Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Happiness, wat is dat?

Posted by Renée Merkestijn on Monday, August 6, 2018 Under: happiness

Happiness, wat is dat eigenlijk? Hieronder volgt een citaat uit de cursus Happiness Coach die wordt gegeven door Renée Merkestijn via het NHBO en het Centrum voor Afstandsonderwijs.

Wat we meestal leren is dat happiness afhangt van condities en omstandigheden, van de effectieve vervulling van onze behoeften, wat ons vervolgens een gevoel van geluk en eigenwaarde zal geven. De idee is dus dat we pas als aan alle behoeften is voldaan, gelukkig zullen zijn.

Happiness is hierdoor aan voorwaarden verbonden en we projecteren happiness naar een moment in de toekomst. Happiness is hiermee gelijk aan de ultieme behoeftenvervulling. Daar komt bij dat als onze eigenwaarde laag is, we vinden dat we onze behoeften niet mógen of niet kúnnen vervullen, of we vinden steeds nieuwe behoeften die moeten worden vervuld in een eindeloze reeks. Hierdoor voelen we ons vaak leeg en teleurgesteld in het leven, in onszelf of in anderen. We ervaren het leven als een veelheid van problemen. Happiness ligt dan altijd gevoelsmatig buiten bereik, omdat omstandigheden en behoeften nu eenmaal altijd voortdurend veranderen.

Happiness is een innerlijke levenshouding, sterk verbonden en een innerlijk besef van waarde. Als je weet dat je waardevol bent en geluk mág ervaren, als je weet dat je in staat bent of in ieder geval kunt leren je behoeften te vervullen, voel jij je happy. Zelfs al ben je niet volmaakt, zelfs als niet al jouw behoeften zijn vervuld, voel jij je happy. Het is het besef dat je gelukkig kan en mag zijn, zonder dat je eerst aan allerlei zaken zou moeten voldoen. Het is verbonden met het besef van de waarde van alle mensen. Als jij jezelf en anderen als waardevol ziet, zijn andere mensen geen rivalen meer, maar kan je gelijkwaardige en gelukkige relaties aangaan.

Je hebt met een happy levenshouding ten eerste vertrouwen in jezelf en het leven. Je onderzoekt actief welke behoeften je wenst te vervullen, hoe je dit gaat doen en neemt de nodige stappen. Je kijkt daarbij niet naar anderen maar gaat uit van jezelf. Je bent gelukkig met jezelf, leeft in het hier en nu en komt vanuit deze happy levenshouding in actie om je behoeften, zonder anderen in hun geluk te dwarsbomen. Het wonderlijke is dat die positieve, happy levenshouding zorgt dat jij je behoeften makkelijker vervult, omdat jij je zelfverzekerder en optimistischer voelt en beter omgaat met tegenslag. Het zorgt dat je relaties positief ervaart, omdat je uitgaat van kracht en vertrouwen en niet meer hoeft te ‘overleven’ of de strijd hoeft aan te gaan. Het betekent dat je ook anderen helpt, omdat je anderen kan waarderen en hen niet als rivalen ziet. Het betekent dat je elk moment van het leven waardeert, niet voortdurend het idee hebt dat er iets mis is, omdat het leven niet helemaal aan jouw mentale ideaalbeeld voldoet.

Veel happy mensen hebben vertrouwen in zichzelf en anderen, maar voelen ook een wat ik noem spirituele verbinding. Ze hebben een gevoel van zingeving dat boven het alledaagse bestaan uitstijgt en er doorheen vloeit. Die spirituele verbinding maakt dat ze het leven als zinvol ervaren, ondanks tegenslag. Dit hoeft niet zozeer een geloof in een god te zijn, maar kan ook een geloof in het goede van het universum, de natuur en zelfs de mensheid als geheel zijn. Er is een basaal vertrouwen in het leven, wat het leven ook mag brengen.

Dit stukje komt uit de cursus Happiness Coach, die ik geef via het instituut NHBO. Je kunt de cursus volgen via thuiscursus.nl in Nederland en centrumvoorafstandsonderwijs.be in België. En vanzelfsprekend kan je wilt bij mij langskomen voor coachingsgesprekken, als je merkt dat jij jezelf niet zo gelukkig voelt. Er is wat aan te doen.


In : happiness 


Tags: happiness  gelukkig zijn  coaching 
 
 

Make a free website with Yola