Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Manifestatiekracht

December 5, 2021
Manifestatiekracht


Mensen zijn creatieve wezens, ze beschikken over scheppingskracht. Even een paar tips om die bewust te gebruiken:

  • Creatie vindt altijd in het NU plaats. Dus alles wat je NU zegt, denkt, doet en voelt, zal zich tonen als de toekomstige realiteit.
  • Hoe meer aandacht je aan iets besteedt, hoe groter de kans dat dit zich zal manifesteren in de toekomstige realiteit.
  • Meer aandacht kan je vertalen als, gedurende langere tijd en met een stabiele focus.
  • Hoe jij je NU focust, geeft je een idee van de toekomst.
  • Als het je NU een goed gevoel geeft, blijf dan in die energie. Als het je NU een naar gevoel geeft, verander je energie dan.
  • Liefde, dankbaarheid, plezier, wijsheid, vrijheid en waardering voor al het bestaande versterken de creatiekracht en overwinnen negatieve krachten, nu en in de toekomst.
  • Als de buitenwereld negatief is, maak dan NU je binnenwereld en je dagelijkse leven positief, zodat deze zal veranderen.
  • Sta open voor je intuïtieve ingevingen, volg je gevoel, om stappen te maken in de richting van deze gewenste manifestatie.

Een goede vraag die je jezelf kunt stellen in de loop van de dag. Hoe voel ik me NU? Wil ik me zo voelen en dit in de toekomst manifesteren, of liever iets anders? Focus NU altijd op iets fijns, hoe klein ook.


 

Spiritueel: trots en schuld

December 5, 2021

We hebben ons als mens van onze spirituele connectie losgemaakt om ‘het allemaal zelf te doen’, het ego zoekt afscheiding van spirit, van hoger bewustzijn. We willen ons als een soort pubers losmaken van onze ouders. Dit losmaken geeft een gevoel van trots, soms gecombineerd met arrogantie. We weten het allemaal beter dan onze ouders. We luisteren niet naar ze, we voelen ons zelfs ver verheven boven ze. Die ouders zijn opeens degenen die ons in onze volwassen vrijheid zouden willen beknotten.

Diep in ons hart weten we dat die connectie met spirit niet verbroken kan worden. We weten diep in ons hart donders goed dat we trots en arrogant lopen te doen. Dat we zelfs best een beetje bang zijn van die nieuwe volwassen vrijheid. Die trotse houding geeft een schuldgevoel, welke we proberen te ontkennen, ze kunnen ons zogenaamd niets schelen. In die zin is schuld de tegenhanger van trots. Ook trots verbergen we, door te zeggen dat we vrij en autonoom willen zijn. Het ego, de puber, ziet niet in dat het hebben van een volwassen verbinding iets heel anders is dan afhankelijk zijn van de ander.

Als je het ego als trots en arrogant omschrijft, beschrijf je de buitenkant, de demonstratieve puber. Aan de binnenkant zit schuldgevoel, welke een onbewuste drijfveer vormt. Schuld werkt vaak zelfs als aanjager van trots en arrogantie. Andersom, trots en arrogantie versterken vaak weer ons onbewuste schuldgevoel. Zolang je die trots en schuld ontkent onder het mom van ‘ik wil onafhankelijk zijn van die ander’ maak je jezelf innerlijk afhankelijk van die ander. Autonomie bereik je niet door je als een puber ergens tegen af te zetten en verbinding te vermijden, maar om volwassen relaties aan te gaan met je ouders', met het spirituele.

Spiritueel gezien is het belangrijk dat je inziet, dat je binnen een volwassen spirituele verbinding volkomen vrij en onafhankelijk bent. De angst voor beknotting is een puberale reactie waarin je jouw autonomie denkt te moeten bevechten met trots en arrogantie, waarmee je voortdurend de tegenhanger schuld zal ervaren. Dus vraag jezelf af, hoe kan ik een volwassen verbinding met het spirituele ervaren? Hoe zou dit eruit zien? Hoe kan ik dit tot stand brengen?

 

 


 

Vege lijf

December 4, 2021
Vege lijf

Lang hebben we in het Westen het gevoel gehad dat we door wetenschap eindeloos lang en goed gezond door konden leven. Dat ons vege lijf wel gered zou worden bij problemen. Natuurlijk wisten we beter als we eerlijk naar de feiten keken. Nog steeds leeft niemand eeuwig en het grootste deel van de mensen is chronisch ziek. Nog steeds zijn we naarmate we ouder worden kwetsbaarder. Corona heeft ons in wezen met onze neus op de feiten gedrukt.

Deze confrontatie is extra pijnlijk als je volledig met een gezond lijf geïdentificeerd bent en de aspecten ziekte, ouderdom en dood liever achter gesloten deuren houdt.  Dat hebben we toch een beetje gedaan als maatschappij. In de hausse van gezond en lang leven, waarbij elk tijdschrift vol staat met optimistische verhalen, waarin ouderen vaak apart van de jongeren leven, is dit allemaal moeilijker te aanvaarden.

Het fanatisme van de prikcampagne laat de enorme paniek zien die toeslaat als het allemaal niet meer te ontkennen is. We moeten en zullen terug naar het oude, wat voor een groot deel ontkenning van ziekte, ouderdom en dood is, de wens om om de oude blinde voet verder te kunnen leven. 

Die prik moet onze paniek stillen, maar de geest is uit de fles en staart ons recht in de ogen. We zullen naar het hele leven moeten durven kijken, dus ook naar de aspecten ziekte, ouderdom en dood. Misschien is de oplossing niet gelegen in eeuwig jong en gezond proberen te blijven, maar realistisch en gracieus met alle wederwaardigheden van het leven om te leren gaan.

 

 

  


 

Massapsychose, menticide, totalitair regime

December 1, 2021
Het zal je wellicht niet ontgaan zijn, dat de corona-angsten massapsychose tonen.

Het is goed om te weten welke mechanismen daarin een rol spelen en waar dit toe kan leiden. Hoe het werkt en wat we kunnen doen eraan, wordt weergegeven in dit prachtig getekende filmpje. Een aanrader.

Het geeft de inzichten van vele grote denkers weer. Laten we asjeblieft luisteren naar deze mensen. Laten we asjeblieft niet meegaan in de psychose en wakker worden, voordat we echt afschuwelijke dingen meemaken. Want waar angsten overmatig sterk zijn, krijgt overmatige controle een voet aan de grond en zal overmatig lijden van de mensheid veroorzaken.

https://www.youtube.com/watch?v=09maaUaRT4M


 

Klagen is oordelen

November 29, 2021

Iets wat we ons meestal niet realiseren, is dat klagen het uitspreken van een oordeel is. Een oordeel over een situatie, een persoon, over de wereld algemeen. Het is het spel van dualiteit, van dader en slachtoffer. Vanuit dualiteit gezien is de klager het gezichtspunt van het slachtoffer, het oordeel het gezichtspunt van de dader.

Jouw visie vertegenwoordigt beide gezichtspunten, maar je ziet er meestal maar ééntje van de twee. De andere projecteer je op de situatie, op de andere persoon of op de wereld. Beide gezichtspunten zitten slechts in je eigen hoofd, maar je maakt jezelf wijs dat er maar ééntje in jouw hoofd zit en de andere zich buiten jou bevindt.

Om hier bovenuit te stijgen, kan je een standpunt innemen dat zich boven de situatie bevindt. Als waarnemer zie je dat beide standpunten  innerlijk van jou zijn en ze je allebei rot doen voelen. Dan kan je besluiten niet meer te klagen en niet meer te oordelen.

Dan kan je twee dingen doen. De kwestie accepteren en besluiten je op positieve zaken te richten, je aandacht van klagen en oordelen weg te nemen. Je kunt ook besluiten dat je datgene waar je over klaagde en oordeelde aan te gaan pakken  op een positieve manier.


 

Val van het Westerse Rijk

November 29, 2021
Val van het Westerse Rijk

Wat we in mijn ogen meemaken is de val van het 'Westerse Rijk'. De geschiedenis herhaalt zich. Op enig moment groeit een Rijk naar een punt toe, waarop het systeem zoveel macht vergaart dat het zichzelf ondermijnt en tevens steeds meer weerstand krijgt van de bevolking. Denk maar eens aan de val van het Romeinse Rijk, de Franse en Engelse adel, tsaristisch en communistisch Rusland, de Koloniale systemen etc.  Er ontstaat een systeem van ongelijkheid, waarbij de rijkdommen en comfort aan een bepaalde groep toevallen en de rest van de bevolking het eerst nog redelijk heeft, maar steeds armer wordt.

Een Rijk wilt uitbreiden in macht en grondgebied. Er moeten daartoe steeds meer verdragen worden gesloten of oorlogen gevoerd. Dit lijkt in eerste instantie goed voor alle ingezetenen. Het kost veel inspanning administratief en militair om het groeiende systeem in stand te houden, maar de baten wegen nog op tegen de kosten.

Er ontstaat geleidelijk meer machtsstrijd en corruptie. De armoede en afhankelijkheid van de bevolking groeit, daarmee groeit hun weerstand. Het kost het Rijk nu ook extra inspanning om die weerstand het hoofd te bieden. De kosten worden groter dan de baten, voor zowel de heersers als de onderdanen. Je kunt zeggen, zo’n Rijk gaat dan óf aan het succes ten onder, of de weerstand van de bevolking wordt zo groot dat er een revolutie uitbreekt. Meestal is het een combinatie.

We hebben met zijn allen een groei meegemaakt van het Westerse Rijk via globalisering en eerst bracht dit ons wel wat. We zijn nu op het punt gekomen dat de kosten de baten overtreffen. Voor de machthebbers omdat het in stand houden van het systeem en de corruptie teveel kost. Het beheersen van de weerstand onder de bevolking kost steeds meer inspanning, al zijn er meer technische en psychologische middelen dan ooit.  De bevolking die eerst blij was met de groei, merkt dat het systeem onrechtvaardig is en ervaart de enorme problemen die de expansie met zich mee heeft gebracht.

We zijn nu op het breekpunt gekomen, een Rijk kan zich op zo’n punt heel moeilijk handhaven, al doet juist dan zoveel pogingen omdat er zoveel te verliezen is. De geschiedenis laat echter zien, dat dit altijd tot een omwenteling leidt. Of het Rijk stort in als gevolg van zijn eigen complexiteit en problemen, of het komt ten val door een ontevreden bevolking.


 

Gezondheidszorg of ziekenzorg?

November 29, 2021
Gezondheidszorg of ziekenzorg?

In de Westerse wereld is gezondheidszorg in wezen ziekenzorg geworden. Als je de fysieke en psychische vitaliteit op een lijn uitzet van gezond naar ziek, houdt de zorg zich bijna alleen bezig met het gebiedje ziek. Als je daar eenmaal bent aanbeland, is het goed mis en moet er naar medicijnen en operatiemessen worden gegrepen. Die ingrepen horen in dat allerlaatste gebied thuis, wat betekent dat er in het hele gebied daarvoor van alles mis is gegaan.

Gezond

 

 

 

 

 

 

Ziek

Gezondheidszorg

 

 

 

 

 

 

Ziekenzorg

Gezonde mensen gaan niet naar een huisarts met vragen hoe gezond te blijven. Ik denk dat de huisarts raar zou kijken als dat gebeurde, want hij zit er vooral voor de zieken en geeft dan medicijnen. Of hij verwijst je bij ziekte door naar mensen die ook weer vooral op ziekenzorg zijn gericht, diëtisten, medisch specialisten, psychologen. Pas in dat allerlaatste stadium krijgen we adviezen en begeleiding, die we waarschijnlijk eerder hadden moeten hebben.

De huidige productie- en consumptiemaatschappij bevat eindeloze hoeveelheden ziekmakers. De productie van spullen die we niet eens werkelijk nodig hebben, vergiftigt de aarde en daarmee ons lichaam en onze geest. Niet voor niets ontstaan er zoveel nare ziekten door de blootstelling aan gif zoals kanker. De stress van het systeem veroorzaakt vele stressgerelateerde ziekten zoals hartfalen. Ook leidt dit tot overmatige consumptie die ook weer tot ziekte leidt.

Ook al is het slecht voor onze gezondheid, we blijven meedoen. We hebben zelfs geleerd onze gezondheid te ondermijnen door de eerste waarschuwende signalen te negeren.  Druk, druk, druk, dan hoofdpijn? We nemen liever een aspirientje, dan dat we iets aan de drukte doen. ’s Avonds moe door alle werkstress? We zetten liever de tv aan, dan de oorzaak van stress weg te nemen. Te duf na je werk? We doen liever een computerspelletje dan lekker buiten te wandelen. Door de drukte te lang gewacht met eten? We nemen liever een pizza dan een gezonde maaltijd te koken. We gaan vaak pas aan onze gezondheid denken, als we ziek worden.

Er is als gevolg van toenemende ziektes een hele commerciële wereld opgetuigd die de gezondheidszorg voor zijn rekening probeert te nemen, zelfhulpboeken, dieetboeken, coaches, sportscholen, en wat al niet meer. Hoewel dit prima is, vind ik het bijzonder dat er maatschappelijk gezien niets wordt gedaan tegen de ziekmakers en dat ook de reguliere ‘gezondheidszorg’  zich slechts met ziekte bemoeit. Hooguit is er wat aandacht voor preventie vanuit de ziektekostenverzekering.

In wezen is de echte ziekte van onze tijd de ratrace, wat tot onze ongezonde manier van leven leidt. Als we werkelijk gezond willen zijn, zal de maatschappij op een andere leest moeten worden geschoeid. We zullen gezonder en meer ontspannen moeten leven. Onze ware behoeften leren vervullen in plaats van behoeften die door commercie worden aangepraat.

Productie en consumptie dienen alleen ten dienste van de mens te worden, niet meer ten koste van de mens gaan. Zolang die totale maatschappelijke ommezwaai er nog niet is, dient de reguliere ziekenzorg eerst gezondheidszorg te worden.

Dat we niet meer verder kunnen op de oude manier, begint duidelijk te worden. Nu is het tijd daar wat aan te doen. Dat kan alleen 'bottom up'. Wij moeten die veranderingen zelf in gang zetten. Stel vragen aan jezelf en anderen. Wat is gezondheid eigenlijk voor mij? Hoe kunnen we gezonder leven? Wat hebben we echt nodig?

 

 

 

 


 

Energetische wetten kort

November 27, 2021
Energetische wetten kort

Hier heel in het kort en in simpele bewoording twee energetische wetten die je kunnen helpen gezonder en gelukkiger te leven. 

Energie volgt aandacht.

Dat wat je aandacht geeft, wordt energetisch versterkt. Als je je richt op positieve zaken, wordt je energieveld versterkt,  Als je je richt op negatieve zaken, raakt je energieveld verzwakt. Het beïnvloedt je gezondheid alsook je dagelijkse ervaringen. 

Energie volgt aandacht betekent tevens dat je precies dat versterkt waar jij je aandacht op richt. Als je je op het positieve richt, wordt het positieve versterkt. Als je je op het negatieve richt, wordt de negatieve energie versterkt. Richt je daarom op wat je wél wilt en niet op wat je niet wilt. 

Je ontvangt de energie die je uitzendt altijd terug door resonantie. Hoe meer positieve energie je uitzendt, hoe meer positieve energie je terug ontvangt. Hoe meer negatieve energie je uitzendt, hoe meer negatieve energie je terug ontvangt.

Omdat alles en iedereen energetisch is verbonden, geldt dit bovenstaande niet alleen voor je persoonlijke energieveld, maar ook voor het collectieve veld.

Liefde overwint.

Veel HSPs zijn onnodig bang voor de invloed van negatieve energie. Herinner je je dan deze energetische wet,  liefde overwint. Liefde en dankbaarheid hebben hoge energetische frequenties, die de lagere frequenties neutraliseren. Je hebt zogezegd maar één portie liefdevolle energie nodig om tien porties negatieve energie te overwinnen.

De energie van liefde en dankbaarheid verspreidt zich door de hogere frequentie ervan sneller in het energieveld dan lagere energieën, zowel in de persoonlijke als in de collectieve velden.

Liefde en dankbaarheid zorgen door de hoge frequentie voor genezing. Daarom dien je je niet op ziekte en problemen te richten, maar op gezondheid en oplossingen. Hiermee verdwijnen zowel je eigen angst, als de reflectie ervan in jouw leven.

Het komt er  op neer, versterk in jezelf en in je dagelijkse leven altijd positieve energie. Richt je op liefde, gezondheid en dankbaarheid.

 

 

 


 

Wetenschapskerk

November 26, 2021
Wetenschapskerk

Wetenschap lijkt een nieuw soort kerk geworden. Wetenschappers zijn de hogepriesters die ons vertellen wie we zijn, waar we vandaan kwamen en hoe we moeten leven. Politici zijn de priesters, die zondaars op het rechte pad houden. Journalisten zijn de predikers, die de nieuwe bijbel voortdurend aan de man brengen en citeren. Kerk en staat zijn net als in het verleden één geworden.  

Deze wetenschapskerk vertelt ons dat wetenschap de ware god is, een godheid ver verheven boven de gewone mensen, net als de kerkelijke leiders. Alleen priesters en predikers staan in verbinding met deze verheven godheid, zijn in dienst van hem. De zondaars dienen dit hogere gezag te gehoorzamen. De gewone mens moet worden gestuurd, gecorrigeerd en bestraft door de kerk, dient te gehoorzamen aan dit goddelijke gezag. 

Deze wetenschapskerk gelooft alleen in de stoffelijke wereld. Mensen zijn stoffelijke lijven met een minderwaardige genetische bouw en zondige gewoonten. De nieuwe kerk wilt de zondige mens wel redden, maar heeft daarvoor diens geld nodig. Betalen voor jouw zondige leven is jouw boetedoening. Van dat boetegeld worden die minderwaardige lijven gecorrigeerd met chemische en technische middelen. Jouw behoeften worden zodanig beperkt, dat de kerk in rijkdom blijft bestaan en zondaars is armoede leven. Gered worden door de nieuwe godheid is slechts weggelegd voor degenen die aflaten kopen.

Volgens de kerk maken zondige mensen de leefomgeving kapot en veroorzaken klimaatproblemen met ongecontroleerde zondige fysieke en psychische behoeften, al financiert ze de promotie daarvan. De wetenschapskerk heeft tevens een weg tot redding van de zondaars in detail uitgestippeld. Zondaars dienen tegen betaling en met veel fysiek lijden de kerkelijke weg gehoorzaam te volgen, om uiteindelijk de hemel op aarde te bereiken. Dan kan je als zondaar gelukkig leven zonder behoeften, als monniken in een klooster.

Ik heb geen bezwaren tegen wetenschap, maar in mijn ogen dient de wetenschap de mensen te dienen en niet andersom. Dit geldt ook voor de politiek en de pers. 


 

Bewustzijn en denken

November 25, 2021
Bewustzijn en denken

Er wordt over niets anders gedacht en gesproken dan corona. Bijna iedereen zit in de emotie en in behoorlijk stevige meningen. Het begrip voor andere visies verdwijnt.

Elke overtuiging is altijd helemaal waar voor je, zelfs als deze niet waar is. Dat is het kernprobleem van overtuigingen, van je denken. Je denken wordt dan een soort laserstraal. Je ziet alleen de informatie die bij die overtuiging past, al het andere negeer je. Vanuit die beperkte ‘database’ sla je aan het redeneren, waardoor het verhaal incompleet is, maar voor jouzelf nog steeds waar.

Mensen raken daarnaast gehecht aan hun visies, zeer persoonlijk betrokken. Als iemand anders denkt, wordt dat als aanval ervaren. We verliezen door onze meningen de mens achter de meningen uit het oog. We zijn zelfs in staat de andersdenkende mens vanuit deze emotionele en mentale gehechtheid te verstoten.

Misschien wordt het tijd om de beperkingen van je denken te gaan zien. Je hebt nooit de waarheid in pacht, omdat je denken altijd een selectie maakt. Misschien wordt het tijd te erkennen dat objectiviteit helemaal niet kan bestaan door onze manier van denken.

Misschien wordt het tijd om te beseffen dat het idee ‘ik denk dus ik ben’ omgedraaid mag worden. Je bent, dus je denkt, voelt, praat, beweegt, eet, drinkt en nog veel meer.  Je lichaam stelt je hier in het aardse bestaan toe in staat, je lichaam zelf functioneert als een soort laserstraal.

Dus wie ben jij? Het eeuwige bewustzijn dat alles omvat, of de denker die slechts een gedeelte van het geheel beschouwt? En wie zijn wij dan? Zijn wij van elkaar losgezongen laserstraaltjes of een combinatie van alle laserstralen die samen één groot licht vormen?

Je kunt boven de beperkingen van je denken uitstijgen en daarmee de laserstraal uitbreiden tot een veel bredere lichtstraal die alles kan omvatten en niets of niemand uitsluit. Je kunt besluiten al die verschillende laserstralen te aanvaarden als deel van het geheel, van één groot bewustzijn. 


 

Schaarste en angst

November 23, 2021
Schaarste en angst

Het ego leeft altijd in angst, gelooft dat er een tekort zal zijn aan alles, gaat uit van schaarste. Daarom probeert het ego altijd maar meer te krijgen, desnoods ten koste van anderen. Wat hij niet beseft, is dat hij daarmee juist tekorten creëert.  

De aarde kan de behoeften van miljarden mensen vervullen. Maar het ego wilt graaien, wilt meer dan nodig is, om zijn angst te dempen. Het wordt hebzucht. De aarde kan wel behoeften, maar geen hebzucht vervullen.  Een multimiljardair die volgens ego leeft, heeft nooit genoeg. Het ego wilt evenmin delen en vindt dat iedereen zelf moet leren graaien. Dit is het patroon dat zorgt dat de aarde wordt leeggeroofd, waarom er zoveel verschil tussen arm en rijk ontstaat en sommige mensen niet eens hun normale levensbehoeften kunnen vervullen.

Ons marktdenken is eveneens gebouwd op het uitgangspunt schaarste. Het ego is zijn angsten op geld gaan projecteren, meer geld hebben betekent zogenaamd het einde van de angsten. We hebben echter een systeem bedacht van schulden en rentes, verplichte groei, wat de tekorten en dus de angsten voortdurend voedt. We moeten blijven graaien om onze eeuwig oplopende schulden af te betalen. Wat we vaak ‘rationele keuze’ noemen om te overleven, is in wezen een emotionele keuze, gebaseerd op angst. Het ego is niet rationeel, hoezeer hij zichzelf ook ervan probeert te overtuigen dat schaarste echt bestaat.

Probeer in jezelf de ontdekken hoezeer je dagelijkse leven beheerst wordt door de angst voor schaarste, zie hoe die gedachte juist tot schaarste leidt. Pak die angsten aan en onderzoek met elkaar hoe dit wereldwijd anders kan, vanuit de gedachte ‘er is genoeg voor iedereen’.

 


 

Frequenties nieuwe tijd

November 23, 2021
Frequenties nieuwe tijd

We zijn ons hele verleden momenteel aan het loslaten, zowel persoonlijk als collectief. Ons verleden vertegenwoordigt een lagere energiefrequentie en wereldwijd stijgt de frequentie. De decennialange heerschappij van het ego heeft ons vaak diep ongelukkig gemaakt. Het is tijd om verder te gaan, onze frequentie te verhogen, waarmee we ons leven diepgaand veranderen, vrediger en plezieriger maken..

Het ego redeneert vanuit angst. Angst voor ziekte, angst voor de dood, angst voor tekorten, angst voor concurrentie, angst andere mensen, angst voor de natuur. Vanuit die angst gaat hij vechten of vluchten. Strijd en oorlog zijn vormen van vechten, depressies en drugsgebruik zijn vormen van vluchten. Dit vechten en vluchten versterkt de angsten weer , het wordt een eindeloze cirkelgang. Dit is hoe we tot nu toe hebben geleefd maatschappelijk gezien.

Het is tijd dit egopatroon te doorzien en doorbreken. Dit betekent dat we al onze angsten los mogen laten, gaan zien dat die zijn ingegeven door het ego. Het ego is een primitieve manier van denken gebaseerd op de illusie van afscheiding. Het ego, met zijn vechten en vluchten, is negatief gemotiveerd, is tegen iets, in plaats van positief gemotiveerd, voor iets. Dus het is tijd dat we voor iets leren kiezen.

Het is een tijd waarin we onze energiefrequentie verhogen, meer vanuit liefde en plezier kunnen denken en leven. Door  te besluiten onze intuïtie en onze gevoelens te volgen, ons te laten leiden door het positieve in plaats van door angsten. Door te besluiten ons verleden als een primitieve manier van leven te zien en het onszelf en anderen niet kwalijk te nemen, maar door ons persoonlijke en collectieve leven anders te leven.

Als we allemaal leren om alleen het positieve te volgen, krijgt het ego geen voet meer aan de grond in ons persoonlijke en maatschappelijke leven. We zijn dan niet meer te manipuleren of controleren. Energetisch gezien is positieve energie vele malen sterker dan angstige energie van lage frequentie. We hebben als maatschappij maar een kleine groep mensen nodig die vanuit het positieve besluit te leven, om het negatieve te laten verdwijnen. We zijn de scheppers van onze eigen werkelijkheid, het wordt tijd om dat te gaan beseffen en daarnaar te leven. 


 

Holy shi(f)t

November 22, 2021
Holy shi(f)t
Deze wilde iik jullie niet onthouden. In onze spirituele ontwikkeling onderzoek je eerst je eigen 'shit' en daarmee help je ook anderen hun 'shit' op te ruimen als je dit doet.

De huidige shift naar een hogere energiefrequentie brengt een hoop 'shit' naar boven om te verwerken in jezelf. Maar uiteindelijk ontdek je dat werkelijk alles gewoon perfect is zoals het is. Dan is er vrede. 
 

Schaalverkleining

November 20, 2021

Een van de grootste problemen in deze tijd is schaalvergroting. Zoals op een werkvloer een manager maar zoveel mensen kan kennen en besturen, zo geldt dit voor overheden en multionationals en wereldwijde organisaties. Deze kolossen verliezen het contact met de ‘werkvloer’ en worden inflexibel. Globalisering zorgt voor het ontstaan van kolossen.

Een kolos verliest het contact met mensen, of dit nu burgers zijn of klanten. De leiding overziet het niet meer, medewerkers overzien het niet meer. Ze voelen minder empathie met de mensen die ze zeggen te dienen. Ze ontwikkelen een gezamenlijke beperkte visie, denken te weten wat goed is voor mensen, al bestaat daar geen contact of voeling mee. Ze proberen die beperkte visie op te leggen aan de mensen via PR en marketing, soms zelfs met oneigenlijke middelen.

De kolos raakt geleidelijk op macht gericht, staat op zichzelf, keert zich soms zelfs tégen degenen die ze zeggen te dienen. Het wordt een wereldje dat zichzelf in stand houdt en de buitenwereld als vijand gaat zien. Dit gebeurt nu wereldwijd. In plaats van het contact met burgers en klanten op te zoeken, gaan de kolossen steeds verder in macht en manipulatie. Ze zijn losgezongen van de werkelijkheid, maar proberen hun illusionaire werkelijkheid op te dringen aan de rest.

Het komt erop neer dat we in onze drift tot schaalvergroting de menselijke schaal zijn kwijtgeraakt. Schaalverkleining wordt de manier om weer tot elkaar te kunnen komen.

 

 


 

Sinterklaas bestaat niet

November 19, 2021
Sinterklaas bestaat niet

Sinterklaas staat voor onze heilige dus lichte kant. Piet (de oorspronkelijk Zwarte) Piet staat voor de donkere schaduwkant van onself. Ze zijn een weerspiegeling van onze innerlijke dualiteit. Sint staat voor ons spirituele, liefdevolle zelf en Piet ons egoïsche, angstige en oordelende zelf en de handelingen die daaruit voortkomen. 

We hebben deze innerlijke dualiteit geprojecteerd op autoriteiten buiten onszelf, symbolisch op Sint en Piet. Het is de Sint die ons maatschappelijk zal belonen en de Piet die ons zal bestraffen. Het staat voor de maatschappelijke interpretaties van onze daden, de goed- en afkeuring van de samenleving.

Sint en Piet manifesteren zich in onze alledaagse wereld als de autoriteiten die ons zullen belonen of bestraffen. De belonende en straffende overheid, baas, ouder maar ook de massa. Die komen in de plaats van onze innerlijke wijsheid, onze innerlijke autoriteit. Sint staat voor de maatschappelijke autoriteit die weet wat goed is voor iedereen en beloningen uitdeelt als je zoet meedoet. Piet is degene die als de Sint oordeelt dat je slecht bent jou zal bestraffen met de roede. Sint is de rechter, Piet is de uitvoerder.

We stoppen met geloven in Sint en Piet als we als kind onze autonomie ontwikkelen, als we een innerlijk besef van goed en kwaad ontwikkelen. Dan hebben we geen Sint nodig die ons beloont, geen Piet die ons bestraft, geen maatschappelijke kracht die ons vertelt wat goed of kwaad is. Dan weten we dit onderscheid innerlijk te maken. Dan stoppen we met geloven in Sinterklaas.

Als je kijkt hoe we momenteel met autoriteiten omgaan, geloven we nog steeds in Sinterklaas. We laten ons leiden door  leiders die bijna magisch en alleswetend lijken te zijn en door de massa. Dit terwijl we diep in ons hart weten dat Sinterklaas niet bestaat.

 

Eindtijd

November 16, 2021
Veel mensen geven aan dat we in de eindtijd zitten, vaak verwijzend naar een eindoordeel en bestraffing van God. God is een beladen term, vandaar even een korte uitleg. God is een ander woord voor de bron van het bestaan en de eenheid van alles wat bestaat. Vrij vertaald het leven zelf, het gehele universum, het bewustzijn waarin alles bestaat en waar jij deel van uitmaakt. 

De eindtijd wordt gezien als een God die komt oordelen en straffen, maar God staat voor liefde voor alle leven en zal daarom niet oordelen of straffen. Het zijn de mensen die oordelen en straffen vanuit het ego, vanuit de illusie van afscheiding.

Mensen hebben God en daarmee de bron en alle andere leven buiten zichzelf  geplaatst. Dat is de illusie van het ego. Ze voelen zich niet meer met de bron en met elkaar verbonden. Daarom voelen ze zich voortdurend bang en zijn ze voortdurend aan het oordelen.

De eindtijd laat eerst het toppunt van ego zien. Openbaringen betekent dat het ego wordt geopenbaard, maar daarmee ook je oorsprong, je ware aard. Hierdoor worden we wakker, gaan inzien dat het ego ons voortdurend ellende berokkent met zijn angsten en oordelen. 

Het eindoordeel kan je beter vertalen als het einde van alle angsten en oordelen. De eindtijd is de tijd waarin de heerschappij van het ego eindigt en je terugkeert in de eenheid van al wat is.

 

Bescherming corona

November 13, 2021
Bescherming corona
We willen allemaal graag beschermd worden tegen corona. Maar er komen nu zeer nare berichten naar buiten.

De WHO directeur heeft aangegeven dat de vaccinatie niet voldoende beschermt tegen besmetting en dat lockdowns de besmettingen niet tegenhouden. https://twitter.com/MLauraAssis/status/1457029799927418883?t=SgepbhEGWouR9nReWWWrhA&s=19

Nice laat zien dat het vooral de mensen boven de 70 jaar zijn, die gevaccineerd zijn, die weer in het ziekenhuis terechtkomen, omdat de beschermingsgraad van het vaccin afneemt. 

 . 

In Jinek van 12 november geeft een OMT lid Gommers aan, dat het werkelijke probleem is dat de regering al 10 jaar niets doet aan tekorten in ziekenhuizen en nog steeds niet bereid is iets te doen. 

De Jonge geeft in de persconferentie van 12 november aan, dat juist gevaccineerde mensen met een QR-code corona verspreiden en daarmee ongevaccineerden kunnen besmetten en daarom die gezonde mensen straks niet meer mee mogen doen in de maatschappij. 

De Jonge wilt een booster komt voor de zwakkeren, waarvan hij eerder zei dat dan het risico op bijwerkingen groot was en je dit niet zomaar moest doen. Tegelijk wilt het kabinet daar tot december mee wachten, terwijl de de oudere gevaccineerden nu allemaal ziek worden. Net als vorig jaar. 

Ofwel, ze hebben de zorg 10 jaar lang uitgekleed. We hebben een vaccin dat te weinig beschermt. De booster voor ouderen wordt enerzijds te laat gegeven, anderzijds kan extra bijwerkingen geven. We krijgen een lockdown die niet helpt. De QR code laat gevaccineerden toe die elkaar en ongevaccineerde mensen kunnen besmetten. 

Het beleid faalt. Het vaccin faalt. Lockdown faalt.

Toch willen ze nu 100% gaan vaccineren door de QR code alleen voor de gevaccineerden en herstelden gaan maken. Zo worden miljoenen mensen van de samenleving uitgesloten, wordt de onderlinge haat versterkt, terwijl de oudere gevaccineerde medemensen tegelijkertijd weer ziek worden en sterven.

Ook in HP/De Tijd is men kritisch over het beleid en komen wetenschappers met andere voorstellen. https://www.hpdetijd.nl/2021-09-09/niet-een-virus-maar-een-verzwakt-immuunsysteem-is-de-grootste-bedreiging-voor-de-volksgezondheid/

De bijwerkingen zijn een ander ding. Er zijn inmiddels 36 nieuwe bijwerkingen op de bijsluiters opgenomen, waarvan 8 zeer ernstige. Men geeft zelf aan dat men niet weet wat er precies gebeurt in het immuunstelsel, dus niet bekend is welke nog naar voren zullen komen de komende jaren. 

Inmiddels laten veel onderzoeken zien, dat het vaccin het immuunstelsel ondermijnt en het risico op allerlei ziektes vergroot, onder meer deze: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6865394281302097920/ 


 

Over haat

November 11, 2021
Over haat

De meningen zijn verdeeld in Nederland en dat mag. Wat ik helaas zie is dat mensen om meningen haatdragend naar elkaar worden. In de social media schelden ze elkaar uit en willen anderen bestraffen. Ik kom zelfs doodswensen tegen: “laat ze maar ziek worden en dood gaan, dat zal ze leren.” Als in politiek en media de meningen polariseren maakt dit de haat alleen maar groter.

Geen enkel verschil van mening is het waard om je medemens rot te behandelen of dood te wensen. Dit is geen meningsverschil meer, maar dit is haat. Dit is hoe steeds opnieuw conflicten en oorlogen ontstaan.

We horen niet graag dat ons nare gedrag op haat wijst, verzinnen daar liever bedekkende termen voor. We ontkennen dat we haat kunnen voelen en verspreiden, verzinnen allerlei rechtvaardigingen. We wijzen anderen aan als oorzaak van onze haatdragende taal of gedrag. Alsof haat zomaar per ongeluk in jou kan ontstaan door iets buiten je.

Haat kan alleen maar naar buiten komen als het al in je zit.

Als je jouw schaduw niet kan zien, komt deze naar buiten en wordt zichtbaar. De wereld is slechts een reflectie van je binnenkant. Als je getriggerd wordt door andere meningen of haatdragende mensen, wordt je schaduwkant geactiveerd.

Je zult al verborgen haatgevoelens onder ogen moeten zien, om niet voortdurend vanuit haat te blijven reageren. Jouw lelijke woorden en daden duiden op verborgen haat.

Ontken het niet, praat het niet goed, maar veroordeel haat evenmin in jezelf en anderen. Leer om jouw haatdragende reactie op tijd af te vangen, leer anders te reageren, hoezeer je ook wordt uitgedaagd.

 

 

 

 

 


 

Angst en gezondheid

November 9, 2021

Een van de belangrijkste dingen die we op aarde te leren hebben, is het overwinnen van onze angsten. Dat zijn er nogal wat. We zijn bang voor ziekte, dood, schaarste, conflicten, eenzaamheid, etc. Angst heeft een sterke relatie met ons lichaam, we zijn bang dat ons lichaam iets overkomt.

We bestaan als mens uit spirit, mind en lichaam. Spirit is je eeuwig levende ware zelf, dat heel en compleet en harmonisch is. Je lichaam is het aardse voertuig, dat puur reageert op jouw mind, je denken. Dat lichaam is qua gezondheid afhankelijk van je manier van denken.

Als je in je denken aansluit op spirit, harmonisch denkt, reageert je lichaam harmonisch. Als je gedachten angstig zijn, geeft dit stress en heeft dit een negatieve impact op je lichaam.

Wat we in deze crisistijd meemaken is een versterking van onze angsten. Met onze sterke angsten, verzwakken we ons lichaam, in plaats van het lichaam sterker te maken. Dat is dus niet handig.

Als je gezond wilt zijn, probeer dan je angsten kwijt te raken en anders te denken. De weg uit de crisis is jezelf aanleren je denken harmonisch te maken, zowel individueel als collectief.

Zorg éérst voor harmonie in denken. Ga niet vanuit angst allerlei dingen doen om je lichaam te beschermen, want dat werkt averechts, want angsten ondermijnen je lichaam,. Maak eerst je denken harmonisch, dan ga je vaak bijna als vanzelf goed voor jezelf zorgen en is je lichaam beter beschermd.  Richt je daartoe op vrede, plezier, creativiteit, samen zijn, vertrouwen.

Stop met piekeren over wat er allemaal mis zou kunnen gaan. Richt je op het hier en nu, pieker niet over verleden en toekomst. Als je op dit moment harmonisch denkt, creëer je ook een harmonische toekomst. Angstig denken creëert een angstige toekomst.

Verander  juist in deze crisistijd je manier van denken. Sluit aan op harmonie en plezier, dan bescherm je ook je lichaam. Misschien is dat wat juist in deze tijd van ons gevraagd wordt, ons denken te harmoniseren.

 


 

De 100% illusie

November 7, 2021
De 100% illusie

Als we 100% gevaccineerd zouden zijn en het vaccin werkt voor 90%, dan is nog steeds 10% van de bevolking onvoldoende beschermd. Dan krijgt potentieel 10% van de mensen nog steeds Covid. Wat doen we dan?

We zullen meerdere oplossingen moeten bedenken en dat gebeurt te weinig. De politiek zet in op vaccins als de 100% oplossing, als ‘the way out’, maar dat is dus niet zo.

We zullen moeten voorsorteren op een ziekte die blijft, onze zorg daarop inrichten. Al veel te lang hebben we op ziekenhuisbedden en -personeel bezuinigd.  Daarnaast dient het onderzoek naar medicijnen die longcovid verhelpen op de markt moeten komen, patentvrij, zodat het ook te bekostigen is.

We zullen echter vooral moeten werken aan preventie van ziektes, dus gezonder leven. Dit vraagt gezond eten en drinken, veel bewegen, weinig stress op persoonlijk vlak. Maar de overheid en bedrijfsleven zullen hun beleid ook moeten richten op gezond leven.

Er wordt bijzonder veel verdiend aan onze ongezonde leefstijl, die wordt zelfs gepromoot. We worden gebombardeerd met reclames voor snoep en een lui digitaal leven. Vervolgens wordt bijzonder veel verdiend aan de gevolgen daarvan, symptoombestrijding. Dat kost allemaal bakken met geld en is niet nodig voor een prettig leven.

Als we gezonder leven, worden we minder vaak ziek, hoeven we minder te vaccineren, hoeven we minder medicijnen te gebruiken en hoeven we minder naar het ziekenhuis. Ik hoop dat de overheid gaat begrijpen dat ze meewerkt aan een systeem dat ons ziek maakt. 

 

 

 


 

Wie ben je werkelijk?

November 7, 2021
Wie ben je werkelijk?

Je menselijke zijn kan je voorstellen als een lichte cirkel met een donkere band daaromheen. De lichte kern is je ware zelf; je eeuwige spirituele zelf dat met de bron en alle leven in verbinding staat. In deze kern voel je liefde voor alles wat bestaat. De donkere schil is je egoïsche zelf, dat het tijdelijke lichaam beschermt tijdens zijn aardse ervaringen en angst kan ervaren.

Het egoïsche zelf kan zo sterk gericht raken op lichamelijk overleven, dat het volledig in angst en oordeel verdwijnt. Je vergeet wie je werkelijk bent. Je leeft via de schil aan de buitenkant en ziet van anderen ook alleen die schil. Dit versterkt de egoïsche angsten en oordelen en maakt de schil steeds dikker en donkerder. Het licht raakt ingesloten en wordt ontkend en dat voelt als lijden.

Herinner je wie je werkelijk bent en stop met de identificatie met je egoïsche kant. Probeer die schil van angsten en oordelen in jezelf weg te nemen. Probeer dwars door die donkere schil te heen kijken bij andere mensen, die zij met hun angst en oordeel hebben gecreëerd, net als jij.

Je ware zelf weet dat hij eeuwig leeft en kent daarom vrede en rust. Je ware zelf vindt het tijdelijke leven een plezierige uitdaging, wilt vanuit liefde een verbinding aangaan met de wereld. Je ware zelf is creatief en ontspannen, kent geen angsten en oordelen, maar volgt zijn intuïtie en gevoel. Je ware zelf wilt in zijn leven ervaren waar hij voor kwam en gunt dat anderen net zo goed.

Gebruik je zintuigen eens om dóór die schil heen te kijken. Zoek het licht in jezelf en anderen en maak daarmee die donkere schil transparanter. Dan kan je licht, je ware zelf, schijnen.  

 

 

 

 

 

 

 

Gevoelig voor collectief veld

October 30, 2021
Gevoelig voor collectief veld

De meeste HSPs weten  dat ze gevoelig zijn voor de energie van mensen in hun directe omgeving en ten aanzien van mensen waarbij ze nauw betrokken zijn. Deze gevoeligheid geldt ook voor het collectieve veld. De gevoeligheid breidt zich uit nu ons bewustzijn verandert van een individueel naar een collectief eenheidsbewustzijn. Je wordt als HSP gevoeliger voor wat er in het collectieve energieveld gebeurt, omdat je je meer van deze eenheid bewust wordt.

Omdat we in een overgangsfase zitten van een lage naar een hoge energetische vibratie, komt er collectief momenteel veel boven ter verwerking en dat kan je als HSP voelen. Pijn, angst en boosheid zijn daarmee niet  meer iets van alleen je individuele zelf, zoals we hebben geleerd te denken, maar van ons collectieve zelf, wat we in wezen zijn. Je kunt zogezegd de duisternis voelen die nu collectief in het licht wordt gezet in jezelf en anderen. Je dient uit te kijken daarin niet meegezogen te worden, want dan draag je bij aan die onrustige energie. Als er bijvoorbeeld iets op het nieuws komt en een collectieve reactie geeft, kan jij dat voelen, zelfs al kijk je zelf niet naar dat nieuws. De enige manier om deze energieën te healen, is ze in het licht te houden en zelf in het licht te blijven en bewuster te worden van je eigen energetische bijdrage aan het collectief.

De mooie kant is, dat het lichtere energieën eveneens sterker worden en dat kan je als HSP ook voelen. Het is nu extra belangrijk dat je je voortdurend op de lichtkant focust, zo draag je bij aan deze collectieve groei naar meer liefde en eenheid, ook wel de groei van 3D naar 5D genoemd. Het is essentieel je meer dan ooit te focussen op het licht, om dit lichte collectieve veld te versterken. Dit zal het ascensieproces voor zowel jezelf als anderen vergemakkelijken.

Wees vriendelijk voor jezelf en anderen, houd je bezig met positieve boeken en video’s, versterk je spirituele beoefening en meditatie, houd je bezig met creatieve bezigheden, kom veel in de natuur, laat angsten en oordelen los, werk vaker  samen in mooie projecten. Kortom, denk en gedraag je alsof je al volledig in deze nieuwe, lichtere en harmonieuze wereld leeft, om deze betere wereld naderbij te brengen, in het nu.


 

Vergeving en vrede

October 28, 2021

Vergeving is de enige weg naar vrede op aarde. Het betekent dat je mensen vergeeft dat zij vanuit hun ego denken en handelen, vanuit hun angsten en oordelen leven. Vergeven kan alleen vanuit het besef dat het de mens in de illusie van angst en oordeel gevangen zit (ego) en daarom vanuit het primitieve stressmechanisme reageert. Inzien dat de meeste mensen dit zo doen en hen dit feit ook weer vergeven. Je dient jezelf én anderen te vergeven en zelf helemaal uit het egospel te stappen.

Je ziet het ego razendsnel groeien in de hele coronadiscussie, twee partijen ontstaan. Het ego is bang, zoekt schuldigen, oordeelt mensen en gaat in de aanval. Soms wordt letterlijk gesproken over schuldigen straffen. Hier is het ego aan het woord. Dit gebeurt van beide kanten trouwens, want ego roept ego op. Voor het ego is er ultimo maar één oplossing, hij wilt leven en de ander moet daarvoor dood.

De enige uitweg uit de ellende is vergeven. Want vergeven zorgt dat je niet meer meegaat in dit egospel van schuld en aanval. Dit betekent dat jij je eigen angsten onder ogen moet zien en die van de mensheid, daar waar zij in ego leeft. De angst voor ziekte en dood, de angst voor oordeel, aanval, onderdrukking en haat.

Angst zet zich om in oordeel, wat weer angst oplevert. Het egospel stopt helaas pas letterlijk bij de dood, als je niet eerder besluit te vergeven. Vergeving is het innerlijke besluit om het egospel te doorzien en ermee te stoppen. Anderen evenmin kwalijk te nemen dat ze nog niet doorhebben dat vergeving de enige weg naar vrede is. Maar wel een andere weg tonen. 


 

Lichaam en zelfzorg

October 28, 2021
Lichaam en zelfzorg

Je bent niet je lichaam, je bent een spiritueel wezen dat tijdelijk in een lichaam rondwandelt. Je kunt het vergelijken met in een autootje stappen voor een lange reis. De ene heeft een luxe auto, de ander een eenvoudig autootje, de ene auto rijdt perfect, de volgende auto vertoont kuren. Dat autootje heb je aan het begin van de avontuurlijke reis op aarde meegekregen. 

Om je levensreis te maken, dien je goed voor je autootje ofwel je lichaam te zorgen. En ja, op je reis kan je pech krijgen, zonder benzine komen te staan, botsen op andere autootjes. Er kan van alles met je autootje of lichaam gebeuren en dan dien je iets te doen om verder te kunnen reizen. Jij dient voor je autootje te zorgen.

Zorgen voor is iets anders dan met je lichaam identificeren, want je bent een spiritueel wezen, niet een lichaam. Het lichaam is het middel, niet het doel. Verwaarloos het autootje niet, maar verheerlijk het ook niet, zoek het midden. Als je in uitersten gaat, is het handig te onderzoeken waarom je zo op je lichaam focust, waarom je autootje belangrijker lijkt te worden dan jijzelf en de reis. Die uitersten laten vaak angsten, oordelen ofwel negatieve overtuigingen zien.

Slecht eten is te vergelijken met je auto geen benzine geven, waardoor je reis zwaarder wordt en je uiteindelijk kan stranden. Waarom doe je dit, wat is de negatieve overtuiging over jezelf? Ben je misschien bang voor de levensreis of voor mensen die je tegenkomt, belemmer je jezelf zo om mee te doen?

Overmatig met uiterlijkheden bezig zijn is te vergelijken met de buitenkant van je auto uitrusten met spoilers en tekeningen. Waarom doe je dit, wat is de negatieve overtuiging? Voel je je misschien minderwaardig of ben je bang voor afwijzing dat je meer met de auto dan met de reis bezig bent? 

Het is prima om aan een gezonde levensstijl te werken, maar houd het midden aan. Als je in je gewoonten in uitersten zit, onderzoek dan eerst de overtuigingen erachter. Alleen dan kan je gewoonten echt langdurig wijzigen. Je valt anders in je oude levensstijl terug.


 

Zorg verdienen?

October 25, 2021

In Nederland hebben we een stelsel, waarbij iedereen gewoon zorg krijgt als dat nodig is. In de coronadiscussie gaan nu stemmen op voor het beperken van zorg of zorgvergoeding, als mensen ‘verwijtbaar’ ziek worden. Maar hoe ver wil je dan gaan?

* Rook of drink jij in reactie op stress of depressie, dan geen zorg meer?
* Ongezond gegeten omdat je geen geld had voor gezond eten, dan geen zorg meer?
Te fanatiek geweest met sport en brokken gemaakt, dan geen zorg meer?
Door teveel stress op je werk en weinig mediteren een hartinfarct gekregen, dan geen zorg meer?
Te hard gereden of veroorzaker van een verkeersongeval, dan geen zorg meer?
Boven de 70 thuis op ladder geklommen en eraf gevallen, dan geen zorg mee?
* Reclame gemaakt voor ongezonde zaken, of gevaarlijke stoffen in de lucht gegooid, dan geen zorg meer?

En hoe zou het dan geregeld moeten worden?

* Alles wat iedere burger doet en laat in een collectieve app zetten?
* Ziekenhuizen mensen in dienst laten nemen om te controleren of ziekte verwijtbaar is en in welke mate voor ze überhaupt iets doen? Of iedereen eerst alles uit eigen zak laten betalen?
* Extra rechters inschakelen, om de strijd die zeker ontstaat aan te pakken?

Dit betekent meer administratieve rompslomp en meer inbreuk op het leven van alle mensen en waarschijnlijk nog hogere kosten dan we al hadden. Wordt de zorg daardoor beter of goedkoper, of wordt de zorg dan alleen bereikbaar voor modelburgers en burgers die slim controles en schuld vermijden?  Moeten we dan alle mensen die geen zorg krijgen, ziek of invalide blijven een uitkering geven, of simpelweg dood laten gaan?Krijgen we niet mensen die buiten de maatschappij staan, een soort paria's? 

We hebben een systeem gekozen waarin zorg bereikbaar is voor iedereen. Vanuit het besef dat alle mensen ziek kunnen worden, dat alle mensen fouten kunnen maken en alle mensen op zijn tijd domme dingen kunnen doen. Vanuit het besef dat mensen soms slecht zijn voorgelicht over gezondheid, soms graag anders willen leven, maar niet weten hoe of het niet goed kunnen om diverse pijnlijke redenen zoals trauma of armoede.

Laten we humaan blijven en elkaar helpen in plaats van elkaar uit te sluiten. Laten we asjeblieft geen systeem verzinnen dat het probleem niet gaat oplossen, maar het leven voor iedereen zwaarder maakt, wat weer tot meer ziekte zal leiden.

 


 

Angst, oordeel, vijandschap

October 19, 2021

Wat er gebeurt als mensen bang zijn, is dat ze hun angsten projecteren, bijvoorbeeld op een persoon of een groep personen. Die persoon wordt in hun hoofd de oorzaak van hun angst, daarmee krijgen ze een oordeel op die persoon. Bij hevige angsten kan die persoon zelfs tot vijand worden verklaard. Elk conflict, elke oorlog is daarmee een reactie op de eigen geprojecteerde angsten.

Dit mechanisme ligt ten grondslag aan bijna alle problemen in de wereld . Bij racisme worden de eigen angsten op mensen met bepaalde huidskleur geprojecteerd. Op die mensen krijgt men een oordeel en voor je het weet worden die mensen aangevallen omdat ze in je hoofd de vijand zijn. Maar andersom gebeurt ook. Als je bang bent voor racisten, krijg je daar een oordeel op, worden die mensen in jouw hoofd de vijand en zal je die weer aanvallen. In wezen projecteert iedereen voortdurend allerlei angsten op elkaar.

Momenteel worden veel angsten voor ziekte en dood op ongevaccineerde personen geprojecteerd, daar heeft men oordelen op. Die worden vervolgens in het hoofd de oorzaak van alle ellende en daarmee de vijand. Maar angst voor ziekte en dood wordt door ongevaccineerden weer geprojecteerd op vaccinmakers en politici, die dan de oorzaak van alle ellende worden en daarmee de vijand. Beide groepen doen aan angstprojectie, alleen wordt de projectie op iemand anders gericht.

Spiritueel gezien is het belangrijk dit soort projectiemechanisme te doorzien in jezelf. Als je oordelen hebt op bepaalde mensen of zelfs vijanden denkt te hebben, dan dien je terug te gaan naar je angsten. Waar ben je bang voor? Welke angsten projecteer je? Die angsten zul je voor jezelf onder ogen moeten zien. Die verdwijnen niet door een illusionaire vijand buiten je aan te vallen, integendeel, die kunnen zelfs je angsten versterken. Neem evenmin andere mensen hun angstprojecties kwalijk, want dan zet je opnieuw het projectiemechanisme in werking.

Het lijkt erop dat we zeker nu collectief onze angsten voor ziekte, dood en vijandschap onder ogen moeten zien en loslaten. Als je een vredige wereld voorstaat, is het loslaten van angstprojecties een belangrijke factor.


 

Ventilatie

October 17, 2021
Nog een keertje een praktisch blogje, nu over ventilatie. Gezonde lucht in binnenruimtes is belangrijk voor onze gezondheid. Het beperkt het aantal ziektekiemen dat rondzweeft. Dus alle binnenruimtes dienen goed geventileerd te zijn, om te zorgen dat niemand covid of griep krijgt. 

Wat kan je zelf doen, nu ventilatie in Nederland niet goed is geregeld en de cijfers stijgen? 

* Ga liefst alleen naar locaties waar ze wel een goed ventilatiesysteem hebben.
* Zorg dat je niet hutjemutje in kleine ruimtes gaat zitten, zeker niet langdurig. 
* Zoek een plek in de ruimte nabij een raam of ventilatiesysteem.
* Zet een raam open en doe dat zeker als het benauwd wordt.
* Ga regelmatig naar buiten om frisse lucht in te ademen en zo je persoonlijke belasting te verminderen.
* Neem desnoods een CO2 meter mee, boven de 800/900 PPM moet je wegwezen (of goed ventileren).

Zorg dat je in eigen huis regelmatig lucht. Koop desnoods een CO-2 metertje. Voor een paar tientjes heb je er al eentje.

Daarnaast dien je  te zorgen dat je immuunsysteem sterk blijft en neem daar desnoods supplementen voor, zoals vitamine C en D. 

 

Vechten om een bed

October 15, 2021

Het aantal ziekenhuisbedden is zwaar verminderd de laatste jaren. IC bedden zelfs van 2800 in 2010 naar 1350 nu. (zie https://www.lnnmedia.nl/corona/maar-1700-beschikbare-ic-bedden-door-jarenlange-wegbezuiniging-zorg/). In de krant van 16 oktober staat dat UMCG zegt dat 1350 een te optimistische schatting van de overheid is, dat het 1000 bedden is en dat de overheid ten onrechte hoopt te kunnen opschalen naar 1350 bedden.

We konden volgens politici prima zonder al die ziekenhuisbedden. Door corona is gebleken dat deze politieke inschatting fout was. Maar politici blijven op het standpunt, dat we het aantal bedden laag moeten houden, ondanks corona, uitgestelde zorg en de veroudering van de bevolking.

Helaas wordt ons in het nieuws bijna een schuldgevoel aangepraat over het innemen van  ziekenhuisbedden, het belasten van de zorg. Wij moeten dan maar zorgen dat we niet ziek worden. Er worden zondebokken voor de zorgbelasting gevonden, de niet-gevaccineerden. Dit zorgt voor een tweedeling in de maatschappij.

Het ligt niet aan de mensen. Het ligt niet aan bepaalde bevolkingsgroepen. Als de politiek het aantal bedden had  gehandhaafd (zoals in overige landen wel gebeurde), was ons probleem niet zo groot geweest.

Dus laten we ophouden met elkaar te bevechten over die ziekenhuisbedden. Laten we kiezen voor nuchterheid en een ander politiek beleid.  

Hoe rijk zijn we?

October 13, 2021
Wat zijn we rijk in Nederland! Het nieuws zegt dat we rijk zijn, veel vermogen hebben. Gemiddeld 129.000 euro. Zie het artikel van de NOS  https://nos.nl/artikel/2401433-nederlanders-wereldwijd-op-4de-plek-rijkste-burgers

De waarheid is (zie boek Rijkdom van Ingrid Robeijns), dat 60% van de Nederlanders geen enkel vermogen heeft en zelfs schulden. Dit betekent dat 40% van alle mensen het kapitaal van 17 miljoen mensen bezit, waarvan de 10% van de rijksten ongeveer 60% van het vermogen bezit en de 30% van de mensen 40%. 

Als je dat omrekent, hebben:
10,2 miljoen Nederlanders geen enkel vermogen of zelfs schulden
 5,1 miljoen Nederlanders ongeveer € 172.000 en
 1,7 miljoen Nederlanders ongeveer € 774.000
Het is ook bekend dat van die 1,7 miljoen rijken, 60 personen ieder 80 miljoen bezitten. 

Dus hoe rijk zijn we werkelijk als de verdeling zo scheef is?

Het betekent dat ruim 10 miljoen mensen in deze crisis de klappen niet kunnen opvangen, maar wel de kosten van bijvoorbeeld het coronabeleid, klimaat en inflatie moeten ophoesten. 

 

Griep en vaccins

October 12, 2021
Griep en vaccins

Vandaag stond in de krant (DvnN 12 oktober 2021), dat we volgens Van Dissel niet alleen collectief moeten vaccineren tegen Covid, maar ook tegen de griep (Influenza). Want griep is volgens hem bijna net zo gevaarlijk als Covid. Covid geeft 20.000 doden per jaar, influenza 16.000 doden per jaar volgens dit artikel.  Dit is ongeveer 10-12% van alle sterfte in Nederland, want het landelijk sterftecijfer is 168.000 per jaar. Ter vergelijking. De meeste mensen in Nederland sterven aan hartziekten (25%, dus 42.000 mensen per jaar) of kanker (30%, dus 50.400 mensen per jaar).

De vraag die je met elke ziekte en ook met griep moet stellen  is: Wat is een griep, wat is de oorzaak en wat zijn de gevolgen en waar loop ik risico om te sterven?

De griep betekent dat jouw lichaam een influenza virus ontdekt (infectie), keihard aan de slag gaat dit virus te bestrijden, wat met symptomen als snotteren, pijn en koorts gepaard gaat. Pas als we de symptomen hebben, noemen we het de griep. Na het leveren van die strijd herkent je lichaam gelijksoortige virussen en schakelt ze meteen uit, zonder dat je er veel van merkt. Dan ben je immuun. Je lichaam is normaalgesproken prima in staat met griepvirussen om te gaan en ondervindt daarom zelden of nooit schade. Schade ontstaat vooral als het virus niet goed wordt bestreden door je lichaam en teveel zijn gang kon gaan, of als je er bijvoorbeeld een longontsteking bij krijgt.

Als je lichaam verzwakt raakt of als je immuunstelsel slecht functioneert, kan je lichaam deze strijd met het virus niet aan en kan je in het ergste geval sterven. Een klein percentage van alle ernstige griepslachtoffer overlijdt. Niet alleen van de schade die een virus aanricht, maar vaak ook aan de hevige strijd die losbarst en je lichaam zwaar overbelast. Vooral mensen die oud en verzwakt zijn, lopen risico te overlijden, zo’n 90% van de overledenen was 60 jaar of ouder.

Oorzaak van infectie is niet zozeer het virus, maar een zwakte in je gestel, waardoor het virus makkelijker toegang krijgt en de bestrijding van het virus te zwaar is voor je lichaam of niet voldoende in staat is schade te voorkomen.

De eerste en belangrijkste vorm van bestrijding van infecties is de oorzaak wegnemen, wat niet anders betekent dan gezond leven. Als je jarenlang gezond hebt geleefd, blijft je gestel langer sterk als je ouder wordt. Je hebt als je gezond bent geen middelen nodig om virusinfectie te voorkomen of te bestrijden, je lichaam kan het prima zelf aan. Dit betekent natuurlijk niet dat je jouw lichaam moet overbelasten door allerlei risico’s te nemen, al kan je lichaam incidenten goed aan.

Uiteindelijk worden we ouder en/of zwakker en komen zogezegd in fase 2, de kwetsbare fase. Dan dien je méér te doen om gezond te blijven. Dus extra op je gezondheid letten en eventueel middelen gebruiken om je immuunstelsel te versterken, zoals bijvoorbeeld vitaminepillen slikken. Als de kwetsbaarheid erg groot is geworden, komen hier vaak hulpmiddelen als medicijnen en vaccins bij, die via de zorg worden verstrekt.

Als het voorkomen van ziekte door zwakte of ouderdom niet meer lukt en je daadwerkelijk ziek wordt, kom je in fase 3. Je krijgt dan medicijnen die namens jou de strijd tegen de infectie leveren en/of de hevigste symptomen bestrijden, ook weer via de zorg. Mocht er schade zijn ontstaan, krijg je medicijnen om de functies die verloren zijn gegaan te compenseren. Na herstel van ziekte kan je terugvallen in fase 2 kwetsbaarheid of in fase 1 gezondheid.

De echt nare gevolgen van een griep vind je dus in fase 2 en 3, zowel de heftige symptomen als de eventuele schade. Tot op heden was het beleid bij griep dat je alleen deze twee groepen vaccineerde, kwetsbaren en zieken. Mede door de angst voor Covid, begint men zich opeens af te vragen of niet iedereen altijd moet worden gevaccineerd tegen griep.

Het is goed te begrijpen dat je die 16.000 doden per jaar wilt verminderen, maar we moeten daar wel kritische vragen bij blijven stellen en kijken of er geen andere mogelijkheden zijn.

·        * Als het zo belangrijk is, waarom wordt dan niet veel meer ingezet op gezond houden/maken van mensen? Waarom doen we relatief weinig aan bijvoorbeeld stress verminderen, meer bewegen, zorgen voor gezond eten in de schappen? Door hier aandacht aan te geven, verkleinen we de groep kwetsbare mensen en worden kwetsbare mensen minder vaak ziek. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Het is helaas nog vaker ziekenzorg dan gezondheidszorg in Nederland.

·        * Waarom moeten we, anders dan voorheen, jongere en gezonde mensen vaccineren, terwijl deze een prima werkend lichaam hebben?  Dit kost daarnaast ook miljarden extra, terwijl we die miljarden effectiever kunnen inzetten om juist de kwetsbare en zieke mensen te beschermen en weer gezond te maken. Een griepprik kost pakweg 4 euro, dus bij 17 miljoen mensen kost dit 68 miljoen per jaar, plus je huisarts is hier maanden mee bezig.

·        * Kwetsbaren en zieken zijn een relatief kleine groep. Volgens het CBS is 15% van de mensen 65-80 jaar en 5% ouder 80, dus totaal 3,4 miljoen. Niet iedereen is daarvan trouwens kwetsbaar of ziek, dit zijn vooral mensen van boven de 70.  Van de 13,5 miljoen mensen jonger dan 65 heb ik geen cijfers van chronische ziekte, maar stel  1,4 miljoen mensen gaat  dan zijn in totaal 5 miljoen mensen kwetsbaar en 12 miljoen mensen gewoon gezond.

·        * Hoewel het waar is dat iedereen met griep de ander kan besmetten en je dus rekening moet houden met je medemens, is het onmogelijk te weten of je een virus bij je hebt als je geen klachten hebt. Het is onmogelijk elke dag 17 miljoen mensen op griep te testen. Evenmin kunnen kwetsbare mensen exact inschatten hoe groot hun kans op griep is. Je kunt dus alleen afspreken dat je zodra je klachten hebt voorzichtig bent met jezelf en anderen en zonodig extra vitamines of medicijnen neemt. Plus de kwetsbare en zieke mensen kunnen besluiten een vaccin te nemen.

Ik hoop dat ik zo enig perspectief heb geboden. Laten we vooral zorgen dat we gezond blijven en/of gezond blijven, door gezonder te leven. Laten we verder gewoon ons gezonde verstand gebruiken als we griepklachten mochten hebben. Plus schat je eigen risico’s zo goed mogelijk in, zonodig samen met een arts en neem dan zonodig een vaccin.

Laten we niet door de Covid angst die ons bijna twee jaar heeft beheerst, nu opeens bang worden voor een griepvirus dat al jaren onder ons is.  

 


 
 
 

Make a free website with Yola