Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Showing category "Relaties en communicatie" (Show all posts)

Ego en vijanden zien

Posted by Renée Merkestijn on Friday, March 29, 2024, In : Relaties en communicatie 

Het ego in de mens is altijd bang, omdat hij denkt dat hij alleen maar een kwetsbaar lichaam is. Zijn angsten wil hij niet onder ogen zien, maar projecteert ze op een ander. Die wordt dan de vijand, de schuldige van zijn angsten. Het ego redeneert dat als hij die vijand aanvalt of uitschakelt, zijn angsten verdwijnen. Maar omdat het een innerlijke angst is, verdwijnt die nooit. Dan ontstaat er een patroon, steeds maar opnieuw angst projecteren, vijanden aanwijzen en die weer aanvallen.

Dit e...


Continue reading ...
 

Projecties

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, November 9, 2023, In : Relaties en communicatie 

Projectie betekent dat je dat wat in jezelf leeft, toewijst aan een ander. Vaak dingen die je niet in jezelf ziet of wilt zien, dan leg je het snel buiten jezelf, wat vaak gepaard gaat met sterke emoties.

·         Bij verliefdheid projecteer je jouw positieve ideeën en gevoelens op de ander.

·         Bij oordeel en haat projecteer je jouw negatieve ideeën en gevoelens op de ander.

Je ziet niet de realiteit, maar ziet je eigen verzonnen verhalen. n de praktijk zal je:

·         ...


Continue reading ...
 

Sympathie antipathie

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, October 26, 2023, In : Relaties en communicatie 

Sympathie is deels op gevoel gebaseerd, deels op interpretatie van iemands gedrag. Meestal vertalen we ons positieve gevoel in het opsommen van gedragingen die ons bevallen. Met antipathie vertalen we ons negatieve gevoel in het opsommen van gedragingen die ons niet bevallen. We denken vervolgens dat die persoon dat gedrag zal volhouden en dus altijd sympathiek of onsympathiek zal blijven. Dit zijn verwachtingen, je mentale ideeën over een persoon.

Verwachtingen kunnen we moeilijk loslaten...


Continue reading ...
 

Afstand in contacten

Posted by Renée Merkestijn on Saturday, October 14, 2023, In : Relaties en communicatie 

Je gaat langere tijd met mensen om en opeens willen die mensen dat niet meer. Dat maken ze soms duidelijk op manieren, die niet erg open, vriendelijk of respectvol zijn, zoals:.

·         Laten verwateren. Iemand vermijdt jou steeds vaker en verzint smoezen als je wilt afspreken, zegt dat ze het te druk hebben.

·         Afstandelijk gedrag. Als er gesprekken plaatsvinden, tonen ze weinig interesse, zeggen alleen het hoogstnoodzakelijke en wat beleefdheid eist, tonen geen gevoelens.

· ...


Continue reading ...
 

Hypocriet of onbewust?

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, July 30, 2023, In : Relaties en communicatie 


Mensen zeggen vaak in iets te geloven en doen dan dingen die daarmee in strijd zijn. In de volksmond heet dit hypocriet, maar vaak laat dit onbewuste patronen zien.

In het algemeen wordt ons zelfbeeld bepaald door onze bewuste overtuigingen. We vinden daar ook altijd bewijs voor en sluiten dingen uit die ons iets anders vertellen. Onze overtuiging is onze waarheid geworden.

We raken ook sterk met onze overtuigingen geïdentificeerd. Als iemand jouw overtuigingen bekritiseert, voelt dat al...


Continue reading ...
 

Oordeel maakt je onvrij

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, June 8, 2023, In : Relaties en communicatie 

Op het moment dat je anderen oordeelt, verbind je jezelf in negatieve zin met die persoon. Die persoon lijkt dan al die negatieve emoties op te roepen, wat betekent dat jij je emotionele geluk afhankelijk maakt van die persoon, van wat hij wel of niet doet. Daarmee geef je je innerlijke vrijheid op.

Vaak vinden we een zekere rechtvaardiging voor ons oordeel, die persoon is heel erg fout en jij hebt daarin helemaal gelijk. Hiermee roep je een reeks van negatieve emoties in jezelf op. Je he...


Continue reading ...
 

Aanvalluhhhhh

Posted by Renée Merkestijn on Monday, May 15, 2023, In : Relaties en communicatie 

We worden opgevoed met het idee dat aanvallen en winnen goed is. Daardoor is de hele wereld een strijdtoneel geworden. In ons spel, in onze sport, in onze politiek en geopolitiek, in ons bedrijfsleven.

We willen altijd maar weer aanvallen om van die ander te winnen. En als we verliezen, proberen we de volgende keer te winnen. We bevinden ons bijna altijd in strijd, voelen zelden vrede.

De vragen die we ons moeten stellen: Is winnen al die strijd wel waard? Is het verliezen al die strijd ...


Continue reading ...
 

Passief-agressief gedrag

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, February 26, 2023, In : Relaties en communicatie 

Manipulatie en controle kunnen zich uiten in subtiel of minder subtiel passief-agressief gedrag. Doel van mensen die hier gebruik van maken, vaak narcistische types, is zichzelf te verheffen door jou naar beneden te drukken. Maar zodanig dat je je uiteindelijk aan hun grillen aanpast, waarna het psychologische machtsspel steeds heviger wordt gespeeld. Het gaat van kwaad tot erger.

Als HSP merk je manipulaties gevoelsmatig wel op, maar bent in het begin geneigd te denken dat het ‘aan jou l...


Continue reading ...
 

Graaien en meppen

Posted by Renée Merkestijn on Wednesday, December 28, 2022, In : Relaties en communicatie 

We zijn onderweg om onze ego-gestuurde wereld te veranderen in een eenheid-gestuurde wereld. In deze tijd wordt het egoïsche denken steeds zichtbaarder. Dat is onprettig, maar je kan dingen pas veranderen als je je bewust bent van wat er gebeurt.

Het ego denkt in zijn lijf te zitten en omringd te zijn door de wereld, daar los van te staan en wilt fysiek overleven. Hij probeert de leuke dingen uit de wereld te graaien en de nare dingen weg te meppen. Dus hij focust op graaien en meppen.

...
Continue reading ...
 

Oordeel of oordeel op?

Posted by Renée Merkestijn on Saturday, December 3, 2022, In : Relaties en communicatie 

Oordeel is hoe mensen helaas met andere mensen omgaan. Ik heb zelf net als iedereen mijn hele leven met oordelen te maken gehad. Als puber was ik de brillenjood en puistenkop. Omdat ik van lezen en leren hield, was ik een nerd. Als jonge vrouw in een mannenberoep wilden klanten liever een man spreken. Ik verdiende als vrouw minder dan mannen in dezelfde functie. Toen ik ging werken als healer was ik een zweefkip en kwakzalver. Toen ik in een bepaalde periode weinig geld had, was ik een armo...


Continue reading ...
 

Vervelende mensen

Posted by Renée Merkestijn on Tuesday, October 11, 2022, In : Relaties en communicatie 

Vanuit het ego bezien is er van alles mis met mensen. Dat dient hij te corrigeren en dat is in zijn ogen een goede daad. Het ego gaat uit van zijn eigen normen, zo hoort het, zo moet het en niet anders. Die gedachtegang vertaalt zich in directe vorm in bemoeizucht of dominantie, de indirecte vorm is roddelen, steken onder water, passieve agressie. Kortom, hij gaat ‘vervelend’ doen tegen andere mensen, al vindt hij zelf dat hij er goed aan doet.

Iemand die continu vertelt wat je wel of ...


Continue reading ...
 

Identiteit, wie ben je?

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, August 21, 2022, In : Relaties en communicatie 

De vraag ‘wie ben je’ is de vraag naar je identiteit. We beantwoorden het meestal met ‘ik ben dit’ waarbij men anderen als anders ziet, als ‘dat’. We identificeren ons met dat stukje van onszelf. Ik ben vrouw (dus anders dan mannen), ik ben HSP (dus anders dan andere mensen), ik ben mens (dus anders dan de dieren), etc. Identiteit is hiermee verbonden met uitsluiting van anderen, uitsluiting van 'dat'.

Identiteit spiritueel gezien is een ‘ik ben’. En dat 'ik ben' geldt voor a...


Continue reading ...
 

Liefde inhoud en vorm

Posted by Renée Merkestijn on Friday, August 19, 2022, In : Relaties en communicatie 

 

Liefde is de inhoud, de uitingen daarvan zijn vorm. De meeste mensen verwarren inhoud en vorm. “Hij houdt van me, want hij doet dit en dat.” De vorm zegt niets over de inhoud. Want iemand kan aardig doen omdat hij van je houdt. Iemand kan ook aardig doen en niets om je geven. Dus de inhoud kan je nooit leren kennen via de vorm.

Dit niet weten maakt onzeker en kan zorgen dat je zekerheid gaat zoeken in de vorm. Dan ga je eisen stellen aan de ander, bewijzen vragen van iemands liefde,...


Continue reading ...
 

Andersdenkend

Posted by Renée Merkestijn on Saturday, July 30, 2022, In : Relaties en communicatie 

Als we één ding zeker kunnen weten, is dat geen enkel mens denkt zoals wij zelf denken. We zijn allemaal uniek in onze zienswijzen. Dat unieke is meteen onze bijdrage aan de wereld.

En ja, soms botst het tussen onze denkwereld en die van anderen. Dat werkt creativiteit in de hand. Want juist als we met andere visies te maken krijgen, worden we gestimuleerd om onze manier van denken verder te ontwikkelen.

Op het moment dat we moeite krijgen met andersdenkenden, stopt onze creativiteit e...


Continue reading ...
 

Ongevraagde adviezen

Posted by Renée Merkestijn on Monday, May 16, 2022, In : Relaties en communicatie 

Veel mensen hebben de neiging ongevraagd allerlei adviezen te geven. Vaak wordt dit verklaard met: ik doe dit met de beste bedoelingen. Dit is aangeleerd gedrag, iets waarvan we hebben gehoord dat het goed is om zo te doen. We voelen ons daardoor goed over onszelf. Maar als jezelf goed voelen hiervan afhankelijk is, maak je jezelf kwetsbaar voor wat anderen van je vinden.

Ongevraagd advies heeft te maken met zekerheid en onzekerheid. De meeste mensen voelen zich innerlijk onzeker en zijn daa...


Continue reading ...
 

Schaalverkleining

Posted by Renée Merkestijn on Saturday, November 20, 2021, In : Relaties en communicatie 

Een van de grootste problemen in deze tijd is schaalvergroting. Zoals op een werkvloer een manager maar zoveel mensen kan kennen en besturen, zo geldt dit voor overheden en multionationals en wereldwijde organisaties. Deze kolossen verliezen het contact met de ‘werkvloer’ en worden inflexibel. Globalisering zorgt voor het ontstaan van kolossen.

Een kolos verliest het contact met mensen, of dit nu burgers zijn of klanten. De leiding overziet het niet meer, medewerkers overzien het niet m...


Continue reading ...
 

Vrijheid van meningsuiting

Posted by Renée Merkestijn on Friday, February 19, 2021, In : Relaties en communicatie 
In ons tijdbestek worstelen we met vrijheid van meningsuiting. Kijk maar eens naar de gesprekken over wie of wat op social media mag worden toegelaten. 

In eerste instantie maakten mensen zich druk om de censuur die door social media werd gepleegd en moest er meer worden toegelaten.

De laatste tijd draait dat 180 graden om. Overheden vinden juist dat bepaalde meningen meer moeten worden beperkt op social media.

Ze roepen social mediagiganten niet op het matje omdat ze vrijheid van meningsuitin...
Continue reading ...
 

Volwassen maatschappij

Posted by Renée Merkestijn on Monday, February 15, 2021, In : Relaties en communicatie 

Veel mensen zitten nog vast in wat ze in de transactionele analyse de egoposities Kritische Ouder en Aangepast Kind noemen. De Kritische Ouder bepaalt de maatschappelijke norm en omschrijft het gewenste gedrag en het Aangepaste Kind doet dat en heeft de verwachting dat iedereen dat precies zo doet. Ze raken allebei van streek als het anders loopt dan ze hadden bedacht, als de ene of de andere partij zich niet meer keurig aan de afgesproken rolpatronen houdt.

Die twee vormen samen een gegener...


Continue reading ...
 

Patriarchaat ouder- en kindrollen

Posted by Renée Merkestijn on Tuesday, January 19, 2021, In : Relaties en communicatie 

Het Westerse model van met elkaar omgaan is gebaseerd op het patriarchale, ofwel op een ouder-kind model in de transactionele analyse. De ene persoon/groep zal de rol van de ouder spelen, de ander zal de rol van het kind spelen, zoals de verschillende egoposities worden benoemd.

De ouder kent een kritische plus een zorgzame en/of betuttelende ouderrol. Het kind kent een natuurlijke plus een aanpassende en/of rebellerende kindrol. In een maatschappij waar de kritische en betuttelende ouderrol...


Continue reading ...
 

Relatie met alles en iedereen

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, May 3, 2020, In : Relaties en communicatie 


We zijn als mens in relatie met alles wat bestaat, mensen, dieren, planten, de aarde. We maken deel uit van een geheel, van een ecosysteem. We vergeten dit, omdat we een verwrongen beeld van relaties hebben. We zijn hebberig en egocentrisch geworden, alles moet er voor ons zijn.

We vinden het moeilijk gelijkwaardige relaties te onderhouden, wellicht omdat we bang zijn voor de wederzijdse afhankelijkheid. Dan ontkennen we dat we in relatie zijn, of worden hebberig of dominant.

* We ver...


Continue reading ...
 

Praten over ergernissen.

Posted by Renée Merkestijn on Friday, April 19, 2013, In : Relaties en communicatie 

Je ergeren aan mensen is een teken dat er iets gebeurt dat niet strookt met jouw behoefte. Een bepaald gedrag is voor jou niet prettig.

Vecht-vlucht-reacties
Onze 'normale' reactie is je te blijven ergeren, te klagen, mopperen, ruzie maken, eisen en ultimatums stellen (vechten) of juist weglopen, negeren, conflict vermijden, niets zeggen om de lieve vrede (vluchten). Deze vecht- en vluchtreacties (stressreacties) maken de situatie alleen maar erger.

De valkuil, zwart-wit denken
Een valkuil b...


Continue reading ...
 

Vergeving energetisch gezien.

Posted by Renée Merkestijn on Friday, April 12, 2013, In : Relaties en communicatie 

Vergeving kan je op energetisch niveau zien als het loslaten van alle negatieve energie die je op een kwestie of een persoon (jezelf of een ander) hebt zitten, je energie er volledig van vrijmaken. Je laat alle negatieve gedachten en emoties los. Je gaat het gevecht met de kwestie of de persoon niet meer aan, innerlijk of uiterlijk.

Dit betekent ten eerste dat je geen negatieve energie meer in de kwestie of de ander of jezelf steekt, waarmee je de negativiteit alleen maar zou versterken, wa...


Continue reading ...
 

Energieslurpers - Ach-jee-ers.

Posted by Renée Merkestijn on Friday, August 31, 2012, In : Relaties en communicatie 

Een van de geniepigste energieslurpers is het ‘ach jee’ praten. Het lijkt vaak onschuldig, maar na afloop van een gesprek kan je je moe en gedeprimeerd voelen. Wat gebeurt er als je een ‘ach jee-er’ vertelt dat je grieperig bent?

‘Ik ben grieperig.’

Ach jee, wat ellendig voor je. Hoe komt dat? Heb je het al lang?’

‘Twee dagen,’ vertel je. ‘Ik heb een drukke tijd op werk gehad, dus mijn weerstand was wat laag. Voortaan beter op mezelf letten in drukke tijden.’

A...


Continue reading ...
 

Misverstanden en gekibbel oplossen.

Posted by Renée Merkestijn on Monday, August 27, 2012, In : Relaties en communicatie 

Wat gebeurt er als je zegt: ‘Ik ben iets te dik.’ De reacties kunnen variëren:

·        ‘Joh, dat valt mee. Maak je niet druk, je ziet er goed uit.’

·        ‘Wat vervelend voor je. Heb je dat dieet al geprobeerd?'

·       ‘Gatsie. Ik zit ook al zo met mijn lijn te tobben.’

·       ‘Eet je wel gezond? Dik zijn is hartstikke slecht.’

Waar reageren ze op? Niet op het feit dat je iets te dik bent,  maar op de emotionele lading van de uitspraak.  Dit kan zijn:

·       ...


Continue reading ...
 
 
 
 

Make a free website with Yola