Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Patriarchaat ouder- en kindrollen

Posted by Renée Merkestijn on Tuesday, January 19, 2021 Under: Relaties en communicatie

Patriarchaat ouder- en kindrollen

Het Westerse model van met elkaar omgaan is gebaseerd op het patriarchale, ofwel op een ouder-kind model in de transactionele analyse. De ene persoon/groep zal de rol van de ouder spelen, de ander zal de rol van het kind spelen, zoals de verschillende egoposities worden benoemd.

De ouder kent een kritische plus een zorgzame en/of betuttelende ouderrol. Het kind kent een natuurlijke plus een aanpassende en/of rebellerende kindrol. In een maatschappij waar de kritische en betuttelende ouderrol te groot wordt, zullen in reactie daarop de aanpassende en rebellerende kindrollen eveneens groter worden en ontstaan er machtsconflicten. Dit zie je nu in de hele wereld gebeuren.

  • Het moeite hebben met vrijheid van meningsuiting kan je zien als de kritische of betuttelende ouder die moeite heeft met de eigen mening van het kind en aanpassing van het kind wenst.
  • Het proberen gedrag te controleren kan je zien als de kritische of betuttelende ouder die denkt dat het kind onvoldoende verstand van zaken heeft en hem wilt aanzetten tot zich gedragen volgens zijn normen.
  • Als de ene mens de andere mens boos verwijten maakt, is er sprake van een kritische ouder die het kind probeert te laten gedragen volgens zijn eigen regels.
  • Het denken dat als je mensen vrijheid geeft, ze de veiligheid zullen ondermijnen is de angst van de ouder die denkt dat het kind geen volwassen besluiten kan nemen.

Het gevolg van deze versterkte ouderposities zal zijn dat het aangepaste kind zal reageren en gehoorzamen, maar voor hetzelfde geld reageert het rebelse kind en gaat er dan tegenin. Waarop de ouder dat rebelse kind weer tot de orde zal proberen te roepen. Andersom werkt het ook, het aangepaste of rebelse kind kan in de ander de kritische of betuttelende ouder oproepen.

In mijn ogen zijn we nu in een tijd gekomen, waarin we allemaal naar dit soort oude ouder-kind patronen ofwel machtspatronen dienen te kijken. We zullen vooral het conflict ouder-kind moeten oplossen in onszelf. Loskomen van het idee dat vrijheid en veiligheid elkaars tegengestelden zijn.  

Om uit het conflict te komen, zul je de overige rollen moeten versterken. De rol van de positief zorgzame ouder die uitgaat van waarden, van het natuurlijke kind die zijn eigen behoeften goed kent en emoties erkent, van de volwassene die niet alleen rationeel is, maar ook een evenwicht kan zoeken tussen alle posities.

 

 

 


In : Relaties en communicatie 


Tags: patriarchaat  transactionele analyse  ouder  kind  volwassene  maatschappij  machtsconflict 
 
 

Make a free website with Yola