Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Klagen is oordelen

Posted by Renée Merkestijn on Monday, November 29, 2021 Under: Creëer je eigen werkelijkheid.

Iets wat we ons meestal niet realiseren, is dat klagen het uitspreken van een oordeel is. Een oordeel over een situatie, een persoon, over de wereld algemeen. Het is het spel van dualiteit, van dader en slachtoffer. Vanuit dualiteit gezien is de klager het gezichtspunt van het slachtoffer, het oordeel het gezichtspunt van de dader.

Jouw visie vertegenwoordigt beide gezichtspunten, maar je ziet er meestal maar ééntje van de twee. De andere projecteer je op de situatie, op de andere persoon of op de wereld. Beide gezichtspunten zitten slechts in je eigen hoofd, maar je maakt jezelf wijs dat er maar ééntje in jouw hoofd zit en de andere zich buiten jou bevindt.

Om hier bovenuit te stijgen, kan je een standpunt innemen dat zich boven de situatie bevindt. Als waarnemer zie je dat beide standpunten  innerlijk van jou zijn en ze je allebei rot doen voelen. Dan kan je besluiten niet meer te klagen en niet meer te oordelen.

Dan kan je twee dingen doen. De kwestie accepteren en besluiten je op positieve zaken te richten, je aandacht van klagen en oordelen weg te nemen. Je kunt ook besluiten dat je datgene waar je over klaagde en oordeelde aan te gaan pakken  op een positieve manier.


In : Creëer je eigen werkelijkheid. 


Tags: klacht  klagen  oordeel  dualiteit  waarnemer 
 
 

Make a free website with Yola