Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Heftigheid 2020

Posted by Renée Merkestijn on Monday, July 13, 2020 Under: Omgaan met verandering

Heftigheid 2020

Het is een heftige periode waarin we leven. Hieronder een paar gedachten, die je misschien helpen er rustiger tegenaan te kijken. 

Aan elke grote bewustzijnsverandering, of dit nu psychisch, cultureel, economisch of politiek getint is, gaat een periode van chaos vooraf. Het bestaande paradigma verliest zijn macht, de nieuwe consensus is er nog niet. Nieuwe visies willen gehoord worden. Het is alsof we een nieuwe radiozender zoeken, maar tot we die gevonden hebben, is er vooral ruis en lawaai te horen.

Hoe meer een mens of een maatschappij uit evenwicht raakt, hoe meer de balans naar één zijde is doorgeslagen, des te groter de tegenbeweging wordt om het evenwicht te herstellen. Polarisatie lijkt groter dan ooit. Het is bijna recht evenredig. Een -10 roept een 10 op, een -1 roept een 1 op.

Zaken die wij persoonlijk en maatschappelijk onderdrukken bouwen spanning op, totdat er een uitbarsting volgt. Die onderdrukte energie is als een vulkaan, na lang opbouwen van spanning ontploft deze in al zijn kracht. Het is niet de energie die het probleem is, maar het onderdrukken van energie.

Vrijheid en veiligheid staan altijd op een gespannen voet met elkaar. Als je volledig veilig wilt zijn, moet je jezelf volledig opsluiten en afsluiten. Als je volledig vrij wilt zijn, neem je risico’s die jezelf en anderen kunnen schaden. Dit hoort bij het leven. Het antwoord ligt waarschijnlijk ergens in het midden.

Trauma en overlevingsmechanismen worden in perioden van stress extra geactiveerd. Stress zorgt dat je vecht, vlucht of verstart. Aangeleerde reacties gaan overheersen, boven je objectieve verstand. Dat zie je nu collectief gebeuren.  

We wijzen visies die anders zijn dan de onze in eerste instantie vaak af. We zijn meestal overtuigd van onze waarheid, omdat we bewijzen zoeken die erbij passen en de rest afwijzen.

We verbinden ons idee van identiteit vaak met onze visies, dus het bijstellen  van je mening kan als verlies van identiteit aanvoelen.

Zomaar wat gedachten, over de heftigheid in deze tijd. Ik hoop dat je er wat aan hebt.  

 

 


In : Omgaan met verandering 


Tags: corona  2020  heftigheid  angst  stress  geweld 
 
 

Make a free website with Yola