Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Spirituele en religieuze benamingen

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, May 18, 2023 Under: Spiritualiteit


In spirituele en religieuze literatuur worden verschillende namen gebruikt voor dezelfde principes. Die namen hebben vaak verschillende interpretaties en zijn vaak door mensen gebruikt om anderen te manipuleren. Mede daardoor kunnen ze weerstand oproepen. Dus hier een aanzetje om wat verbanden aan te geven.

God is een benaming voor het alomvattende bewustzijn, het Al, het zijnsprincipe of het Zijn, alles dat altijd is en altijd zal zijn. Het is een oneindig en eeuwig veld van potentieel, een energieveld van waaruit alles kan ontstaan.

Christus is de naam voor het actieve principe, de expressie of manifestatie van dat veld. Alles wat deel uitmaakt van de wereld behoort daartoe, wij ook. Het scheppende aspect van God wordt wel het Christusbewustzijn genaamd. De Christus in ons creëert vanuit de bewuste verbinding met God en weet dat hij een expressie van God is.

Via deze  expressie ga je ook waarnemen en ervaren. Je ziet de gevolgen terug. De wereld functioneert zo als een spiegel van het goddelijke bewustzijn en het Christusbewustzijn. De verbinding tussen God (het Zijn) en Christus (de expressie) is de Heilige Geest, eenvoudig te vertalen als de inspiratie tot jouw expressie vanuit onvoorwaardelijke liefde.

Echter, een mens is in staat zichzelf wijs te maken, dat dit  allemaal niet waar is, wat vergetelheid of afscheiding wordt genoemd. Hij creëert dan niet vanuit het Christusbewustzijn, maar vanuit het menselijke, egoïsche bewustzijn, vanuit angst en oordeel, vanuit een bewustzijn dat verkeert in de illusie van afscheiding. Dat (vermeende) gebrek aan verbinding met het Al wordt dan eveneens gecreëerd en door de wereld gespiegeld.

De wereld is een weerspiegeling van jouw bewustzijn, van de onvoorwaardelijke liefde of van angsten en oordelen. De keuze is aan de mens, van welk type bewustzijn wil jij de expressie zijn?


In : Spiritualiteit 


Tags: spiritualiteit  religie  god  christus  spiegel  bewustzijn 
 
 

Make a free website with Yola