Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Corona en je eigen lens op de realiteit

Posted by Renée Merkestijn on Monday, April 20, 2020 Under: Omgaan met verandering

Corona en je eigen lens op de realiteit

Iedereen kijkt naar het leven via een bepaalde ‘lens’, dus ook naar de Coronacrisis. Je lens is bepaald door een samenstel van zaken, zoals achtergrond, kennis, ervaringen, overtuigingen, zekerheden, angsten, behoeften, etc. Dit noem je jouw ‘ik’. Wat je via deze lens ervaart, noem je ‘de realiteit’.  Deze lens bepaalt wat je waarneemt, vindt en ervaart van jezelf en de wereld. Dit maakt je als mens uniek en maakt ook het leven voor ieder mens uniek.

Je probeert veranderingen meestal in eerste instantie via de bestaande lens te verklaren en vorm te geven, eigenlijk vanuit je zekerheden. Want als het leven bij het beeld van jouw ‘ik’  en dat van jouw ‘realiteit’ past, geeft dat zekerheid. Je weet hoe het zit en hoe je verder moet.

Wat er met de Coronacrisis gebeurt, is dat dit beeld van ‘ik’ en ‘realiteit’ wordt uitgedaagd, je lens moet waarschijnlijk worden bijgesteld. Dit is niet gemakkelijk, dit maakt onzeker. Je beseft opeens wat je allemaal voor waar had aangenomen over jezelf en de wereld. Je ontdekt misschien dat dit niet meer helemaal klopt of niet meer helemaal voldoet. Dit kan heel confronterend zijn.

Plus de hele wereld heeft datzelfde 'lens'probleem. De meeste mensen kijken eerst via de bestaande lens en worden vervolgens uitgedaagd hun lens bij te stellen. Omdat iedereen hier druk over praat, herken je opeens bij anderen welke lenzen ze hanteren en in welke mate ze die al of niet willen bijstellen. De innerlijke onzekerheid en de confrontatie worden hierdoor versterkt en het kan tot uiterlijke conflicten leiden.

Bereid je voor op de innerlijke veranderingen die dit geeft, onzekerheid, zelfconfrontaties. Mogelijk ook conflicten, omdat ieders zelfbeeld en ieders wereldbeeld uitgedaagd wordt. Bepaal voor jezelf een strategie daarin. 

Houd liefst niet hardnekkig vast aan je oude lens, of het nu om materieel of spiritueel gerichte waarheden ging, die jouw lens, dus jouw beeld van ‘ik’ en ‘realiteit’ bepaalden. Want álles dient in een periode van verandering onderzocht te worden. Ofwel, onderzoek je eigen lens en pas deze zo nodig aan.

Heb respect voor mensen die een totaal andere lens hanteren, of op anders omgaan met het feit dat hun lens wordt uitgedaagd. Maak anderen geen verwijten. Ga niet je eigen onzekerheden in dit proces op anderen projecteren. Ga niet beelden van jezelf en  van de realiteit met dat van anderen vergelijken. Iedereen gaat op unieke wijze met deze veranderingen om, omdat ieder mens nu eenmaal uniek is. 


In : Omgaan met verandering 


Tags: corona  zelfbeeld  realiteit  lens  confrontatie  onzekerheid 
 
 

Make a free website with Yola