Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Politiek en angst

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, May 28, 2023 Under: Creëer je eigen werkelijkheid.

In de politiek wordt voor een groot deel uitgegaan van angst en daarmee versterk je angst volgens de wetten van manifestatie. Angst is geneigd problemen in je hoofd steeds groter en onoplosbaarder te maken, je probleem is dan opeens gigantisch. Niet voor niets hebben we in de wereld opeens gigantische, haast onoplosbare problemen.

Het broertje en zusje van angst zijn oordeel en controle. Als je bang bent, ga je een schuldige aanwijzen buiten jezelf. Die schuldige ga je controleren of aanvallen, om je gigantische probleem op te lossen. Je denkt door die ander te beperken of zelfs uit te schakelen je angst te bezweren en veilig te zijn, maar je vermindert de veiligheid en versterkt de angsten.

Momenteel worden tientallen crisissen benoemd die zowel gigantisch als onoplosbaar lijken vanuit angst en angst is ook nog eens besmettelijk (resonantieprincipe). Dit geeft stressreacties, vechten, vluchten of verstarren. Mensen zijn soms zo bang voor de toekomst, dat ze zelfmoord plegen (vluchten). Mensen vallen uit angst andere mensen aan die ze als schuldigen zien, ze polariseren (vechten). Sommige mensen zullen niet meer weten wat te doen en verstarren. Stress wilt even snel en op korte termijn dingen oplossen, maar denkt niet goed na.

In de politiek kiest men door die gigantische angsten en vanuit de stress snelle oplossingen op korte termijn, vaak door schuldigen te zoeken en deze aan te vallen of zelfs uit te schakelen. Men wilt bepaalde mensen, bepaalde groepen en daarom zelfs de hele bevolking rigoureus controleren of beperken. Angst doet je overal gevaren zien, de hele bevolking wordt een veiligheidsprobleem. Daarom nemen de controle en surveillance steeds grotere vormen aan. De problemen en angsten worden zo alleen maar groter, steeds ‘gigantischer’. Politici worden bang van elkaar en van de bevolking. De bevolking wordt bang van elkaar en van politici.

Het is van het grootste belang dat je leert zien waar je door angst wordt beheerst. Dat geldt voor iedereen, politici en gewone burgers. Ben je bang voor de toekomst? Vind je de huidige problemen gigantisch en onoplosbaar, voel je je machteloos en boos? Heb je voor jezelf een aantal ‘schuldigen’ benoemd, die aangepakt moeten worden via controle en beperking voor jouw of de algehele veiligheid? Denk je dat als zij weg zijn, de wereld veiliger is? Dan is de kans groot dat je puur vanuit angst redeneert.

Angst is een sterke emotie en heeft ook een grote manifestatiekracht. Alleen manifesteert deze nooit rust en vrede, het geeft nooit oplossingen die op langere termijn werken. Integendeel. Vind de weg naar binnen, daar begint een nieuwe wereld. Want de wereld is een reflectie van jezelf, naar keuze van je angsten, of van je positieve intenties en innerlijke rust. Je hebt het vermogen om zaken te relativeren, alles in de normale proporties te zien. Ja, er zijn problemen in de wereld, die zullen er altijd zijn. Maar werk niet vanuit angst (lage energetische frequentie), maar vanuit liefde en vrede (hoge energetische frequentie) om oplossingen te vinden. Het begint met jou.


In : Creëer je eigen werkelijkheid. 


Tags: politiek  angst  polarisatie  controle  oordeel  liefde  vrede 
 
 

Make a free website with Yola