Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Censuur en ego

Posted by Renée Merkestijn on Tuesday, April 19, 2022 Under: Maatschappij

Een van onze grootste vrijheden, vrijheid van meningsuiting, staat onder druk.  De laatste jaren krijgen steeds meer mensen in het openbare leven moeite met meningen die anders zijn dan de hunne. Censuur komt steeds meer voor, ook in Nederland.

Terwijl we vroeger zeiden dat wetenschap bedrijven betekent dat je vanuit visie en tegenvisie een betere visie ontwikkelt, wordt deze tegenvisie tegenwoordig gecensureerd.  Er ontwikkelt zich geen betere visie. Zeker medisch kan dit grote problemen geven, censuur staat nieuwe ontdekkingen in de weg.

Terwijl we censuur door overheden en social media afkeurden, wordt censuur door onze overheid en op social media tegenwoordig gerechtvaardigd. Bepaalde mensen worden bewust buitengesloten van openbare gesprekken, wat de rechten van de mens plus de democratie ondermijnt.

Censuur kan je zien als een egospel. Het ego voelt zich bedreigd door andere meningen, is volledig geïdentificeerd met zijn eigen mening en wilt zelfs geweld gebruiken tegen zogenaamde vijanden. Hij ziet andere meningen als aanval op zichzelf en gaat daarom zelf in de aanval. Het egospel is nooit onschuldig, daar vallen altijd slachtoffers bij.

Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht. Ieder mens mag zijn mening uiten. Je hoeft het ergens niet mee eens te zijn, je kunt uitleggen waarom je anders denkt, maar het is niet de bedoeling dat je iemand de mond snoert of aanvalt.

Censuur is een aanval op de vrije mens. Het belemmert ons in onze ontwikkeling, omdat we ons als mens en mensheid juist door die verschillende visies ontwikkelen. Zonder andere visies stagneert onze ontwikkeling. Dan leef je in een bubbel.

Ga niet mee in de onderdrukking van meningen, luister niet naar het ego dat bang is van andere meningen. Besef dat alle mensen juist met al die verschillende meningen bijdragen aan de ontwikkeling van ons allemaal.


In : Maatschappij 


Tags: censuur  vrije meningsuiting  ego  aanval  identificatie  meningen  ontwikkeling 
 
 

Make a free website with Yola