Spiritualiteit, HSP en Lenormand

HSP en innerlijk conflict

Posted by Renée Merkestijn on Monday, September 18, 2023 Under: Hooggevoeligheid

Hooggevoelig betekent dat je zenuwstelsel gevoeliger is, je hebt meer fysieke en wereldse input. De maatschappij eist dat je dit verwelkomt, dat je het fysieke en wereldse versterkt en er volledig in opgaat. Zo niet, dan ben je afwijkend. Alleen, als je puur en alleen fysiek en materieel zou leven, botst dit met je ingeboren spirituele natuur. Dit is een conflict dat veel HSPs bewust of onbewust ervaren.

Het maatschappelijke mensbeeld is dat lichaam en materie leidend zijn, dat alles om ‘overleven’ draait, dat er vaste regels gelden voor elk mens; de mensheid wordt als eenheidsworst gezien. Veel HSPs proberen zich aan te passen aan dit materiële mensbeeld, zelfs al voelt het niet juist. Dat geeft een innerlijk conflict. Mensen zijn geen eenheidsworsten. Wat voor de ene mens juist is, is dit voor een ander niet. Je hooggevoeligheid dwingt je je eigen antwoorden te vinden. Wat is juist voor mij?

Daarnaast dwingt hooggevoeligheid je na te denken over je mensbeeld. Wat komt voor jou eerst, het geestelijke/spirituele of het lichamelijke/materiële? En leidt A tot B of andersom? De maatschappelijke en spirituele antwoorden staan haaks op elkaar. Een beetje van dit en een beetje van dat werkt niet, omdat het allebei complete denksystemen zijn. Zolang je geen keuze maakt over je visie en prioriteiten en daar volledig naar leeft, blijf je in een innerlijk conflict leven. 

Hooggevoeligheid maakt je gevoeliger voor dualiteit, hier bedoeld als het mentaal opsplitsen van mogelijkheden in twee opties en de ene als goed en de tweede als fout verklaren. De maatschappij schrijft vaak één optie voor als de enige juiste, maar die keuze hoeft dit voor jou niet juist te zijn. Sommige maatschappelijke opties zijn zelfs voor alle mensen nadelig en worden toch gepromoot. Als HSP kom je in een innerlijk conflict, of je nu wel of niet de maatschappelijke voorschriften volgt. Je voelt altijd de tegenstellingen en dit geeft stress en schuldgevoelens, die je gezondheid ondermijnen. Ook hier, dit innerlijke conflict blijft totdat je een definitieve keuze maakt over wat voor jou juist is, wat de maatschappij hier ook van vindt.

Hooggevoelige mensen hebben spiritueel gezien vaak voor een pittige weg gekozen, zichzelf met conflicten in de wereld te confronteren om hun mensbeeld en prioriteiten vast te stellen, de dualiteit te overstijgen. Definitief te bepalen wat hun innerlijke waarheid is en deze waarheid te volgen.In : Hooggevoeligheid 


Tags: hsp  hooggevoelig  innerlijk conflict  mensbeeld  waarheid  maatschappij  dualiteit 
 
 

Make a free website with Yola