Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Moeite loslaten of vergeven

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, November 30, 2023 Under: Manifestatie & Resonantie

Veel mensen denken dat loslaten en vergeven betekent dat ze hun nare gevoelens over narigheid moeten ombuigen naar positieve gevoelens; dat als ze iets afkeuren, het moeten leren goedkeuren. Andere mensen denken weer dat ze zich juist voortdurend druk moeten maken, blijven mopperen over en protesteren tegen het onrecht, opdat het verandert. Dat komt voort uit het idee dat als je het niet afkeurt, je het eigenlijk goedkeurt. Dat levert allerlei innerlijke en uiterlijke conflicten op.

Negatieve, nare daden in de wereld zijn vervelend om te zien. Die daden en nare gevoelens hoef je niet te veranderen of te ontkennen. Het is eenvoudigweg heel naar, omdat het een lage frequentie vertegenwoordig gebaseerd op angst of oordeel of haat.

Houd wel voor ogen: als je je tégen die narigheid keert met langdurig negatieve emoties, het er bijvoorbeeld maandenlang over hebt, je deze narigheid energetisch versterkt. Je voegt negatieve energie aan het negatieve toe. Beter is je van die negativiteit los te maken en je op het positieve te richten, op dat wat je waardeert en liefhebt. Dan voeg je positieve energie aan het positieve toe.

Ik doel hier op dingen waar je weinig invloed op hebt, wat in het nieuws voorbij komt of waarover je hoort spreken. En op dingen die in het verleden zijn gebeurd en waarvoor je misschien vreest dat het zich zal herhalen. Door je hier energetisch van los te maken en je op het positieve te richten, beëindig je de narigheid. Je verandert de frequentie, waardoor er positievere gebeurtenissen mogelijk worden.

 


In : Manifestatie & Resonantie 


Tags: loslaten  vergeving  narigheid  frequentie 
 
 

Make a free website with Yola