Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Delen of verdelen

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, March 10, 2024 Under: Creëer je eigen werkelijkheid.

Alles wat je geest voortbrengt, stuur je de wereld in. Dit keert naar jezelf terug als ervaring. Je communiceert altijd, niet alleen met woorden en daden, maar ook met schijnbaar onzichtbare gedachten en gevoelens.

Als je geest positief is, straal je positiviteit uit. Dit keert bij je terug als positieve ervaring van de wereld. De wereld wordt een positief oord voor je en je reacties worden positiever. Het positieve breidt zich steeds verder uit. Als voorbeeld, verliefde mensen zien het goede in een ander mens en ervaren de wereld als plezierig. Ze gedragen zich meteen ook positiever naar andere mensen, ze delen graag hun positiviteit. Liefde en plezier leiden tot delen.

Als je geest negatief is,  straalt je negativiteit uit.. Dit keert bij je terug, omdat je de wereld dan als negatief oord ervaart en je reacties worden negatiever. Dit zie je bijvoorbeeld bij mopperpotten en klagers. Ze zien het slechte in anderen en ervaren de wereld als een vervelend oord. Ze gedragen zich  negatiever, wat niet tot delen, maar tot verdelen leidt. Angst en oordeel leiden tot verdelen.

De kunst is positieve gedachten en gevoelens in jezelf aan te kweken. Dit straal je dan uit en vervolgens ervaar je het leven zelf ook als  positiever. Je eigen geest is de bron van eenheid of verdeeldheid, niet de buitenwereld.


In : Creëer je eigen werkelijkheid. 


Tags: positief  werderkerigheid  negatief  denken  voelen  delen  verdelen 
 
 

Make a free website with Yola