Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Hooggevoeligheid en slachtofferschap

Posted by Renée Merkestijn on Saturday, July 19, 2014 Under: Hooggevoeligheid

Een aantal hooggevoelige mensen heeft door  nare ervaringen in het verleden de neiging in een slachtofferrol te stappen. Dit slachtoffergedrag heeft niet zozeer met hooggevoeligheid te maken, maar met pijnlijke ervaringen uit het verleden.

Hooggevoeligheid maakt het echter wel lastiger om uit die slachtofferrol te stappen.  Dit komt omdat  hooggevoelige mensen  zich door hun ‘anders-zijn’ wat sneller onbegrepen of minderwaardig voelen ten opzichte van andere mensen.  Daarnaast hebben ze hoge normen, waarden en idealen, soms bijna tot de idee dat er perfecte mensen en heiligen zouden bestaan.  Dan projecteren ze hun hoge idealen en verwachtingen op de alledaagse mensen  en vanzelfsprekend komen die nooit uit. Sowieso zijn hooggevoelige mensen door de sterke zintuiglijke prikkels en emoties vaak te sterk op de buitenwereld gericht.

Bij het slachtoffergevoel komt soms de stiekeme verwachting dat die ander je moet redden en tegelijk de compleet tegenstrijdige verwachting dat niemand dat ooit zal doen.  Het drama is dat hooggevoelige mensen steeds met die ander bezig te blijven, de pijn blijven voelen en niet bij zichzelf te rade gaan. Ze vragen zich niet af waarom ze zo heftig reageren, maar blijven in de oude reacties hangen.

Slachtofferschap is in wezen een mechanisme uit de jonge jaren, toen je nog niet zoveel invloed op je leven had, toen andere mensen je gevoel van geluk bepaalden. Door in termen van slachtofferschap te blijven denken en handelen, maak je jezelf opnieuw het slachtoffer van de situatie en herhaal je ervaringen uit het verleden. Dit versterkt je gevoel van machteloosheid.

Als de pijn en het slachtoffergevoel vanuit het verleden wordt geactiveerd in een situatie in het heden, kan het er heftig aan toegaan, zeker bij emotioneel intense mensen. Sommigen trekken zich boos terug om die vermeende slechtheid van de ander, ze willen niets meer met die ander te maken, ze vinden dat die ander het goed moet maken, alles ligt aan die ander.  Anderen geven eerder zichzelf hardhandig op de kop over hun eigen vermeende slechtheid.

Sommigen reageren ook ongewoon boos, stekelig, verwijtend, oordelend, gaan eisen stellen en verklaren de ander de oorlog.  Kortom, die ander wordt als gevaarlijke dader gezien en zijzelf zijn het arme slachtoffer. En zonder dat ze het beseffen, veranderen ze zelf van slachtoffer in dader met hun boosheid.

Een van de lastigste dingen voor hooggevoelige mensen is om uit de slachtofferrol en eventuele daderrol te blijven. Leer het verschil maken tussen hooggevoeligheid en dit soort oude patronen en onderzoek waar jij ongemerkt in oude pijn blijft stappen. Hooggevoeligheid kan al heftig genoeg zijn zonder dit alles.

In : Hooggevoeligheid 


Tags: hooggevoeligheid  slachtofferschap  boosheid  pijn  verleden  slachtoffer  dader  trauma 
 
 

Make a free website with Yola