Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Spirituele en materiële visie

Posted by Renée Merkestijn on Monday, May 23, 2022 Under: Spiritualiteit
De spirituele en materiële visie op het leven staan lijnrecht tegenover elkaar. De kip en het ei vraag.

  • Spiritueel gezien is bewustzijn de oorzaak van materie, bewustzijn is oneindig en materie eindig. Je lichaam kan sterven, maar je bewustzijn niet.
  • In de materiële visie is materie de oorzaak van materie en is bewustzijn eindig.  In die visie sterft je bewustzijn als je lichaam sterft.

De wetenschap gaat uit van de materiële visie. Die probeert de oorzaak van bewustzijn in de materie te vinden. Maar als materie een gevolg is, is de oorzaakis daar niet te vinden. Vergelijk het met een bal gooien. Als je alleen de bal en diens bewegingen onderzoekt, maar niet de oorzaak van die beweging, de mens die de bal gooit, kom je er niet uit. Zonder bewustzijn zou er alleen toevallige beweging van ballen zijn en is bewustzijn toevallig.

Als je gelooft in toevallig bewustzijn, kan je alleen onderzoeken onder welke voorwaarden dat  toevallige bewustzijn ontstaat. De wetenschap is druk met onderzoeken op welke planeten de materiële voorwaarden aanwezig zijn voor nog zo’n toevalstreffer als op aarde, de mens.

Als je gelooft in toevallig bewustzijn, kan je bewustzijn niet als bron erkennen,  kan je alleen nog atheïstisch denken. Wetenschappers onderzoeken nooit of er bewustzijn was dat zogezegd de bal gooide. Dat bewustzijn bestaat in hun ogen niet, omdat ze bewustzijn bij voorbaat uitsluiten als mogelijke oorzaak van alles wat fysiek aanwezig is.  

In de spirituele vis zijn lichaam en materie gevolgen van bewustzijn. Het is in deze visie veel interessanter om het bewustzijn te onderzoeken als oorzaak en de fysieke en materiële zaken als gevolg daarvan. Dan kan er ook nooit toeval zijn, is jouw fysieke bestaan geen toevalligheid, maar een bewuste keuze.

 

 

 

 

 

 

 


In : Spiritualiteit 


Tags: spiritualiteit  materie  bron  wetenschap  toeval 
 
 

Make a free website with Yola