Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Showing category "Maatschappij" (Show all posts)

Toename van haat

Posted by Renée Merkestijn on Monday, May 13, 2024, In : Maatschappij 

Haat komt voort uit het geloof in schuld. Daarmee blijf je vasthouden aan het verleden en wilt straffen gaan uitdelen. Zo herhaal je het verleden in de toekomst. Dan kan je nooit vergeven, nooit het verleden laten rusten en nooit verder gaan als vrij mens. Het verleden ketent je.

Achter het geloof in schuld ligt het geloof in voorwaardelijke liefde. Je bent dan pas liefde waardig als je aan een hele reeks voorwaarden voldoet. Zo niet, dan krijg je straf, ook al is het lang geleden. Dit is in...


Continue reading ...
 

Discriminatie

Posted by Renée Merkestijn on Monday, March 18, 2024, In : Maatschappij 


Ieder mens discrimineert, omdat het ego in de mens nu eenmaal discrimineert. Het ego in de mens leeft in angst, oordeelt iets of iemand en valt dan aan. Dat is niet iets dat we graag horen. Daarom projecteert het ego wat hij doet altijd op anderen. Hij beschuldigt een ander van iets wat hij zelf doet, maar probeert te ontkennen.

Het ego zoekt verschillen en de makkelijkste die je kan vinden zijn uiterlijkheden. Daarom is discrimineren op uiterlijk populair. Maar zelfs mensen van ongeveer h...


Continue reading ...
 

Blind voor mens en recht

Posted by Renée Merkestijn on Tuesday, February 27, 2024, In : Maatschappij 
De parlementaire enquêtecommissie heeft een rapport geschreven over het fraudebeleid van overheid. De conclusies zijn afschuwelijk. Nog afschuwelijker is, dat het tot op heden niet is opgelost. We leven in een tijd waarin medemenselijkheid bij de hoogste organen in ons land verdwenen lijkt. Tijd om dat terug te brengen. Dat kan alleen als je zelf je ogen opent voor mensen en hun recht en voor elkaar opkomt.

"In een verhard politiek en maatschappelijk klimaat zijn de drie staatsmachten blind g...
Continue reading ...
 

CO2 houdt ons in leven.

Posted by Renée Merkestijn on Saturday, February 3, 2024, In : Maatschappij 


CO2, dat stofje dat zogenaamd zo gevaarlijk is, is de basis van ons leven. CO2 wordt namelijk door planten omgezet in glucose en zuurstof. Glucose vormt onze voeding. Zuurstof ademen we in. Zonder deze twee kunnen we niet leven.

 We ademen CO2 uit, wat weer voeding is voor de planten.Het is een kringloop.  Dus als je CO2 wilt beperken, beperk je het leven.

En wat dan met de dekenvorming? CO2 zorgt dat er meer plantenvoeding is, dus meer groen ontstaat. De woestijnen worden groen, de arme la...


Continue reading ...
 

Risico van opoffering

Posted by Renée Merkestijn on Wednesday, January 24, 2024, In : Maatschappij 

Als het individuele belang ondergeschikt raakt aan een groter belang (een grote groep of een hoger doel), dan kan het soms tot opoffering van individuen leiden, vaak aangevuurd door fanatici. Je wordt geacht jezelf op te offeren voor anderen, jezelf te benadelen. Degenen die niet mee willen of mogen doen, worden benadeeld, uitgesloten en geofferd. Het wordt totalitair. Bekende voorbeelden vind je in politiek (fascisme en communisme) en in fanatieke religieuze stromingen. Dan is er een toplaag...


Continue reading ...
 

Dominantie-Egalitair

Posted by Renée Merkestijn on Friday, December 22, 2023, In : Maatschappij 


In het westen wordt bewust of onbewust een dominantiemodel gehanteerd. We denken in termen als ‘dit is beter dan dat’, ons waardesysteem is gebaseerd op verschillen. Man is beter dan vrouw, rijk is beter dan arm, hoogopgeleid is beter dan laagopgeleid, mensen zijn beter dan dieren, volwassenen zijn beter dan kinderen, het ene land/ras is beter dan het andere land/ras, experts zijn beter dan niet-experts, beroemde mensen zijn beter dan gewone mensen, mensen zijn belangrijker dan de plane...


Continue reading ...
 

Ego en politiek

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, December 3, 2023, In : Maatschappij 

Het ego speelt graag schuldspelletjes. Dat zie je in de politiek voortdurend gebeuren, want de politiek is een reflectie van onze collectieve manier van denken. In wezen wilt het ego altijd gelijk hebben en die gevaarlijke ander overtuigen van zijn gelijk. Lukt dat niet, wil het ego de gevaarlijke ander uitschakelen. Het ego projecteert voortdurend zijn eigen angsten en oordelen op zijn favoriete vijand, wie dit dan ook mag zijn.

Democratie kan niet functioneren als het ego overheerst, zij...


Continue reading ...
 

Corona trauma collectief

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, November 2, 2023, In : Maatschappij 

In de jaren 2020 en 2021 hebben we in mijn ogen een collectief traumatische ervaring gehad met het coronagebeuren, welke nog steeds niet is verwerkt.

Je kan het vergelijken met oorlogstrauma's van soldaten, c-PTSS, complexe posttraumatische stressstoornis. Kenmerken daarvan kan je vinden op (
Wat is een posttraumatische stressstoornis? - Hersenstichting).

I
n het kort: ‘Het zelfbeeld van mensen raakt ondermijnd, ze kunnen hun emoties niet meer reguleren, kunnen gevaarlijk/beschadigend gedrag to...


Continue reading ...
 

Waanzinwereld

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, October 8, 2023, In : Maatschappij 

We leven in een wereld waarin waanzin een grote rol speelt. Waanzin wordt ingegeven door het denken in angst en oordeel. Dat zet je aan tot allerlei naar gedrag, waaronder moord en doodslag. Deze denkwijze is altijd al zichtbaar geweest, maar toont zijn waanzinnige gezicht steeds vaker en duidelijker.

Je kan de waanzin in de geest van andere mensen niet veranderen, zolang zij niet inzien dat ze waanzinnig zijn. Je kan alleen maar zorgen dat je eigen geest vrij blijft van de waanzin en zelf...


Continue reading ...
 

Meningsuiting

Posted by Renée Merkestijn on Monday, September 25, 2023, In : Maatschappij 

Iedereen praat over vrijheid van meningsuiting. Zomaar wat van mijn gedachten erover.

Een mening is jouw idee over hoe dingen in elkaar zitten of horen te gaan volgens jou. Je mag je mening uitspreken, zelfs al zou de hele wereld er anders over denken. Dat is hoe vrijheid van meningsuiting is gedefinieerd. Het kan dat mensen vervolgens een totaal andere mening uitspreken, voor hen geldt net zo goed de vrijheid van meningsuiting. Je kan overeenkomsten ontdekken, of ontdekken dat je het niet e...


Continue reading ...
 

Is meer beter?

Posted by Renée Merkestijn on Monday, August 28, 2023, In : Maatschappij 

In het westen zijn we  gefocust op meer. Meer geld, meer spullen, meer entertainment, meer vakanties, meer status. Ook groter en beter kan je als meer vertalen: grotere huizen en auto’s, betere banen en computers. Ook als land willen we altijd maar meer: meer GDP, meer verdienen, meer consumeren, meer mensen, meer huizen, meer wegen en meer hebben dan andere landen.

Het onderliggende idee is dat meer materieel gezien beter is. De meeste mensen vragen zich niet eens af of het allemaal beter...


Continue reading ...
 

Consensus risico's

Posted by Renée Merkestijn on Tuesday, July 25, 2023, In : Maatschappij 

Mensen willen vaak per se consensus bereiken, omdat eenstemmigheid zekerheid geeft. Het is  voor mensen lastig dat je dingen niet 100% zeker weet. In groepsverband is het lastiger om afspraken te maken als er geen consensus is. Dan zou je moeten werken met meerdere opties of voorbehouden. Als mensen per se consensus willen maar die niet vinden, wordt een besluit of richting soms geforceerd, wat kan leiden tot polarisatie.

Politiek en wetenschap laten in het groot zien wat er in het klein o...


Continue reading ...
 

Plasgeitenbreier

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, June 29, 2023, In : Maatschappij 
Onlangs publiceerde een anonieme twitteraarster die zichzelf Plasgeitenbreier noemt een vreselijk bericht. Ze toonde op Twitter de inhoud van een app-gesprek, waarin telefoonnummers van ministers waren genoemd. Het was niet bekend of dat bericht authentiek was of geknipt en geplakt. 

Maar bijna alle ministers en een aantal kranten verspreidden vervolgens dit anonieme, niet geverifieerde bericht, gepaard gaande met zeer verontwaardigde teksten. De democratie is in gevaar! 

Dit laat ten eerste zi...
Continue reading ...
 

Samenhangen

Posted by Renée Merkestijn on Wednesday, June 28, 2023, In : Maatschappij 

In onze tijd is men zo gefocust op details en specialismen, dat men de samenhangen uit het oog verliest of zaken te eenzijdig bekijkt. Dit leidt tot ingrepen in de wereld, waarvan de gevolgen niet goed worden overzien. Als je aan één draadje trekt in de stof, verandert het gehele weefsel. Als je één draadje verwijdert uit de stof, wordt het totale weefsel zwakker. Het zou mooi zijn als we weer meer in samenhangen gingen denken. Dat maakt oplossingen vinden lastiger, maar voorkomt veel e...


Continue reading ...
 

Eten en gegeten worden

Posted by Renée Merkestijn on Monday, June 12, 2023, In : Maatschappij 


Mensen zijn fysiek gezien een diersoort. Dieren blijven in leven door dieren en planten te eten. Op hoger niveau is niet alleen de mens, maar ook een dier of plant bewust leven. Fysiek gezien zitten we in een wereld van eten en gegeten worden.

De meeste mensen vinden deze kant van het bestaan niet prettig. Ontkenning is dan een handig mechanisme. Sommigen vinden dat dieren niet bewust zijn, dus die mag je dan wel eten zonder schuldgevoel. Sommigen vinden dat planten niet bewust zijn, dus die ...


Continue reading ...
 

Klimaatnuchterheid

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, June 11, 2023, In : Maatschappij 

Verandert het klimaat? Ja, want het klimaat verandert altijd, al miljoenen jaren. Er zijn altijd ijstijden en tropische perioden geweest. Zijn wij de oorzaak ervan? We zijn slechts één van de honderden factoren die het klimaat bepalen.  Kunnen wij het klimaat veranderen? Juist vanwege die vele invloeden is onze invloed beperkt.

Vraag is ook waar streef je naar? Moet het klimaat worden zoals het vorige eeuw was en zo ja, waarom? We steken veel energie in dingen terugdraaien omdat we onsz...


Continue reading ...
 

AI, modellen, kennis, waarheid

Posted by Renée Merkestijn on Friday, June 9, 2023, In : Maatschappij 

We proberen onze wereld steeds meer te besturen via Artificiële Intelligentie (AI) en wetenschappelijke modellen. Mensen hebben snel een blind vertrouwen in wat deze hen zeggen, maar is dat gerechtvaardigd? Hoe ga je als ‘gewoon mens’ met deze informatie om?

ChatGPT is een AI programma wat voor iedereen beschikbaar is nu. Ze hebben bergen informatie in deze computer gevoerd en daardoor kan hij op bijna alle vragen antwoord geven. Wat het lastig maakt, dat er altijd tegenstrijdige inform...


Continue reading ...
 

Maatschappelijke waarden of normen

Posted by Renée Merkestijn on Wednesday, May 31, 2023, In : Maatschappij 

Waarden worden bepaald door onze Zorgzame Ouder. Je ontwikkelt waarden vanuit liefde en zorg, waarden zijn diepgevoeld, innerlijk geworteld. Leven vanuit je waarden zorgt dat je van binnenuit integer bent.

Normen worden bepaald door de Kritische Ouder. Waarden zijn dan omgezet naar normen, naar uiterlijke regels en wetten, waaraan controle en bestraffing wordt verbonden. Een norm is daarmee aangeleerd en vraagt gehoorzaamheid aan wat anderen hebben bepaald.

Wereldwijd poogt men waarden t...


Continue reading ...
 

Wereldverbeteraars

Posted by Renée Merkestijn on Wednesday, March 1, 2023, In : Maatschappij 


Veel mensen willen de wereld veranderen en vergeten dat ze bij zichzelf moeten beginnen. Ze zijn vooral gefocust op het willen veranderen van anderen. Maar die anderen willen jou weer veranderen. Gevolg is strijd. Dus de wereld wordt niet echt beter van dat soort wereldverbeteraars.

Achter de wens tot verbetering zit vaak onvrede en zelfs boosheid. Het gaat allemaal niet zoals jij vindt dat het hoort te gaan daarbuiten, dus ga je die buitenwereld veranderen. Hoewel dit als loffelijk streve...


Continue reading ...
 

Inflatie is belasting

Posted by Renée Merkestijn on Monday, February 27, 2023, In : Maatschappij 

Inflatie is primair een monetair verschijnsel. Als je 100 broden hebt en 100 euro's, kost één brood 1 euro. Als je 100 euro extra in omloop brengt, maar het aantal broden hetzelfde houdt, kost een brood 2 euro. Niet omdat het brood schaars is geworden, maar omdat de verhouding geld-product is veranderd.

Geld dat in omloop is, wordt gecreëerd door banken door leningen uit te schrijven aan overheden en bedrijven en mensen. Alle geld in omloop is een schuld aan banken, te vergelijken met het g...


Continue reading ...
 

Borden stukgooien

Posted by Renée Merkestijn on Monday, February 20, 2023, In : Maatschappij 

Stel je man pleegt overspel. In je frustratie gooi je een bord op de grond stuk. Vervelend, maar geen grote schade. Vervolgens zegt hij: “Ik praat niet met agressieve mensen die borden stukgooien.” Hij vertelt je vriendenkring dat jij borden op de grond stukgooit. Je vrienden roepen ach en wee en hebben het erover hoe agressief je bent. Ze zeggen allemaal dat je nooit en te nimmer borden stuk mag gooien. En als het op een scheiding uitdraait, ligt het aan jou, de bordengooier.

Dat is wat...


Continue reading ...
 

Tegen de natuur in

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, February 5, 2023, In : Maatschappij 

 

De mens lijkt steeds tegen de natuur in te gaan, waarmee hij allerlei problemen veroorzaakt. De oplossingen gaan ook weer tegen de natuur in, veroorzaken nog meer problemen.

In de natuur heb je kringlopen, in de herfst sterft het groen af en wordt de vruchtbare grond voor de jaren daarna. Wij halen het blad en 'afval' (want we zien het als afval) weg, verarmen de grond en vernietigen het bodemleven. Vervolgens strooien we kunstmest, waar niet alle voedingsstoffen inzitten die planten nod...


Continue reading ...
 

Uniformiteit

Posted by Renée Merkestijn on Friday, January 20, 2023, In : Maatschappij 

Het ‘doen wat anderen doen’ wordt vaak als deugd gezien, uniformiteit als een teken van eenheid, iets dat ons allemaal zou beschermen. Dat zou waar zijn als we allemaal exact hetzelfde zouden zijn, maar we zijn allemaal uniek.

Ik vergelijk het met hartcellen die tegen longcellen zeggen, dat ze zich als hartcellen moeten gedragen, omdat het goed zou zijn voor het geheel. Dat maakt in werkelijkheid de longcellen kapot. Ook de hartcellen krijgen geen zuurstof meer en gaan dan ook kapot. Uit...


Continue reading ...
 

Uniformiteit

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, November 17, 2022, In : Maatschappij 


Het woord uniformiteit bevat het woord uniform. Een uniform draag je als je je identificeert met een bepaalde groep met een bepaalde visie en die wilt uitdragen. Dit kom je bij pubers (mode) tegen, bij sektes (bepaalde kleding), bij openbare functies als politie of leger (uniformen). Het betekent dat jouw individuele handelen sterk wordt bepaald door de afspraken die binnen die groep gelden.

Uniformiteit heeft pluspunten, je hebt afspraken en je weet waar je aan toe bent met elkaar.  Maar al...


Continue reading ...
 

Ruzie en oorlog zijn keuzes

Posted by Renée Merkestijn on Tuesday, November 1, 2022, In : Maatschappij 


Als je op het nieuws kijkt en op social media, zie je veel geruzie en oorlogstaal. Net als kleine kinderen vroeger, roepen de kinderen: ‘Het is zijn schuld. Hij is begonnen.’ Als het goed is, zei je moeder dan: ‘Allebei stoppen met jullie geruzie!’

Als mensen volwassen zijn, is er geen moeder meer die zegt dat we ermee moeten stoppen. We zullen zelf moeten zeggen: ‘Stop met dat geruzie. Stop met oorlog voeren. Nu is het klaar!’ Dat valt voor veel mensen niet mee.

In een kind...


Continue reading ...
 

Rare tijden

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, October 2, 2022, In : Maatschappij 

Dat we in rare tijden zitten, weten de meeste mensen inmiddels. Wat is er aan de hand en hoe ga je daarmee om?

We zitten in een grootscheeps veranderingsproces. Verandering roept  angst en daarmee stress op. Sommige mensen zullen bij stress vechten, anderen zullen vluchten en veel mensen zullen verstarren. Het primitieve overlevingsmechanisme treedt op de voorgrond.

Ook worden onze onbewuste inhouden getriggerd als je veel nieuwe dingen meemaakt. Je komt angsten en oordelen tegen waarvan j...


Continue reading ...
 

Marxisme, fascisme, kapitalisme

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, September 25, 2022, In : Maatschappij 

Hoe verhouden bovenstaande politieke ideologieën zich tot de polariteit? 

Er zijn twee polen, het individuele belang en het gemeenschappelijke belang. Als deze tot het uiterste gaan, wordt gaat het individuele belang ten koste van het gemeenschappelijke belang, of gaat het gemeenschappelijke belang ten koste van het individuele belang. Dit wordt met 'extreem' aangeduid.

Het uiterste individuele belang kan je zien als puur kapitalisme, ieder voor zich. Het uiterste gemeenschappelijke belang...


Continue reading ...
 

Creditcard economie

Posted by Renée Merkestijn on Friday, September 16, 2022, In : Maatschappij 

Sinds de jaren 70 leeft de wereld op schuld, op een creditcard. Er wordt geld uit het niets gecreëerd en dat moet dan met rente worden terugbetaald. Daarom moet de inflatie altijd minimaal 2% zijn.

Inflatie ontstaat door scheppen van meer geld dan je hebt, je neemt krediet op. We hebben een creditcard economie. Wat we met dat geld meer kunnen produceren wordt economische groei genoemd. Maar het is vaak alleen groei van de hoeveelheid geld in omloop. Soms staat daar inderdaad productie teg...


Continue reading ...
 

Economie stort in?

Posted by Renée Merkestijn on Tuesday, August 23, 2022, In : Maatschappij 

De term economie stond ooit voor het gezamenlijke huishouden. Nu staat het nog alleen voor geldproductie. Wat ze bedoelen met ‘instorten van de economie’ is dat de geldproductie instort, maar met het huishouden kan het dan soms juist prima gaan. Als voorbeelden:

Als iedereen 100% gezond zou zijn, stortte de ‘economie’ in. Dan heb je geen doktoren, verplegers, ziekenhuizen, verzorgenden nodig. Wij zijn heerlijk gezond, maar dat is slecht voor de geldproductie.

Als we allemaal zelfvoo...


Continue reading ...
 

Geld is jouw energie

Posted by Renée Merkestijn on Friday, August 19, 2022, In : Maatschappij 

Van oorsprong was geld een ruilmiddel. Geld drukt een hoeveelheid energie uit. Je werkte hard, kreeg daar geld voor, ofwel ruilde energie. Als je producten ruilde, ruilde je de vruchten van jouw arbeid tegen de vruchten van andermans arbeid, energie voor energie. Geld is gestolde energie. De werkelijke waarde van geld is de hoeveelheid energie die je erin hebt gestoken.

In het huidige systeem gebeurt er iets anders. Een bank kan sinds de jaren tachtig geld uit het niets scheppen via lening...


Continue reading ...
 

Verharding en dwangtaal

Posted by Renée Merkestijn on Friday, August 12, 2022, In : Maatschappij 
Wat zit er psychologisch gezien achter de verharding in de maatschappelijke discussies?

Momenteel is alles maatschappelijk aan het verharden, wordt steeds meer ‘dwangtaal’ gebruikt, zelfs gewoon op televisie en in de krant. Ik las een column waarin boeren werden weggezet als terrorist in drie verschillende taalvarianten. Op televisie gebruikte een minister de dwangwoorden weigeren, zwichten, stoppen, terroriseren, intimideren, illegale acties. In plaats van gewoon te zeggen dat je een be...


Continue reading ...
 

Natuur en mens

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, August 11, 2022, In : Maatschappij 

Tot het begin van de Middeleeuwen was Nederland bedekt door uitgebreide loofbossen. Door het toedoen van de mens was in de 19e eeuw alle bos gekapt. Er ontstond kale grond en heide.

De natuur ontwikkelt zich altijd in één richting, van kale grond, naar heide, naar struiken, naar dennenhout op arme grond naar loofhout op de rijker geworden grond. Dit is een natuurlijk proces. Na een zware storm is de grond kaal, de natuur herstelt en wordt uiteindelijk een loofbos. 

Je kunt natuur niet defi...


Continue reading ...
 

Uitersten

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, August 4, 2022, In : Maatschappij 

Mensen zijn geneigd eenzijdig te reageren met ‘alleen maar meer’ of ‘alleen maar minder’. Als de uiterste grens wordt bereikt, keert het helemaal om. Totdat daarvan de uiterste grens wordt bereikt en het opnieuw omkeert. Het gaat maar heen en weer, in plaats van dat het midden gekozen wordt.

Dat zie je met bijvoorbeeld landbouwbeleid. We hadden het arm, dus moesten alleen maar meer grote boeren bedrijven, komen. Nu bereiken we de grens van de groei en keert het om. Alleen zo drastisc...


Continue reading ...
 

Weer en interpretatie

Posted by Renée Merkestijn on Tuesday, July 19, 2022, In : Maatschappij 
Hoe jij dingen ervaart, hangt sterk af van je interpretatie. Een interessant voorbeeld zijn de weerberichten door de jaren heen over hoge temperaturen. Hitte komt elk jaar regelmatig voor. Alleen onze interpretatie is veranderd van zonnig zomerweer naar extreme hitte. Dat zie je ook in de plaatjes van het weerbericht terug. Het weer is niet veranderd, onze interpretatie is veranderd. 
Helaas veranderen ook de officiële cijfers. In 2016 werden 40 hittegolven gemeld van 1901 tot 2015.  https://...
Continue reading ...
 

Graaien, verleiden en aanvallen

Posted by Renée Merkestijn on Monday, July 11, 2022, In : Maatschappij 

Het ego voelt zich alleen in de wereld en probeert te overleven. Dit doet hij door zoveel mogelijk te graaien (eigenbelang) en je te verleiden jouw tijd en geld af te geven. Als er niets te halen valt, als hij je als concurrent ziet of denkt beter te kunnen, gaat hij in de aanval. Het ego geeft nooit om een medemens, beziet andere mensen vanuit nut of gevaar. Het ego zorgt daarbij altijd dat de ander harder moet werken dan hijzelf, roomt graag de vruchten van andermans noeste arbeid af.

On...


Continue reading ...
 

Voedsel overschot en tekort

Posted by Renée Merkestijn on Saturday, July 9, 2022, In : Maatschappij 

Elk land probeerde van oorsprong genoeg voedsel voor de eigen mensen te produceren. De overschotten werden gebruikt om te ruilen tegen producten die ze zelf niet konden produceren, ofwel de voedseloverschotten van andere landen.  

Nederland kan geen sinaasappels verbouwen, dus importeert sinaasappels uit Spanje die daarvan een overschot heeft. Nederland exporteert zijn vleesoverschot aan landen die weinig vlees hebben. Het is een ruilsysteem. Als de prijsstellingen eerlijk zijn, is er sprake...


Continue reading ...
 

Zelfbeschikkingsrecht en autoriteiten

Posted by Renée Merkestijn on Saturday, June 25, 2022, In : Maatschappij 

Zelfbeschikking ofwel individuele soevereiniteit verwijst naar natuurlijke recht van een persoon om lichamelijke integriteit te hebben en de exclusieve controleur te zijn van en de volledige zeggenschap te hebben over het eigen lichaam en leven. Dit is een van de belangrijkste mensenrechten. Dit betekent dat niemand,  ook geen autoriteiten zoals overheden en artsen,  mag bepalen hoe jij met je lichaam en je leven omgaat.

Daar gaat het wringen. Autoriteiten proberen vaak te bepalen of je bij...


Continue reading ...
 

De wetenschap zegt het

Posted by Renée Merkestijn on Friday, June 24, 2022, In : Maatschappij 

In wetenschap doen mensen voorstellen over hoe de fysieke werkelijkheid eruit ziet. Soms heel verschillende voorstellen. Dat gaan ze dan allemaal nader onderzoeken, ze gaan er zogezegd over steggelen. Uiteindelijk bereiken ze consensus over hoe de werkelijkheid er naar alle waarschijnlijkheid uitziet. Totdat iemand met een ander voorstel komt.

Als er tegenstrijdige meningen zijn, dan is de wetenschap nog niet ‘uitgesteggeld’ met elkaar, dan is er geen consensus bereikt. Al doen ze graag ...


Continue reading ...
 

Aanvalluuhhhh!

Posted by Renée Merkestijn on Wednesday, June 22, 2022, In : Maatschappij 

Mensen die niet voldoen aan het beeld of de ideeën van de gevestigde orde, worden soms heftig aangevallen. Dit kan je vergelijken met een dominante vader die met een puber te maken krijgt. Jarenlang heeft vader het kind kunnen bewegen alles te doen zoals vader het zegt. Dan zegt het kind: “Ik heb er andere ideeën over; hoe jij het doet werkt volgens mij niet.” Dat vindt vader, als hij dominant is ingesteld, helemaal niet leuk. Dan wilt vader niet praten, maar gaat in standje ‘Aanval...


Continue reading ...
 

Maatschappij en reflectie

Posted by Renée Merkestijn on Tuesday, June 21, 2022, In : Maatschappij 


Hoewel het goed is om kritisch te zijn naar wat er in de maatschappij gebeurt, is er een punt dat we regelmatig uit het oog verliezen. Namelijk dat de maatschappij een reflectie van onszelf is. Als je de maatschappij wilt veranderen, dien je jouw individuele manier van denken te veranderen.

Het is handig daartoe een vergelijking te trekken tussen hoe jij het zelf doet en hoe de maatschappij het doet. Ik neem als voorbeeld mijn vorige blogje over noodwetten en noodmaatregelen. Dan kun je je ...


Continue reading ...
 

Noodwetten en noodoplossingen

Posted by Renée Merkestijn on Tuesday, June 21, 2022, In : Maatschappij 

Het is bijzonder te zien hoe ons kabinet haar beleid probeert door te zetten via noodwetten. Ofwel, het kan volgens de wet niet wat ze doen, dus schakelen ze de wet uit via een noodwet. Dit is alleen mogelijk als je elk probleem als crisis benoemt. Eerst waren er noodwetten in verband met corona, nu gaan ze die gebruiken in verband met klimaat en asielbeleid. Niet alleen boerenbedrijven, maar ook woonhuizen kunnen dan worden onteigend.

Een noodwet is niet anders het legaliseren van wetsover...


Continue reading ...
 

Klimaat-milieu problemen verschuiven

Posted by Renée Merkestijn on Saturday, June 11, 2022, In : Maatschappij 

Heel veel oplossingen die we verzinnen in verband met klimaat en milieu etc. blijken slechts een verschuiving van het probleem te geven. Even wat voorbeelden:

  • We halen geen kolen en gas meer uit de grond, maar andere zeldzame grondstoffen voor onze zonnepanelen, windmolens en elektrische auto’s. Dus het probleem is niet opgelost maar verschoven. Er is trouwens nog steeds kolen en gas nodig om die dingen in bedrijf te houden.
  • We houden met die zonnepanelen, windmolens en elektrische auto’...

Continue reading ...
 

Dwingeland

Posted by Renée Merkestijn on Saturday, June 11, 2022, In : Maatschappij 

Dwang komt voort uit het opdringen van het eigen wereldbeeld aan andere mensen met als doel de eigen identiteit te beschermen of versterken. Dwingelanden vinden  dat ze met hun visie de wereld kunnen redden. Dwang heeft in hun ogen een goede reden, het is voor je eigen bestwil. Pus veronderstelt dat die ander niet weet hoe het moet.

Dit is in wezen de manier waarop dominante ouders met  kinderen omgaan: doe dit wel, doe dit niet, als je niet luistert krijg je straf. Het is gebaseerd op onge...


Continue reading ...
 

Preppen

Posted by Renée Merkestijn on Monday, June 6, 2022, In : Maatschappij 

Met de stijgende kosten van levensonderhoud en dreigende tekorten is het handig je voorzorgsmaatregelen te nemen. Houd rekening met tijdelijke verstoringen zoals stroomuitval of tijdelijk uitverkocht zijn van bepaalde producten.

Verwarming: 

Wees niet alleen afhankelijk van je CV-ketel voor verwarming, of van je energieleverancier voor elektra voor verwarming en bijverwarming. Zorg dat je flexibel bent. Denk eens aan:

Een petroleumkachel of houtkachel of butagaskacheltje om je huiskamer t...


Continue reading ...
 

Wetenschap, mens en waarheid

Posted by Renée Merkestijn on Wednesday, May 25, 2022, In : Maatschappij 

In de wetenschap ontwikkelt men een theorie en probeert deze te bewijzen. Als dit lukt is dit de nieuwste wetenschappelijke visie. Totdat er nieuwe feiten en inzichten komen, waardoor men een nieuwe theorie ontwikkelt en wederom probeert te bewijzen. Dit betekent dat de wetenschappelijke waarheid altijd aan verandering onderhevig is. Elke conclusie is een tijdelijke conclusie.

Dit heeft te maken met onze vooral rationele, analytische, deducerende aanpak. De linkerhersenhelft is altijd aan he...


Continue reading ...
 

Fascisme

Posted by Renée Merkestijn on Tuesday, May 24, 2022, In : Maatschappij 

De term fascisme wordt vaak gebruikt, maar weinig mensen weten wat het inhoudt. Hier een samenvatting van Historiek en van Wikipedia.

Fascisme is een politieke ideologie. Ze wilt de samenleving na een periode van verval terugbrengen in de staat van orde. Die orde is autoritair, alle mensen worden onder leiding geplaatst, uiteindelijk onder één leider. Het is een politieke dictatuur. Het fascisme streeft naar de controle van het gehele maatschappelijke leven, inclusief bedrijven en social...


Continue reading ...
 

Recessie en nieuwe wereld

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, May 19, 2022, In : Maatschappij 

Het ziet er naar uit, dat we in een economische recessie komen. Je merkt dit misschien al aan de torenhoge inflatie en het toenemende gebrek aan producten die we voor ons dagelijkse leven nodig hebben.

Hoe ga je daarmee om? Normaalgesproken zijn er altijd economische ups en downs. Het lijkt er echter op, dat we met een systeem-falen van doen hebben. Dit betekent dat we op een kruispunt staan en een nieuw  systeem moeten kiezen.

De elite heeft daar al een beeld van en werkt daar naar toe,...


Continue reading ...
 

God de Tweede

Posted by Renée Merkestijn on Saturday, May 14, 2022, In : Maatschappij 


We leven in een wereld waarin mensen hun mening steeds meer als de enige ware mening zien. Die willen ze vervolgens opdringen aan andere mensen. Iedere andersdenkende wordt als gevaarlijk bestempeld en aangevallen. Dit type meningenmens lijkt zichzelf als God de Tweede te zien, maar dan wel als een controlerende en straffende God.

Als je zo in het leven staat, maak je jezelf en anderen doodongelukkig met je meningenstrijd. Het is vrediger in te zien dat niemand op de wereld de waarheid in...


Continue reading ...
 

Vaak ziek straks?

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, May 8, 2022, In : Maatschappij 
Geert vanden Bossche legt in een lange video uit, dat we met al onze vaccins zorgen dat het covid virus alleen maar gevaarlijker wordt voor met name gevaccineerde mensen in landen met een hoge vaccinatiegraad.  Hieronder de video die behoorlijk technisch is. https://thehighwire.com/videos/the-vanden-bossche-warning/

Ik zal het daarom kort proberen samen te vatten. We hebben een vaccin dat niet het virus uitschakelt zoals eerdere vaccins maar het onderdrukt. Dit betekent dat het virus gaat mute...
Continue reading ...
 

Voedselschaarste

Posted by Renée Merkestijn on Tuesday, April 26, 2022, In : Maatschappij 

Door alle problemen in de wereld, zal de voedselproductie afnemen. Er komen geen meststoffen meer uit Rusland, dus er zal minder voedsel verbouwd kunnen worden. De Oekraïne heeft minder graan gezaaid, terwijl dit land de graanschuur van Europa was. Nederland is sterk afhankelijk van importeren van voeding, al beseffen we dit vaak niet.

Door corona en oorlog zijn transportlijnen verstoord, of het vervoer houdt door de maatregelen of de hoge kosten helemaal op. Door maatregelen die we tegen ...


Continue reading ...
 

Censuur en ego

Posted by Renée Merkestijn on Tuesday, April 19, 2022, In : Maatschappij 

Een van onze grootste vrijheden, vrijheid van meningsuiting, staat onder druk.  De laatste jaren krijgen steeds meer mensen in het openbare leven moeite met meningen die anders zijn dan de hunne. Censuur komt steeds meer voor, ook in Nederland.

Terwijl we vroeger zeiden dat wetenschap bedrijven betekent dat je vanuit visie en tegenvisie een betere visie ontwikkelt, wordt deze tegenvisie tegenwoordig gecensureerd.  Er ontwikkelt zich geen betere visie. Zeker medisch kan dit grote problemen geve...

Continue reading ...
 

Adviseur of directeur zijn in je leven?

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, April 14, 2022, In : Maatschappij 

In een complexe wereld is het soms lastig alles te overzien. Precies om deze reden zijn er honderden adviseurs en adviesorganen. Het probleem met veel van die adviseurs en adviesorganen is, dat ze de neiging hebben op de directeursstoel te gaan zitten. Dan gaan ze de besluiten nemen, die de directeur zou moeten nemen. De meeste mensen zijn daarnaast geneigd advies met leiding te verwarren. Die vinden het ook wel prettig dat iemand anders de leiding neemt.

In ons persoonlijke leven zien mense...


Continue reading ...
 

Kleuterklas van liefde

Posted by Renée Merkestijn on Tuesday, March 29, 2022, In : Maatschappij 

Van een kleuter verwacht je niet dat hij algebra volledig beheerst. Je veroordeelt hem daar niet op en weet dat het mettertijd komt.  Je weet dat hij nog niet zover is, maar hij het potentieel heeft en dit verder zal ontwikkelen.

In zekere zin zit de mensheid in de kleuterklas als het om liefde gaat. We beheersen liefde nog niet, maar het potentieel is er en we zullen dit verder ontwikkelen. Alleen hebben we de neiging elkaar te veroordelen dat we op kleuterniveau zitten. Dat is hetzelfde ...


Continue reading ...
 

Vijandsbeeld

Posted by Renée Merkestijn on Monday, March 28, 2022, In : Maatschappij 

Vijandsbeelden worden gecreëerd. Door mensen slecht te verklaren, bijvoorbeeld door te roddelen over iemand. Collectief door een bepaalde groep mensen slecht te verklaren, bijvoorbeeld de Marokkanen, ongevaccineerden of de Russen.

We zijn geneigd bewust of onbewust in dit vijandsbeeld te geloven en ernaar te leven. We zullen die gecreëerde vijanden mijden of aanvallen. Veel mensen nemen het collectieve vijandbeeld over en sluiten groepen als Marokkanen, ongevaccineerden en Russen uit of v...


Continue reading ...
 

Wat is waar?

Posted by Renée Merkestijn on Friday, March 11, 2022, In : Maatschappij 

Het is in deze tijd heel lastig te ontdekken wat waar is. Het beste kan je naar je gevoel luisteren en dus niet naar je emoties. Emoties overrulen je gevoelens, je intuïtie en meestal ook je gezonde verstand.  

Je emoties zijn reacties op prikkels en kunnen op en neer gaan, afhankelijk van wat je waarneemt en hoe je dat interpreteert. Dat is wat je emotioneel voor waar aanneemt op enig moment.

Dat geldt ook voor wat men je voorschotelt vanuit emotie. Dan neem je iemands interpretatie van de...


Continue reading ...
 

Betalen zul je

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, March 6, 2022, In : Maatschappij 

De gewone mensen zijn de geldbron voor een selecte groep mensen, ik noem ze even grooteigenaars. Mensen betalen grooteigenaars voor allerlei producten. Zo worden grooteigenaars rijker, de gewone mensen worden armer.

Oekraïne heeft veel producten waar mensen grof voor willen betalen. Veel grooteigenaars willen dat land, eigenlijk die producten, wel in handen krijgen. Daarom voeren Rusland, EU en de VS strijd. Wie wint, krijgt de producten in handen en kan deze duur aan mensen verkopen.

He...


Continue reading ...
 

Mensen uitsluiten

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, March 3, 2022, In : Maatschappij 

Het is de laatste jaren populair om mensen uit te sluiten van de Nederlandse maatschappij.  Eerst Islamieten, toen ongevaccineerden, nu Russen. Russen die al jaren in Nederland wonen, mogen niet eens meer meedoen met de wandelvierdaagse.

Als de politiek een bepaalde bevolkingsgroep als gevaarlijk aanmerkt, staan mensen in de rij om hun medemensen te verketteren.  Mensen worden op één grote hoop geveegd en vijandig benaderd. De nuance en de medemenselijkheid verdwijnt. Duizenden of miljoene...


Continue reading ...
 

Vrede

Posted by Renée Merkestijn on Monday, February 28, 2022, In : Maatschappij 

Helaas worden we verleid om onze tijd en energie te investeren in oorlog. Oorlogen worden nooit gevoerd om de gewone mens te beschermen. Het gaat altijd om de belangen van machthebbers. Elke keer als je partij kiest, draag je bij aan de oorlog.

Kies daarom vrede!

Het is verleidelijk om mee te doen in het egoïsche goed en slecht spel, dat is wat oorlog is. Je benoemt je medemens als slechterik en gaat hem slecht behandelen. Die ander doet hetzelfde en voila, oorlog. Beide partijen geven...


Continue reading ...
 

Hippies en wappies

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, February 27, 2022, In : Maatschappij 

Vroeger had je hippies, nu heb je wappies. Allebei vragen ze aandacht voor belangrijke waarden die in de maatschappij ondergesneeuwd zijn geraakt. Het status quo van de goegemeente wordt door deze groepen aangevochten en dat roept weerstand op.

De goegemeente wilt die kritische stemmen onderdrukken, wat bij die groepen weer tot meer weerstand leidt. Polarisatie is het gevolg. Beide groepen worden zo steeds extremer en kunnen elkaar niet meer vinden.

In de sixties zorgden de hippies dat onde...


Continue reading ...
 

Oorlogstaal

Posted by Renée Merkestijn on Friday, February 25, 2022, In : Maatschappij 

Wat me opvalt is dat de discussie over de toestand in de Oekraïne voortdurend gevoerd wordt vanuit pro of contra, vanuit polarisatie. Iedereen is verhit elkaar aan het aanvallen en zichzelf aan het verdedigen. Er wordt over schuldigen en straffen gesproken. Alle meningen worden in reeds bestaande hokjes gestopt.

Dit wordt door het egoïsche denksysteem voortgebracht. Het ego wilt zichzelf groter maken en de ander kleiner. Zichzelf goed verklaren en de ander fout. Het ego haalt zijn krach...


Continue reading ...
 

Alternatief of symptoombestrijding?

Posted by Renée Merkestijn on Wednesday, February 23, 2022, In : Maatschappij 

We hebben geleerd symptomen te bestrijden en omwegen te bedenken in plaats van oorzaken aanpakken. Meestal willen we onze oude levensstijl niet opgeven, proberen die met symptoombestrijding in stand te houden. Ook verdienen we aan symptoombestrijding, de oorzaak aanpakken kost ons wat.


Als je ziek bent, krijg je daar pillen tegen, soms je leven lang. Maar de oorzaak, vaak ongezond leven en stress, wordt niet aangepakt. Je vergiftigt je eigen lichaam, maar kan ogenschijnlijk door.

Als we de aa...

Continue reading ...
 

Democratie in gevaar

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, February 20, 2022, In : Maatschappij 

De democratie staat wereldwijd onder druk. We zijn vergeten hoe belangrijk democratie voor ons is is, wat de democratie kwetsbaar heeft gemaakt en daarmee ons allemaal kwetsbaar maakt.

Wat is democratie? Democratie is een bestuursvorm waarin het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening. Die kan direct via stemmen worden uitgeoefend, bijvoorbeeld via referenda. In de meeste landen wordt democratie indirect uitgeoefend via een parlement. In een democratie is de voltallige bevolking soev...


Continue reading ...
 

Aan ellende verdienen

Posted by Renée Merkestijn on Saturday, February 12, 2022, In : Maatschappij 

We leven in een maatschappij waar men dik verdienen kan aan andermans ellende. De grootste klappers worden gemaakt met oorlogen, pandemieën en rampen.

In oorlog kan je dik aan wapentuig verdienen. In een pandemie kan je dik verdienen aan medicijnen en vaccins. Niet voor niets behoren wapenindustrie en pharma tot de rijkste bedrijven. Overheden gaan veel geld uitgeven. Ook de aandelen worden veel waard. Na een oorlog, pandemie of ramp, kan men weer dik verdienen aan de opbouwfase van een lan...


Continue reading ...
 

Keuze en verantwoordelijkheid

Posted by Renée Merkestijn on Wednesday, February 9, 2022, In : Maatschappij 

Iedereen is verantwoordelijk voor de individuele keuzes. Omdat we een collectief zijn, hebben we de verantwoordelijkheid te zorgen dat alle mensen keuzes kúnnen maken, niet met hun rug tegen de muur komen te staan. Want daarmee ontneem je mensen hun individuele keuze. Dit raakt meestal de basale rechten op voeding, inkomen,  etc.  in een samenleving. Armoede ontneemt je jouw keuzevrijheid.

Als je extreem arm bent, in verwachting bent en abortus de enige optie is omdat je niet voor je kind k...


Continue reading ...
 

Digitale ID

Posted by Renée Merkestijn on Friday, December 17, 2021, In : Maatschappij 
Al jaren pleiten bepaalde instanties voor een digitale identiteit. Een pasje dat alle gegevens bevat. Bankgegevens, medische gegevens, gegevens justitie en politie en belastingen, familiegegevens, je vingerafdrukken, oogafdrukken. 

Dit betekent dat overheden, instanties en grote bedrijven ALLES van je weten. 

* Heeft de belastingdienst je als fraudeur aangemerkt? Iedereen ziet je voortaan als fraudeur. Niemand wil nog met jou in zee, of slechts tegen zeer hoge extra kosten.
* Wil je een lening a...
Continue reading ...
 
 
 
 

Make a free website with Yola