Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Spiritueel perspectief op Corona.

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, March 19, 2020 Under: Omgaan met verandering

Eerst kort wat over bewustzijn. Je menselijke bewustzijn kent drie ‘lagen’, je ‘hogere’ bewustzijn dat eeuwig is en zich verbonden weet met alles wat bestaat en je ‘lagere’ bewustzijn dat tijdelijk is en verbonden is met tijd, materie en lichaam. Die twee maken deel uit van het ‘alomvattende’ bewustzijn. In wezen is er slechts één groot bewustzijn, maar we ervaren het als mens als ‘lagen’ door ons aardse perspectief.

Het doel van je menselijke leven is dat je vanuit je vrije wil gaat kiezen voor liefde, eenheid, harmonie, etc. In de praktijk betekent dat je lagere, aards gerichte, bewustzijn steeds meer vanuit de waarden van je hogere bewustzijn leert leven. Je hogere bewustzijn hoeft dit niet te leren, hij kent al onvoorwaardelijke liefde, harmonie, vertrouwen, geloof in scheppingskracht, verbondenheid met alles wat bestaat, compassie en overziet het geheel etc.

Ons lagere bewustzijn kan bij een te grote focus op overleven zich afgescheiden gaan voelen (van het hogere bewustzijn en van anderen) in plaats van verbonden met alles wat bestaat.  Het lagere bewustzijn is namelijk bang te sterven, omdat het fysiek verbonden is. Dan maakt hij bijvoorbeeld keuzes vanuit angst, controle, eigenbelang, oordeel.

In je dagelijkse leven sta je voortdurend voor ervaringen die je voor een keuze stellen. Omdat je een vrije wil hebt, mag je kiezen voor handelen vanuit liefde of vanuit bijvoorbeeld angst. Beide opties kennen oorzaak en gevolg. Als de gevolgen minder prettig zijn, kan je ontdekken dat er wellicht een liefdevoller en harmonischer weg is. Uiteindelijk leidt alles tot meer bewustzijn, liefde en harmonie. Er zijn geen goede of foute keuzes, want anders zou er geen vrije wil zijn.

Toepassing op Corona

Tijdens gevaar, ziekte etc. probeert het lager bewustzijn fysiek te overleven. Dat is ook de bedoeling, want zonder lichaam kan je niet meer leren bewuster en liefdevoller te leven, want dan ben je er niet meer.

Je hebt echter twee manieren van overleven. Je kunt het doen vanuit liefde en harmonie, door goed voor jezelf en voor anderen te zorgen en je hoger en lager bewustzijn te integreren. Dit vanuit de kennis dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, dus vanuit verbinding met de waarden van je hogere bewustzijn. Je kunt ook proberen te overleven vanuit angst, controle, strijd en eigenbelang, waarbij je eigen overleven zelfs ten koste van anderen kan gaan. Eigenlijk vraagt elke ziekte of crisis, dus ook bij Corona, je keuze te maken, kies je voor liefde of kies je voor angst.

Nu klinkt dat kiezen makkelijk als je het schrijft, maar we weten allemaal dat het niet meevalt om liefdevol te zijn, zeker in stressvolle en onduidelijke situaties. Je ziet mensen kiezen vanuit liefde, andere mensen vanuit angst, of soms van allebei wat. We zijn allemaal onderweg in onze bewustwording en Corona is voor iedereen een uitdaging, persoonlijk en collectief. Het raakt niet iedereen op exact dezelfde manier, maar het raakt in ieder geval iedereen en zal voor iedereen keuzes meebrengen.

Zorg dat je geen oordeel velt over mensen die vanuit angst reageren. Dat veroordelen gebeurt meestal vanuit het perspectief van het lagere bewustzijn dat in goed/kwaad denkt, in plaats van in bewustwordingsprocessen en vrije wil. We doen allemaal wat we kunnen vanuit onze mogelijkheden. We zijn allemaal bezig met ons leerproces, zowel persoonlijk als collectief.  

Corona zal voor ieder mens een persoonlijke uitdaging vormen, maar zeker ook een collectieve uitdaging voor de mensheid. We zullen als gevolg ervan onze waarden gaan bezien. Op basis van onze inzichten keuzes maken en ook daarvan weer de gevolgen ervaren. Welke keuzes maken we?

De uitdaging van corona is dus, hoe gebruik je jouw keuzevrijheid? Kies je in antwoord op de coronacrisis voor liefde en begrip, voor de waarden van je hogere bewustzijn, of kies je voor angst, afscheiding en oordeel? 

Meer dan ooit kunnen gaan we ervaren, dat we eigenlijk allemaal één zijn en daar onze keuzes op baseren. Maar of je dit wel of niet doet, die is aan jou.


In : Omgaan met verandering 


Tags: corona  crisis  bewustzijn  liefde  verbinding  keuze  vrije wil 
 
 

Make a free website with Yola