Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Sympathie antipathie

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, October 26, 2023 Under: Relaties en communicatie

Sympathie is deels op gevoel gebaseerd, deels op interpretatie van iemands gedrag. Meestal vertalen we ons positieve gevoel in het opsommen van gedragingen die ons bevallen. Met antipathie vertalen we ons negatieve gevoel in het opsommen van gedragingen die ons niet bevallen. We denken vervolgens dat die persoon dat gedrag zal volhouden en dus altijd sympathiek of onsympathiek zal blijven. Dit zijn verwachtingen, je mentale ideeën over een persoon.

Verwachtingen kunnen we moeilijk loslaten. Bij elke nieuwe ontmoeting komen die ertussen. Als een voor jou sympathiek persoon doet wat je niet verwacht, raak je teleurgesteld. Als het een onsympathiek iemand betreft, zeg je al snel iets van ‘zie je wel!’.. Het is door mentale verwachtingen moeilijk om gevoelsmatig open te blijven, iemand werkelijk te ontmoeten op gevoelsniveau.

We baseren sympathie en antipathie dus vaak op verwachtingen, op een beeld uit het verleden, waarvan we niet graag afwijken. Ons ego creëert daarmee een schijnzekerheid. Het ego wilt weten waar hij aan toe is, dan voelt hij zich veilig. Het ego heeft zelfs liever te maken met vijanden, dan blanco, in het hier en nu, mensen werkelijk te ontmoeten.

Het is handig om te onderzoeken waar je verwachtingen hebt over mensen, waar je ego beweert ze te kennen. De realiteit is, je leert geen mensen kennen via mentale plaatjes of verwachtingen. Je kan ze alleen kennen in het hier en nu, door je volledig open te stellen, zonder het verleden of je verwachtingen het beeld en dus het contact te laten vervuilen.

 


In : Relaties en communicatie 


Tags: sympathie  antipathie  verwachtingen  gedrag  ego 
 
 

Make a free website with Yola