Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Paradigma botsingen

Posted by Renée Merkestijn on Wednesday, January 4, 2023 Under: Spiritualiteit

Paradigma botsingen


We leven in een tijd waarin de oude paradigma’s plaatsmaken voor nieuwe paradigma’s. Dit betekent dat ieder mens zich in een overgangsfase bevindt. Oude visies worden afgebroken en gaan plaatsmaken voor nieuwe, zowel individueel en collectief. Dan kunnen er botsingen ontstaan tussen oud en nieuw.

We hebben in een tijd geleefd waarin het fysieke en materiële het belangrijkste was en eigenbelang voorop stond. Nu komen we in een tijd waarin het geestelijke belangrijker wordt en het besef van gezamenlijkheid, van eenheid groeit.

De veranderingen zal je vooral in jezelf merken. Je gaat andere zaken waardevol vinden, je wordt  kritischer worden op een wereld van eigenbelang. Maar je merkt ook dat je sommige van deze patronen nog leeft, dat je er waarde aan hecht  uit gewoonte. Dus je ontdekt tegenstrijdigheden op in jezelf, innerlijk botst het. Je moet alles wat je gelooft gaan heroverwegen, een nieuw waardesysteem voor jezelf bouwen.

Het individu verandert altijd sneller dan het collectief. Je krijgt als veranderend individu te maken met een wereld die langer bij het oude blijft dan jij. Ook dit geeft botsingen. Het is daarom voor de gehele mensheid best een lastige tijd met veel innerlijke en uiterlijke botsingen.

Besef dat je het in deze overgangsfase eigenlijk niet meer weet waar je naar toe wilt, het oude valt weg, maar het nieuwe is er nog niet. Dit niet weten geldt voor de meeste mensen. Soms zal je het oude willen, soms het nieuwe en soms misschien allebei. Een nieuwe visie heeft tijd nodig om uit te kristalliseren. Heb daarom geduld met jezelf en anderen.

Accepteer je eigen tegenstrijdigheden en onderzoek ze nader, zonder jezelf te forceren nu al een besluit te nemen over de toekomst. Je hebt de tijd, heb geduld. Juist het willen forceren brengt de lastige botsingen in jezelf en in de wereld.

  


In : Spiritualiteit 


Tags: paradigma  eigenbelang  eenheid  overgang  botsingen 
 
 

Make a free website with Yola