Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Keuze en verantwoordelijkheid

Posted by Renée Merkestijn on Wednesday, February 9, 2022 Under: Maatschappij

Keuze en verantwoordelijkheid

Iedereen is verantwoordelijk voor de individuele keuzes. Omdat we een collectief zijn, hebben we de verantwoordelijkheid te zorgen dat alle mensen keuzes kúnnen maken, niet met hun rug tegen de muur komen te staan. Want daarmee ontneem je mensen hun individuele keuze. Dit raakt meestal de basale rechten op voeding, inkomen,  etc.  in een samenleving. Armoede ontneemt je jouw keuzevrijheid.

Als je extreem arm bent, in verwachting bent en abortus de enige optie is omdat je niet voor je kind kan zorgen, is er geen werkelijke keuze meer. Als een overheid tegelijkertijd abortus verbiedt, zonder te zorgen dat je als moeder voor je kind kan zorgen, dwingen ze je tot iets wat voor jou onmogelijk is. De overheid maakt de keuze voor jou met haar verbod, maar neemt niet de verantwoordelijkheid op zich die daarbij hoort.

Keuze en verantwoordelijkheid horen bij elkaar. Als je vindt dat de ander iets moet, moet je ook zorgen dat die ander dit kan. Overheden werken met verplichtingen en verboden, dwingen mensen een bepaalde richting uit. Ze nemen de bijbehorende verantwoordelijkheid voor die keuzedwang niet altijd niet op zich. 

In dit voorbeeld, als we collectief zouden willen dat alle kinderen geboren worden, zul je als maatschappij moeten zorgen dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld door aan armoedebestrijding te doen. Als je als overheid niet aan armoedebestrijding wilt doen, dien je ook geen verbod op abortus in te stellen, want dan zet je mensen met de rug tegen de muur.

Een ander voorbeeld is de toeslagenaffaire. Als we collectief willen dat iedereen werkt voor zijn geld, zul je moeten zorgen dat je met werk een normaal inkomen kan verdienen, in plaats van te lage inkomens aanvullen met toeslagen. Als je tegelijkertijd mensen die niet rond kunnen komen als fraudeur aanmerkt en toeslagen afneemt, zet je mensen met de rug tegen de muur. Je ontneemt als overheid mensen hun keuze, maar neemt niet de verantwoordelijkheid ervoor. 

Nog een voorbeeld, als je mensen verplicht een vaccin te nemen, de keuze overneemt zoals sommige overheden doen, moet je als overheid ook de verantwoordelijkheid overnemen voor eventuele bijwerkingen. Nu hebben vaccinleveranciers.  overheden en zelfs sommige verzekeringsmaatschappijen de verantwoordelijkheid afgewezen. Als het mis gaat, staan mensen financieel met de rug tegen de muur.

De taak van het collectief is de samenleving zo in te richten, dat mensen daadwerkelijk de keuzevrijheid hebben en zelf de verantwoordelijkheid kúnnen nemen. Een belangrijk aspect is zorgen dat er geen armoede ontstaat.


In : Maatschappij 


Tags: keuze  verantwoordelijkheid  collectief  individueel  maatschappij  abortus 
 
 

Make a free website with Yola