Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Houden van jezelf

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, November 26, 2023 Under: happiness

Zelfliefde is voor de meeste mensen lastig. Dat komt mede omdat het woordje ‘ik’ beladen is geraakt met allerlei negatieve associaties. Probeer maar eens de affirmatie “ik houd van mijzelf” uit te spreken. Dat roept bij veel mensen innerlijke twijfel of commentaar op. Dit betekent dat we energetisch een wat lage energie aan dit woord hebben verbonden.

Dus hoe kan je dan wel van jezelf houden? Je dient dan woorden te gebruiken die voor jou een hogere, meer positieve energie, vertegenwoordigen, ter vervanging van het woord ik . Dus wat zou de hogere exponent van het woordje ik kunnen zijn? Dat is voor iedereen anders: God, het Universum, het Hogere Zelf, het Innerlijk Kind, etc. Gebruik dat eens in je affirmaties. Maak bijvoorbeeld van de zin “Ik houd van mezelf” de affirmatie “God houdt van mij” of “Mijn Hogere Zelf houdt van mij”. Dit is wel prettig en acceptabel voor je, omdat we van die hogere energieën meestal geen oordelen verwachten.

Als je in je eigen ogen een fout hebt gemaakt, geloof je jezelf meestal niet als je zegt “Ik houd van mezelf”. Maar als je zegt  “God/Mijn Hogere zelf” houdt van mij", is innerlijk geloofwaardiger en daarmee tegelijkertijd geruststellend. Dus als je je slecht voelt, spreek dan die affirmatie regelmatig.

Het is ook mogelijk om je oordelen op anderen en de daarmee samenhangende negatieve emoties te verminderen. In plaats van te zeggen “Ik houd van die persoon” of “Ik vergeef die persoon” kan je zeggen: “God/Mijn Hogere Zelf houdt van die persoon” of “God/Mijn Hogere Zelf vergeeft die persoon”. Ook dit werkt geruststellend, haalt het innerlijke conflict weg.

 

 

 


In : happiness 


Tags: zelfliefde  affirmaties  woorden  ik  hogere frequentie 
 
 

Make a free website with Yola