Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Oordeel en adrenalineverslaving

Posted by Renée Merkestijn on Monday, June 8, 2020 Under: Stress en stresshantering

Oordeel en adrenalineverslaving


De gemoederen raken behoorlijk verhit. Polarisatie, het oordelen wordt almaar groter op alle terreinen:  politiek, ras, cultuur, religie, economie. Onze verscheidenheid en vrije meningsuiting wordt steeds meer vertaald in goed en fout.

Mensen gaan zichzelf en hun mening als enig juiste zien en tegelijkertijd de ander en diens mening fout verklaren. De ander vervolgens heftig bestrijden, wat veel pijn veroorzaakt. De oorzaak van de pijn wordt dan weer bij de ander gezocht, in plaats van in het gepolariseerde denken zelf en dit zet aan tot nog meer strijd.

De oordelen uiten zich steeds vaker in fysiek en verbaal geweld, wat de polarisatie zal versterken. Daar komt bij dat dit fysieke en verbale geweld een adrenalinekick geeft. Je hebt door de adrenaline in je lijf het gevoel dat je leeft, denk aan sporters of mensen die gevaar bewust opzoeken. Deze adrenalinekick kan verslavend zijn.

In de maatschappij zijn adrenalinekicks en dus verslaving aangewakkerd met competitieve sporten, heftige games en films. Daar willen mensen steeds méér van, ze raken eraan verslaafd. Het lijkt onschuldig, het is ‘maar’ vermaak, maar dit verhoogt de stressniveaus en je raakt hieraan gewend.

Ook het oordelen is in deze maatschappij aangewakkerd met competitie verheerlijking en de nadruk op gevaren. Verschillen tussen mensen en fouten van mensen worden benadrukt, in plaats van de overeenkomsten en de goede kanten.

De combinatie van verhoogd oordelen en verhoogde adrenaline werkt als een bom. Het oordeel is het lont, de adrenaline is het kruit. Het heeft geen zin om goed/fout verhalen te versterken, want dan steek je het lont aan. Het heeft geen zin jezelf met oordelen of fysieke strijd op te fokken, je adrenalineniveau te verhogen, want dan maak je de bom groter.

Het enige wat je kan doen, is onderzoeken waar je zelf in goed/fout verhalen terecht komt en waar je aan adrenaline verslaafd bent geraakt. En vervolgens besluiten er niet mee te gaan, de bom niet te ontsteken. 

Collectief kunnen we onderzoeken hoe we onze maatschappij zodanig kunnen inrichten, dat we loskomen van goed/fout verhalen en van de verheerlijking van adrenaline.


In : Stress en stresshantering 


Tags: polarisatie  goed  fout  geweld  verbaal  fysiek  oordeel  competitie 
 
 

Make a free website with Yola