deze autoriteitskwestie in jezelf in evenwicht brengt, ontstaat er in jezelf meer vrede en reageer je vrediger. Dat heeft ook weer een positieve invloed op andere mensen. Die vrede kunnen we momenteel goed gebruiken. Door dit onderzoek ontdek je meteen je innerlijke autoriteit.. 


In : Zelfkennis 


Tags: autoriteit  schuld  boete  gehoorzaam  aanval  verdediging  innerlijk  evenwicht 
 
 

Make a free website with Yola