Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Energie en communicatie

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, April 7, 2013 Under: Healing

De meeste mensen vinden het normaal dat een gsm een energieveld heeft (straling), dat deze energie en informatie  zendt en ontvangt (berichten via geluidsgolven), maar vinden het raar te horen dat ze zelf een energieveld hebben en energie en informatie zenden en ontvangen.

Communicatie verklaren we vaak puur vanuit de werking van de vijf zintuigen. We noemen het communiceren als we met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Op een iets subtieler niveau zijn we ons misschien nog bewust dat lichaamstaal iets vertelt, dat we ook via onze houding communiceren. Daar houdt het vaak op.

E
r is een subtieler niveau van communiceren, het energetische niveau. Als we hier al iets van merken, verklaren we het vanuit de zintuigen. “Ik wist dat hij zich niet goed voelde, hij keek zo somber, hij praatte anders.” Het wordt lastiger als die persoon met de rug naar je toe staat of zich een paar kilometer verderop bevindt. Toch weet je soms precies hoe die persoon zich voelt.

Op een subtiel niveau communiceren we continu met onze omgeving. We wisselen voortdurend energie en informatie uit met alle levende wezens om ons heen, sterker nog, met alles wat bestaat. Alleen zijn we ons hier meestal niet van bewust.

We zijn zelf energie en onze energie draagt informatie. Door je aandacht op iets of iemand te richten, kan je die energie en informatie oppikken, je daarvan bewust worden. Dat niet alleen, er ontstaat een wederzijdse beïnvloeding. In de kwantumfysica ontdekten wetenschappers dat deeltjes zich als deeltje of golf gedroegen, afhankelijk van het standpunt van de wetenschapper zelf.

Meestal verbinden we ons vooral met onze eigen energie, ons lichaam, gevoelens, denken. Daarnaast op zintuiglijk en sociaal niveau met onze directe omgeving. Daar laten we het vaak bij. Je kan je energetisch verbinden met of afstemmen op alle energie en informatie die je wilt en zo je bewustzijn vergroten.

Vaak wordt afstemmen op subtielere niveaus als bijzonder gezien, heldervoelen, helderzien, helderhoren, de overtreffende trap van de gewone zintuigen. De waarheid is dat iedereen dit kan, sterker nog, dat iedereen nu al continu energetisch communiceert op subtiele niveaus.  Alleen worden we deze communicatie meestal niet gewaar omdat onze aandacht er niet op is gericht. Waar het vaak aan schort is onze focus op bepaalde energie en informatie.

Je kan het vergelijken met je bevinden in een ruimte met honderd mensen die door elkaar praten. Je luistert meestal naar één stem, die waar je op focust, alleen die communicatie volg je bewust. Je kan ook besluiten je aandacht op iemand anders te richten of op het geheel.

Energetisch kan dit ook, je afstemmen op een bepaalde energie en informatie of op het geheel. Dit bepaalt welke energie en informatie je bewust ervaart. Energie volgt aandacht. Bewustwording is dus mede je aandacht verleggen van een beperkte naar een ruimere sfeer van energie en informatie.  

Misschien vind je het leuk om wat vaker aandacht te geven aan deze subtiele niveaus van communicatie. Kijk eens wat het je brengt aan nieuwe informatie en ervaringen. Ik ben benieuwd wat je je ervaart en leert!

In : Healing 


Tags: energie  communicatie  bewustzijn  helderziend  heldervoelend  helderhorend  focus  informatie  kwantumfysica  aandacht 
 
 

Make a free website with Yola