Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Ego schuldspel

Posted by Renée Merkestijn on Monday, February 7, 2022 Under: Stress en stresshantering

Veel ego-conflicten ontstaan door te hoge normen en verwachtingen. Het ego vindt dat mensen perfect moeten zijn, moeten voldoen aan hun normen. Als mensen niet perfect blijken te zijn, niet voldoen aan de norm, is het ego boos en zwaar teleurgesteld, gaat in de aanval of verbreekt zelfs het contact. In wezen omdat hij liever in zijn illusie van perfectie gelooft, dan de ander te zien en accepteren zoals hij is. 

In termen van Transactionele Analyse. Meestal zijn de egoposities Kritische Ouder (normen) en Aangepast Kind (verwachtingen) betrokken. Die overheersen de andere egoposities, Zorgzame Ouder (waarden), Natuurlijk Kind (behoeften, emoties) en Volwassene (ratio). Zolang de overheersing van die twee egoposities blijft bestaan, zal het conflict niet snel worden opgelost.

Het ego blijft hangen in de projectie van de eigen normen en verwachtingen op de ander. Het ego wilt het alleen ‘goedmaken’ als de ander doet wat hij wilt, of de ander op zijn minst toegeeft ‘fout’ te zijn geweest. Het ego maakt er een schuldverhaal van en schuld is geen basis voor prettige contacten.

Het ego benoemt de ander als oorzaak van het conflict, het ligt zogenaamd buiten hem. Ieder conflict ontstaat en bestaat in werkelijkheid in eigen hoofd. Zolang je dit conflict innerlijk niet oplost, wordt het uiterlijk evenmin opgelost. Het ego houdt vaak hardnekkig vast aan de eigen mening. Aanhoudende boosheid op andere mensen, haatgevoelens en dergelijke, laten dit innerlijk vasthouden aan de ego-illusie van schuld zien, wat mensen doodongelukkig zal maken.

Als je merkt dat je anderen beschuldigt en teleurgesteld bent in anderen, boze gevoelens vasthoudt, keer dan naar binnen en onderzoek of je normen en verwachtingen wel realistisch zijn. Als ze irreëel zijn, stel ze bij en vergeef jezelf (en de ander) dat je in het ego schuldspel terechtkwam. Wees blij dat je eruit bent gestapt, dat je het hebt doorzien. 

Als anderen jou beschuldigen en in jou teleurgesteld zijn, raak dan niet betrokken in het conflict. Blijf jezelf, wat mensen je ook toevoegen. In het algemeen zal degene die in het schuldspel gevangen zit jou verstoten of blijven aanvallen, want het ego zoekt afscheiding. Dat is pijnlijk, maar probeer te begrijpen wat er gebeurt.

Je kunt de ander niet uit het schuldspel halen, niet uit hun projecties, dat zullen ze zelf moeten doen. Soms gebeurt dit, soms niet. Als het niet gebeurt, wees dan vergevingsgezind, want het schuldspel is zeer pijnlijk voor degenen die daarin vastzitten.  

 

 

 

 


In : Stress en stresshantering 


Tags: ego  schuld  conflict  normen  verwachtingen 
 
 

Make a free website with Yola