Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Je unieke bijdrage in het geheel

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, December 27, 2020 Under: happiness

Je unieke bijdrage in het geheel

Alles wat bestaat is één, maar alles daarbinnen is uniek en heeft een eigen functie en bijdrage binnen het geheel. Het probleem is dat we dit als mens vaak niet zien. Daarom een vergelijking met het menselijke lichaam.

Binnen ons lichaam bevinden zich verschillende cellen en celgroepen, organen, die allemaal een speciale functie hebben en op hun unieke wijze bijdragen aan het gehele organisme.

Als de hartcellen zouden besluiten dat ze de longcellen met hun rare geflapper niet begrijpen, hen geen bloed meer zouden sturen, zouden niet alleen de longen afsterven, maar de hartcellen en uiteindelijk het gehele organisme ook.

Als hartcellen ordonneren dat elke cel zich als hartcel moet gedragen en de andere cellen dit inderdaad deden, in plaats van hun specifieke functie te volgen, dan houdt het lichaam op te bestaan.

Mensen zijn als de hartcellen in dit verhaal. Ze snappen niet welke functie longcellen hebben, denken soms zelfs dat longcellen geen functie hebben, niet bijdragen aan het geheel. De hartcellen overzien het geheel niet. Door hun beperkte visie en oordeel, handelen ze ondermijnend naar andere cellen, worden zelf ziek en sterven af. Ze zien echter geen verband tussen hun ziekte en hun eigen denken en handelen. 

  • Probeer te zien, dat je één van de cellen bent binnen een heel groot organisme waar je vanuit je beperkte visie geen zicht op hebt. 
  • Probeer te zien dat je als mens één doel hebt, je eigen functie zo goed mogelijk uitvoeren, waarmee je altijd bijdraagt aan het geheel.
  • Probeer te zien dat andere mensen op hun eigen manier bijdragen aan het geheel, al snap je totaal niet hoe dat bij hun werkt en wat hun bijdrage nou precies is.
  • Probeer te zien dat als je iets van andere mensen ontneemt of hen iets op probeert te leggen, dat jezelf en uiteindelijk het gehele organisme zal schaden, dus laat elkaar niet alleen vrij, maar ondersteun elkaar.

We zijn allemaal één en hebben allemaal een unieke bijdrage te leveren. Wees onbekommerd jezelf en lever je unieke bijdrage en laat anderen onbekommerd hun unieke bijdrage leveren.

 

 


In : happiness 


Tags: eenheid  uniek  bijdrage  anders  functie 
 
 

Make a free website with Yola