Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Corona, gezondheidszorg of symptoombestrijding?

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, April 16, 2020 Under: Omgaan met verandering

Corona, gezondheidszorg of symptoombestrijding?

Coronabestrijding is slechts symptoombestrijding. Gezondheidszorg richt zich helaas niet op het versterken van onze gezondheid, zoals je bij het woord ‘gezondheidszorg’ zou denken, maar op het bestrijden van klachten, dus ziektebestrijding ofwel symptoombestrijding. Dat heeft met onze collectieve overtuigingen te maken, die niet bevraagd worden door onszelf, maar op basis waarvan we wel onze maatschappij inrichten.

Er wordt voortdurend een leven gepromoot dat ons lichaam ondermijnt. Een leven vol stress, vol ongezonde voedingsmiddelen, vol van vervuilde lucht, vol vervuilde grond en vervuild water. Dit ondermijnt onze gezondheid en dan worden we ziek.

En waarom doen we dit? We zijn gaan denken dat we vooral véél geld en spullen en ook véél bijzondere ervaringen nodig hebben om gelukkig te zijn. We vergeten daarbij goed voor onszelf te zorgen, je hebt uiteindelijk je lijf nodig om van het leven te kunnen genieten.

Als de gevolgen van zo’n manier van leven via ziekte kenbaar worden, moet de ‘gezondheidszorg’ deze symptomen bestrijden, zodat we daarna op de oude weg door kunnen gaan. We zijn zelfs trots dat we zoveel kunnen doen tégen ziekte. Maar we moeten leren vóór gezondheid te gaan. Dit is niet alleen een persoonlijke verantwoordelijkheid, maar ook een collectieve verantwoordelijkheid. 

Onze overheden, instanties en bedrijven worden zo georganiseerd, dat we steeds méér kunnen hebben en doen. We kunnen eindeloos kiezen uit ongezonde voedingsmiddelen, bijzondere ervaringen als vliegvakanties en evenementen, eindeloze hoeveelheden spullen. Zo krijgen ze zelf ook steeds méér. Het kan en mag allemaal niet op. Om deze voortdurende groei te bereiken, moeten we wel allemaal harder werken, wat stress geeft en tot ziekte leidt. Of we kunnen niet meekomen in de race, wat eveneens stress geeft en tot ziekte leidt. En ongezond eten en een ongezonde leefomgeving geven ook stress. Ons lichaam raakt uitgeput. Uiteindelijk storten we gewoonweg allemaal in.

De bomen groeien de hemel in, maar we vergeten onze wortels te voeden, daarom worden we ziek. Maar in plaats van onze wortels te verzorgen, ons lichaam gezond te houden, bestrijden we collectief de symptomen en gaan simpelweg door op onze ongezonde weg. 

Je ziet nu bij de coronabestrijding iedereen meteen weer aan de slag gaan de ziektesymptomen te bestrijden, in plaats van iets aan de onderliggende oorzaken te doen. De oorzaak van corona: we leven ongezond. De vraag die we ons moeten gaan stellen, nu we collectief met onze neus op deze feiten worden gedrukt, is hoe we gezond moeten worden in plaats van alleen de gevolgen, de symptomen te bestrijden. Goede vragen zijn:

·        * Hoe zorgen we collectief voor een evenwichtig leven, zodat er minder stress is, waardoor ons immuunsysteem beter werkt en we niet zo snel ziek worden.

·        * Hoe zorgen we dat er overal met name gezonde voeding beschikbaar komt, in plaats van enerzijds honger en anderzijds allerlei onnatuurlijke producten. Dat leidt allebei tot ziekte en uiteindelijk de dood.

·        * Hoe zorgen we dat onze manier van leven niet de aarde, de lucht en het water verpest, omdat we daardoor steeds zieker worden. We hebben nu gelukkig gezien, hoe snel de natuur weer gezonder wordt, als we slechts een paar weken rustig aan doen. 

·        * Hoe zorgen we dat we onze overtuigingen over groei niet verbinden aan steeds meer geld, spullen, ervaringen, waarvan we collectief ziek worden, maar verbinden met wat we werkelijk nodig hebben als mens.

We zullen onze beperkende en ziekmakende overtuigingen onder ogen moeten gaan zien. We zullen moeten nadenken over de enorme prijs die we betalen, het verlies van onze gezondheid,  door ons streven naar steeds maar meer geld, meer spullen en meer ervaringen.  

We zullen moeten gaan nadenken over de werkelijke waarden van het leven. Voor veel mensen is gezondheid essentieel. Laten we beginnen met het optuigen van een gezondheidszorg, die zich op oorzaken richt en niet alleen symptomen bestrijdt. Laten we ons als maatschappij daarop gaan richten! 

Ziektebestrijding ofwel symptoombestrijding zal trouwens alleen maar meer kosten meebrengen. Echte gezondheidszorg, gezondheidsverbetering,  zal deze kosten drastisch verminderen. Ook onze politici zullen moeten leren zien, dat ze aan een systeem meewerken, dat ons lichaam volledig vernietigt, daarom échte maatregelen moeten gaan nemen in plaats van pleisters plakken.


In : Omgaan met verandering 


Tags: corona  gezondheidszorg  symptoombestrijding  overtuigingen  manier van leven 
 
 

Make a free website with Yola