Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Marxisme, fascisme, kapitalisme

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, September 25, 2022 Under: Maatschappij

Hoe verhouden bovenstaande politieke ideologieën zich tot de polariteit? 

Er zijn twee polen, het individuele belang en het gemeenschappelijke belang. Als deze tot het uiterste gaan, wordt gaat het individuele belang ten koste van het gemeenschappelijke belang, of gaat het gemeenschappelijke belang ten koste van het individuele belang. Dit wordt met 'extreem' aangeduid.

Het uiterste individuele belang kan je zien als puur kapitalisme, ieder voor zich. Het uiterste gemeenschappelijke belang kan gek genoeg zowel marxisme als fascisme zijn. Beide ideologieën kunnen namelijk het individuele belang ondergeschikt maken aan het collectieve belang. Het links of rechts maakt hier dus niets uit. Je dient te kijken waar het midden ligt en waar ze eventueel teveel naar één pool streven.

Wereldwijd lijkt enerzijds het gemeenschappelijke belang boven het individuele belang te worden gesteld, controle van burgers door de overheid. Maar tegelijkertijd hebben veel kapitalistische organisaties enorme macht over overheden gekregen, waardoor hun individuele belangen boven het gemeenschappelijke belang wordt gesteld. Beide uitersten zijn in het huidige bestel naar voren gehaald. Het midden is zoek.

Beide uitersten zijn aan het ego gelinkt, die wilt uit angst alleen zijn eigenbelang nastreven (kapitalisme), of alle mensen controleren (marxisme, fascisme). In principe was  democratie een middenweg, het volk kiest. In een democratie kan je echter nog steeds voor beide uitersten kiezen in plaats van het midden. 

Laten we hopen dat we in staat zijn in het huidige bestel het midden te kiezen tussen gemeenschappelijk en individueel belang.


In : Maatschappij 


Tags: polariteit  marxisme  fascisme  kapitalisme  midden 
 
 

Make a free website with Yola