Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Creatieve zelfexpressie en vorm

Posted by Renée Merkestijn on Saturday, May 22, 2021 Under: Creëer je eigen werkelijkheid.

Creatieve zelfexpressie en vorm

Ons leven is creatieve zelfexpressie en expressie leidt automatisch tot het ontstaan van vorm. Ter vergelijking. Als je zit te schilderen, ontstaat daar nu eenmaal een schilderij uit, dat is onontkoombaar. Op het moment dat het schilderij er is, is dit de weerslag van onze eerdere expressie, dus van ons verleden. Elke vorm in ons leven, of het nu een schilderij, een boek, een huis, of ons eigen lichaam is, alles is je verleden. Het is niet wie je nu bent, want jij bent degene die steeds weer creëert. Je kunt alles veranderen vanuit het nu door jouw creatieve zelfexpressie. Niets staat vast en je hoeft de oude vorm niet vast te houden of te herhalen.

Mensen identificeren zich vaak met vorm en raken gehecht aan het product van eerdere zelfexpressie, dus aan het verleden. Als er in onze ogen iets aan de vorm mankeert, dan mankeert er in onze ogen iets aan onszelf, dit maakt ons kwetsbaar. We willen onszelf in vorm perfectioneren, we zijn bezig onszelf en anderen op vorm te veroordelen, omdat we vorm met de expressieve mens verwarren. Nieuwe of afwijkende vormen worden als bedreigend ervaren, we proberen anderen in een bepaald model te kneden. We zijn echter geen vorm, we zijn ons verleden niet. We zijn wezens die in het nu aan creatieve zelfexpressie doen, waardoor uiteindelijk vormen komen en gaan.

We gebruiken  vormen niet als inspiratie, niet als startpunt voor nieuwe of verdere zelfexpressie, maar proberen voortdurend aan de oude vormen vast te houden door herhaling of regulering. Daarmee beperken we onze zelfexpressie. Dan wordt ons verteld dat alleen vorm x of y de juiste vorm is, aan de hand waarvan we onze zelfexpressie proberen te modelleren.  

Als zelfexpressie wordt beperkt, leidt dit tot frustratie. De energie van expressie wilt stromen, wilt niet aan vorm gebonden worden. We streven vanuit ons wezen naar vrije creatieve zelfexpressie, maar beoefenen te vaak gebonden expressie, kopiëren vormen, passen ons voortdurend aan. Het wordt tijd om de gehechtheid aan en identificatie met de vorm los te laten om volledig onszelf te worden, creatief.


In : Creëer je eigen werkelijkheid. 


Tags: creatief  creatieve  expressie  zelfexpressie  vorm  gehechtheid  inspiratie  frustratie 
 
 

Make a free website with Yola