Spiritualiteit, HSP en Lenormand

HSP en vertrouwenskwesties

Posted by Renée Merkestijn on Friday, August 4, 2017 Under: Hooggevoeligheid

“Ik vertrouw je niet,” zegt je partner tegen je, “want mijn ex belazerde mij ook.”

“Ik vertrouw je niet,” zegt een klant tegen je, “want een collega van jou heeft me benadeeld.”

“Ik vertrouw je niet,” zegt iemand, “want alle mensen zijn hetzelfde.”

HSP's vinden het lastig als mensen wantrouwen uit het verleden op hen projecteren. Dit gebeurt als iemand slechte ervaringen heeft gehad met  'iemand zoals jij'  (een andere man, vrouw, dienstverlener, collega, baas, of wat ook) en bang is dat jij ook zo zult zijn, of zelfs bang is dat alle mensen zo zijn. De pijn is niet goed verwerkt en verleden en heden lopen door elkaar.

De negatieve emoties van iemand die wantrouwig is, komen als een grote golf  energie op je af; dit is bijna fysiek voelbaar voor een HSP. De woorden hebben zo’n emotionele lading, dat  het kan lijken of jij persoonlijk iets verkeerd hebt gedaan en daarom aangevallen wordt.

Je kunt als HSP soms defensief of boos op andermans wantrouwen reageren. Of mogelijk wil je de ander voortdurend geruststellen. Allebei met de boodschap: “Maar ik ben echt wel te vertrouwen, hoor.” 

Woorden halen wantrouwen niet weg, sterker nog, woorden en pogingen je betrouwbaarheid te ‘bewijzen’ kunnen wantrouwen versterken. Iemand kan door de hevige emoties volledig in het verleden terechtkomen. Dan maakt hij of zij je verwijten die eigenlijk voor iemand anders bestemd waren. Iemand kan zelfs uit jouw emotionele reactie concluderen dat je blijkbaar ook niet te vertrouwen bent. Als je zelf een issue hebt met vertrouwen, zijn de poppen natuurlijk helemaal aan het dansen.

  • Houd als HSP in de gaten of andermans wantrouwen echt voor jou bestemd is. Zo niet, houd jezelf voor: “Dit gaat niet om mij”, in plaats van defensief te worden.

  •  Blijf rustig, laat het wantrouwen bij de ander, ga niet in de emoties mee. 

  • ·Verwijt de ander nooit diens wantrouwen, want hiermee versterk je iemands pijn. Mensen zijn niet wantrouwig omdat het zo leuk is om wantrouwig te zijn!

  • Als je de neiging hebt zelf heftig te reageren, is het tijd misschien om je eigen verleden te onderzoeken op het punt van vertrouwen.

Ga als HSP niet als klaagmuur functioneren om iemand gerust te stellen, te troosten of te redden. Je snapt als HSP vaak heel goed waar iemands pijn vandaan komt. Wellicht ben je geneigd eindeloos naar de verhalen uit iemands verleden te luisteren. Als Klaagmuur kan je onbedoeld iemands pijn bevestigen en versterken, zeker als je eigen nare ervaringen wilt opsommen. Maak verschil tussen de klaagmuur (medelijden) en medeleven, waarbij je naar elkaar luistert en elkaar positieve feedback geeft.

De eerste stap is altijd inzicht. Is iemand terecht wantrouwig om iets wat jij deed, of schuilt het probleem in iemands verleden? Let op je eigen reacties, misschien reageer je heftig omdat je eigen wantrouwen een rol speelt. Praat op een rustige manier over dit soort zaken, zonder verwijten of klachten. Neem zo nodig eerst een stap terug om rustig na te denken over wat er gebeurt, zodat het niet escaleert. Wees zo duidelijk mogelijk naar elkaar over wat vertrouwen is voor jou. Benoem concreet wat het betekent in de relatie, in gedrag en afspraken.

Wil je meer weten, dan is de cursus basiscursus ‘omgaan met hooggevoeligheid’ misschien iets voor je. Coachingsgesprekken via Skype zijn eveneens mogelijk. Nadere informatie over mijn HSP praktijk vind je op mijn website www.reneemerkestijn.com.

 

In : Hooggevoeligheid 


Tags: hsp  hoogsensitief  hooggevoelig  relaties  communicatie  vertrouwen  wantrouwen 
 
 

Make a free website with Yola