Spiritualiteit, HSP en Lenormand

HSP en narigheid en strijd in de wereld

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, February 21, 2019 Under: HSP

Veel mensen en zeker HSPs worstelen met de vraag hoe ze dienen om te gaan met narigheid in de wereld. Ze hebben last van de vaak heftige meningenstrijd die zich ontvouwt over het wereldtoneel, wat op zichzelf voor nog meer stress en conflicten zorgt. Mensen vallen elkaar soms meer aan, dan dat ze samen naar oplossingen zoeken.

Sommige HSPs raken zo gestrest van het nieuws, dat ze maar liever helemaal geen nieuws meer kijken. Anderen maken zich boos en uiten hun frustraties in gesprekken of op social media.  Weer anderen vinden de discussies die ontstaan zo stressvol, dat ze social media en discussieprogramma’s helemaal vermijden. De meningenstrijd kan uiteindelijk zelfs in fysieke strijd uitmonden. Sommige spiritueel gerichte mensen zeggen dat je je er helemaal niet mee moet bezighouden, anderen dat je juist iets moet doen aan alle narigheid.

Kortom, hoe ga je er het beste mee om? In dit stukje wil ik duidelijk maken, dat je beter niet vanuit stress kan reageren en geef een aantal mogelijkheden die je wat meer in balans kunnen houden.

Als prikkels een stressreactie geven, als jij gevaar signaleert, wil je vechten, vluchten of verstarren. Je bewustzijn vernauwt zich tot het gevaar en het probleem en je wilt dit gevaar en probleem zo snel mogelijk kwijt. De vechter zal vechten, de vluchter zal vluchten en als dit allemaal niet werkt verstar je. Een stressreactie is effectief voor fysieke gevaren, maar minder geschikt voor het zien van ellende op het nieuws of bij verschil in meningen en overtuigingen. Bij stress richt jij je meestal tégen iets of iemand. Daarnaast raakt je normale weloverwogen reactiepatroon uitgeschakeld. Daarom gebeuren er zoveel ‘rare dingen’ in de wereld, mensen reageren vanuit stress. Daarom verwordt vrijheid van meningsuiting tot strijd en conflict.

Vechten tegen narigheid in de wereld kan zich uiten in schuldigen zoeken, fouten benoemen, boze berichten schrijven, protestmarsen, vijanden creëren. Je blaast tijdelijk stoom af, maar het lost de stress of het probleem niet op. Sterker nog. Als je de ander bestrijdt, voelt die ander zich bedreigd, gaat in verweer en dan krijg je nog meer strijd en verwijten. Kijk maar eens wat men elkaar op internet allemaal toevoegt. De stress blijft/groeit en het probleem blijft bestaan. Er wordt geen oplossing gezocht, maar veeleer met de vinger gewezen.

Bij stress kan je behalve vechten ook vluchten of verstarren. Uitspraken kunnen zijn: ik kijk er maar niet meer naar, ik houd mijn mond maar, ik kan in mijn eentje toch niets beginnen. Ook hier blijft de stress bestaan en het probleem wordt niet opgelost. Je hoopt misschien dat het probleem miraculeus verdwijnt of een ander het voor je oplost.

Dus reageren vanuit stress is in omgaan met narigheid in de wereld en bij verschil in meningen en overtuigingen meestal ineffectief. Maar wat kan je dan wel doen?

Je kunt het ‘tegen iets zijn’ omdraaien naar ‘voor iets zijn' en dat gaan uitdragen in je leven. Voor iets zijn in de zin van het positieve uitdragen en oplossingen verzinnen, met respect voor alle leven en voor menselijke waarden (bijv. grondwet).  Omdat je niet meer op gevaar focust, neemt de stressreactie af in je hoofd en in je gedrag. Je zoekt gemakkelijker naar oplossingen en gaat positiever reageren en handelen.

Dat hoeft niet met grootse gebaren zoals in de politiek gaan, dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar je kunt bijvoorbeeld benadrukken wat je wél wilt, het waarom en hoe ervan toelichten in gesprekken of op internet. Je kunt op social media voorbeelden publiceren van oplossingen voor een probleem. Je kunt in je dagelijkse leven vanuit jouw visie een aantal stappen ter verbetering van de wereld zetten. Misschien kan je elke dag iets doen voor het milieu, of mensen die het minder hebben ondersteunen. Je kunt altijd een bijdrage zijn.

Daarnaast kan je eventueel mensen die ergens tegen zijn en met stress en strijd reageren, eens vragen waar ze voor zijn, hoe ze dat met respect voor alle leven willen aanpakken. Zo buig je de stress en verwijten om in oplossingen  en worden gesprekken constructiever. Dit geldt ook voor je eigen gedachten. Als je focust op het negatieve, vraag jezelf dan af wat je wilt, in plaats van wat je niet wilt. Kijk vervolgens hoe je dat kan aanpakken of  hoe je op zijn minst een eerste kleine stap in de goede richting kan nemen. 
 
Je kunt een positieve  invloed uitoefenen op jezelf en op je omgeving. Zie je acties niet als een druppel op een gloeiende plaat. Want als iedereen dat ene kleine stapje doet, dan vormen al die druppels een oceaan en dat heeft een grote impact op de maatschappij.

De vaak geuite spirituele waarschuwing om geen nieuws te kijken en niet mee te doen aan discussies, is gericht op het hierboven omschreven effect dat mensen in de stress schieten en vanuit overleving met strijd reageren. Je kunt worden meegezogen in de meningsconflicten die vanuit stress ontstaan. Ook als je vanuit stress de situatie ontvlucht, ben je aan het  overleven vanuit angst.  Spiritueel gezien is het belangrijk op het positieve te blijven focussen, vanuit je rustige zelf te reageren, dus zonder oordeel (goed/fout) en zonder stress.

Een spirituele wet zegt 'energie volgt aandacht', ofwel waar je op focust wordt versterkt. Als je vanuit stress op narigheid en problemen focust, versterk je dus de stress, narigheid en de problemen. Eigenlijk geldt dezelfde tip als eerder: wees niet tegen iets, maar wees voor iets, zet dit in de wereld en vermijd stressreacties. 

Realiseer je tevens dat meditatie en gebed grote invloed hebben op je eigen energie (minder stress) en die het collectieve veld, wat is aangetoond met experimenten. Toen een kleine groep yogi’s dagelijks op vrede mediteerde, daalden in de steden waar ze dit deden de misdaadcijfers, verkeersongevallen etc. met tientallen procenten. Dus ook hiermee kan je bijdragen aan een betere maatschappij, naast natuurlijk de praktische punten die ik eerder noemde.

Samenvattend. Bij alle narigheid en strijd is het van belang niet vanuit stress te reageren, omdat dit de narigheid en strijd kan versterken. Reageer vanuit je rust, kijk wat je in positieve zin wilt bereiken in de wereld en zet daar stappen in, hoe klein ook. Als we met miljoenen mensen allemaal kleine stappen zetten, brengt dit een wereldwijde verandering teweeg.

 


In : HSP 


Tags: stress  wereld  nieuws  meningen  strijd  discussie  vechten  vluchten  hsp  angst 
 
 

Make a free website with Yola