Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Risico van opoffering

Posted by Renée Merkestijn on Wednesday, January 24, 2024 Under: Maatschappij

Als het individuele belang ondergeschikt raakt aan een groter belang (een grote groep of een hoger doel), dan kan het soms tot opoffering van individuen leiden, vaak aangevuurd door fanatici. Je wordt geacht jezelf op te offeren voor anderen, jezelf te benadelen. Degenen die niet mee willen of mogen doen, worden benadeeld, uitgesloten en geofferd. Het wordt totalitair. Bekende voorbeelden vind je in politiek (fascisme en communisme) en in fanatieke religieuze stromingen. Dan is er een toplaag die bepaalt welke mensen offers moeten brengen en hoe, desnoods door levens te nemen.

In het fascisme van Hitler en het communisme van Stalin werd iedereen geacht zijn leven te geven aan het land, aan het grotere doel; hiervoor te werken en te vechten. Bepaalde groepen werden eerst benadeeld en uitgesloten, vervolgens geofferd. Bij Hitler de Joden en zigeuners, bij Stalin alle tegenstanders. Miljoenen mensen vonden zo de dood. Bij religieus fanatisme zoals bij de kruistochten en de jihad kom je dit ook tegen. Mensen offeren hun leven voor god of geloof, aangevuurd door hun leiders. Mensen met een ander geloof worden benadeeld en uitgesloten en uiteindelijk geofferd. Ook hierin vonden miljoenen mensen de dood.

Mensen hebben de neiging rekening te houden met anderen en dat is mooi. Dat is echter iets anders dan je opofferen voor een groter doel of voor de grotere groep. Ieder individu is namelijk even waardevol als ieder ander mens. En een doel kan alleen maar een werkelijk goed doel zijn, als iedereen er wel bij vaart en niemand wordt benadeeld, uitgesloten of geofferd.

De neiging tot opoffering van het individu voor het grotere goed kom je ook tegen op het gebied van gezondheid en klimaat. In de coronatijd werd het rekening houden met elkaar steeds vaker meer individuele opoffering en uitsluiting van bepaalde groepen, allemaal om de mensheid te redden. Denk aan de klimaatmaatregelen om de natuur te redden. Het rekening houden met de natuur wordt nu veranderd in vele offers brengen en met name de gewone mensen en de boeren moeten dit doen.

Opoffering is niet nodig en heeft zelfs meer nadelen dan voordelen. Onze beste kans ligt in het vinden van evenwicht tussen individuele belang en het grotere belang.


In : Maatschappij 


Tags: opoffering  belang  individu  groter belang  fascisme  communisme 
 
 

Make a free website with Yola