Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Fascisme

Posted by Renée Merkestijn on Tuesday, May 24, 2022 Under: Maatschappij

De term fascisme wordt vaak gebruikt, maar weinig mensen weten wat het inhoudt. Hier een samenvatting van Historiek en van Wikipedia.

Fascisme is een politieke ideologie. Ze wilt de samenleving na een periode van verval terugbrengen in de staat van orde. Die orde is autoritair, alle mensen worden onder leiding geplaatst, uiteindelijk onder één leider. Het is een politieke dictatuur. Het fascisme streeft naar de controle van het gehele maatschappelijke leven, inclusief bedrijven en sociale en culturele organisaties.De staatsinrichting dient voor fascisten vaak corporatistisch te zijn, waarbij zowel de bedrijfsleiding als de werknemers dienen te werken volgens de politieke richtlijnen van de heerser(s).

Fascisme streeft naar de nieuwe mens. Het leven van deze nieuwe mens wordt in dienst van het belang van de staat gesteld. Dus niet in het belang van individuen, niet het belang van jezelf of anderen, maar het belang de staat is waar het om gaat. De mens is slechts een radertje in het geheel en als individu niet van belang. Fascisten zijn daarom ook tegen democratie en vrijheid van meningsuiting, de bevolking heeft geen stem, moet worden geleid, al zullen ze de democratie tijdelijk gebruiken om de leiding te nemen.

Deze politieke verandering moet liefst snel plaatsvinden, alles is toegestaan voor dat hogere doel. Propaganda, indoctrinatie, geweld en censuur zijn akkoord in het fascisme, het mag allemaal, want de staat is in deze visie belangrijker dan de mens.

Wat mij zorgen baart is dat veel grote wereldwijde organisaties dit gedachtengoed lijken te steunen. Het verschil is, dat het nu niet meer om de natiestaat gaat, maar om de gehele wereld als één grote natiestaat. Men streeft een wereldregering na. Je ziet steeds meer macht naar een kleine groep mensen worden verplaatst, die besluiten gaan nemen over alles in de samenleving. Ze schuwen niet middelen te gebruiken die niet in een democratie en niet in een empatische en vrije  samenleving passen. 

In : Maatschappij 


Tags: fascisme  globalisme  democratie 
 
 

Make a free website with Yola