Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Democratie in gevaar

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, February 20, 2022 Under: Maatschappij

Democratie in gevaar

De democratie staat wereldwijd onder druk. We zijn vergeten hoe belangrijk democratie voor ons is is, wat de democratie kwetsbaar heeft gemaakt en daarmee ons allemaal kwetsbaar maakt.

Wat is democratie? Democratie is een bestuursvorm waarin het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening. Die kan direct via stemmen worden uitgeoefend, bijvoorbeeld via referenda. In de meeste landen wordt democratie indirect uitgeoefend via een parlement. In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is ieder mens gelijk. Er is niemand die meer recht heeft dan andere mensen om wetten vast te stellen of beslissingen te nemen. Het evenwicht tussen vrijheid en gelijkheid moet worden bewaakt, men moet waken voor een tirannie van de meerderheid. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie

In Nederland hebben we een parlement met in vergelijking met Europa weinig parlementsleden per hoofd van de bevolking, die ook nog eens de minste ondersteuners hebben. https://decorrespondent.nl/13078/waarom-de-tweede-kamer-niet-werkt/37587607375890-00e68d5d?pk_campaign=daily

In veel landen wordt democratische rechten geschonden.

·         Het Nederlandse kabinet heeft een noodwet ingesteld, waarbij het Parlement minder bevoegdheden heeft. De volksvertegenwoordiging heeft daarmee macht verloren. 
·         Politieke meningen en bepaalde partijen worden onderdrukt of uitgesloten van samenwerking, de stem van een deel van de bevolking wordt onderdrukt, de tirannie van de meerderheid. 
·         In Italië en nog wat landen mogen parlementsleden, de gekozen volksvertegenwoordigers, niet eens meer naar binnen zonder booster.

Ook nemen belangengroeperingen het over. Deze zorgen dat de parlementsleden niet luisteren naar het volk, maar naar die belangengroepen.

·         Een bekende is het lobbyen, wat op schimmige wijze gebeurt, waarbij niet het volk de macht heeft, maar slechts mensen die economische macht hebben. Dit gebeurt door alle grote bedrijven en organisaties, de beïnvloedende politiek of hebben zelfs mensen in de politiek.
·         Bepaalde organisaties zijn er zelfs trots op dat ze diverse parlementen in de wereld beheersen met eigen mensen, deze hebben overgenomen. Zoals deze organisatie: https://www.youtube.com/watch?v=MNu-i78diI0 

Het volk heeft, omdat ze de werkelijke macht hoort te hebben, recht van invloed als men politiek afwijkt van hun wensen. Die invloed is de laatste jaren drastisch ingeperkt.
·         Referenda zijn afgeschaft in Nederland. Mede omdat de uitslag van het laatste referendum over EU niet beviel, ze hebben de wens van het volk genegeerd. 
·         Ondanks recht op protest en staking, worden die verboden, hardhandig neergeslagen of onmogelijk gemaakt. Soms letterlijk zoals in Canada door de bankrekeningen van deze mensen te blokkeren.
·         In het nieuws en op social media worden mensen die kritisch zijn op het beleid gecensureerd, of genegeerd.

Het democratische systeem wordt uitgehold door partijen die niet de het belang van het volk voor ogen hebben, maar eigenbelang. Als de democratie eindigt, komt men in een gevaarlijk autoritair of dictatoriaal systeem terecht. Zo'n systeem komt altijd op kousenvoeten, dus wees waakzaam. 

 

In : Maatschappij 


Tags: democratie  ondermijning  volk  rechten 
 
 

Make a free website with Yola