Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Goed-slecht

Posted by Renée Merkestijn on Friday, May 10, 2024 Under: Relaties en communicatie

Het is het ego in de mens die in goed en slecht gelooft en alles indeelt in goed en slecht.  Het ego denkt dat hij machtig genoeg is om dit te kunnen, dat hij alleswetend is. Het ego legt de nadruk op het slechte, waardoor hij het goede vaak niet eens ziet. Het slechte is zijn focus, daar moet hij zich tegen verdedigen, dat slechte moet hij aanvallen.

Dat slechte ziet het ego graag bij de ander, wat voor het ego betekent dat hijzelf de goede is. Dat geeft hem de rechtvaardiging die ander te bekritiseren, uit te sluiten of zelfs kwaad te doen. Kwaad wordt met kwaad bestreden, geweld wordt gebruikt om geweld te stoppen, zijn eigen geweld of kwaad is gerechtvaardigd. Het ego ondermijnt de ander, denkend dat hij goed doet, waarmee de ellende voortduurt. Het ego kan ook zichzelf als slecht en gaat zichzelf aanvallen, via zelfkritiek en zelfondermijning, of de hele mensheid als onvolmaakt of slecht benoemen.

Alle problemen ontstaan in onze geest, die altijd maar weer wilt verdelen in goed of slecht. Het is het dualistische denksysteem dat de meeste problemen veroorzaakt en in stand houdt. Want bijna ieder mens oordeelt, is geneigd de andere mens als slecht te zien en aan te vallen, of zichzelf. Het maakt bij conflicten niet uit wie begint, dat is weer een manier van het ego om de ene goed en de ander slecht te maken. Omdat hij gelooft dat naast het goede het slechte bestaat en deze net zo reëel en machtig is als het goede. 

De enige weg uit de strijd is je geloof in goed én slecht opgeven, je geloof dat jij in staat bent dat allemaal te kunnen bepalen. Je oordelen loslaten. Je neiging loslaten om jezelf of anderen slecht te verklaren, uit te sluiten, aan te vallen of in de verdediging te gaan. Want al het 'slechte' in de wereld komt voort uit hetzelfde, de ene mens oordeelt een ander mens als slecht en gaat in de aanval of verdediging. 

Het ego geeft het kwaad werkelijkheidswaarde. Gevolg is dat je het goede en liefdevolle niet meer ziet en ervaart, niet meer uitbreidt in je geest en daardoor niet meer in de wereld. Dus begin met continu het goede te zien, je geest op het goede en liefdevolle te focussen en dit uit te breiden in je wereld. Een liefdevolle wereld begint in een liefdevolle geest.

In : Relaties en communicatie 


Tags: goed  slecht  kwaad  ego  dualisme  eenheid  aanval  verdediging 
 
 

Make a free website with Yola