Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Showing Tag: "bewustzijn" (Show all posts)

Bewustzijn, Pim van Lommel, na dood ervaring

Posted by Renée Merkestijn on Wednesday, March 27, 2024, In : Spiritualiteit 
Interessant interview over wat bewustzijn is. (24) #1526: "Bewustzijn is overal aanwezig, buiten tijd en ruimte" | Gesprek met Pim van Lommel - YouTube
Continue reading ...
 

Ken Uzelve

Posted by Renée Merkestijn on Wednesday, December 27, 2023, In : Manifestatie & Resonantie 

Bewustzijn is in staat de eigen frequentie te veranderen en zo verschillende ervaringen te hebben. Onze aardse ervaring ontstaat door frequentieverandering, door vertraging (tijd) en verdichting (materie). Dit betekent niet dat ons oorspronkelijke bewustzijn is veranderd, de keuze is door dat oorspronkelijke bewustzijn genomen om een bepaalde frequentie te ervaren.
Het kan wel betekenen dat je dit vergeet, dat je gelooft niet meer te zijn dan dat lichaam in de tijd. Het Ken Uzelve verwijst n...


Continue reading ...
 

Bewustzijn, expressie, reflectie

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, December 14, 2023, In : Spiritualiteit 

Bewustzijn betekent ‘je bewust zijn van jouw zijn’, ofwel weten dat je bent. Het wordt ook wel simpelweg ‘ik ben’ genoemd. Je hebt dus geen bewustzijn, maar bent bewustzijn.

Jouw bewustzijn geeft expressie aan zichzelf via gedachten, woorden en daden. Hiermee ontstaat meteen een reflectie op je eigen bewustzijn, je ervaart jezelf. De uitgaande en ingaande beweging vallen samen. Dit wordt vaak uitgedrukt in ‘geven en ontvangen zijn één’. Het gaat dus niet om materiële zaken ...


Continue reading ...
 

Liefde is de sleutel tot het al

Posted by Renée Merkestijn on Monday, November 27, 2023, In : Spiritualiteit 

Ons dagelijkse bewustzijn is een beperkt bewustzijn. In werkelijkheid maken we deel uit van het alomvattende bewustzijn. We hebben onszelf via angsten en oordelen afgescheiden van dit alomvattende bewustzijn, hebben onszelf in een soort doosje gezet. Er is echter een uitgang, een deur, maar daar heb je een sleutel voor nodig. Die sleutel heet liefde.

Het valt voor mensen niet mee om alles wat bestaat lief te hebben. We hebben angsten voor en oordelen op zo wat alles wat zich buiten ons doosj...


Continue reading ...
 

Eten en gegeten worden

Posted by Renée Merkestijn on Monday, June 12, 2023, In : Maatschappij 


Mensen zijn fysiek gezien een diersoort. Dieren blijven in leven door dieren en planten te eten. Op hoger niveau is niet alleen de mens, maar ook een dier of plant bewust leven. Fysiek gezien zitten we in een wereld van eten en gegeten worden.

De meeste mensen vinden deze kant van het bestaan niet prettig. Ontkenning is dan een handig mechanisme. Sommigen vinden dat dieren niet bewust zijn, dus die mag je dan wel eten zonder schuldgevoel. Sommigen vinden dat planten niet bewust zijn, dus die ...


Continue reading ...
 

Spirituele en religieuze benamingen

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, May 18, 2023, In : Spiritualiteit 


In spirituele en religieuze literatuur worden verschillende namen gebruikt voor dezelfde principes. Die namen hebben vaak verschillende interpretaties en zijn vaak door mensen gebruikt om anderen te manipuleren. Mede daardoor kunnen ze weerstand oproepen. Dus hier een aanzetje om wat verbanden aan te geven.

God is een benaming voor het alomvattende bewustzijn, het Al, het zijnsprincipe of het Zijn, alles dat altijd is en altijd zal zijn. Het is een oneindig en eeuwig veld van potentieel, e...


Continue reading ...
 

Waarnemen en bewustzijn

Posted by Renée Merkestijn on Saturday, April 8, 2023, In : Spiritualiteit 

Wat onze zintuigen en hersenen doen is energie waarnemen en die vervolgens in vormen te vertalen. Ons energieveld botst op een ander energieveld, vertaal je als mijn lichaam botst op de tafel. Als mensen of dingen veranderen, zien we veranderingen in energievelden, maar vertalen dit in vormen.

Wat we zintuiglijk waarnemen als vorm, zien we vaak als waarheid en realiteit, en gaat daarmee onze huidige staat van bewustzijn bepalen. Alleen energie waar we op afstemmen, zoals op een tv- of radio...


Continue reading ...
 

Je natuurlijke staat is liefde en plezier

Posted by Renée Merkestijn on Tuesday, January 3, 2023, In : Creëer je eigen werkelijkheid. 

Alles wat bestaat is één groot creatief bewustzijn. We zijn zowel een creatie van dat bewustzijn, als een deel daarvan. We hebben dezelfde eigenschappen, zijn zelf ook creatief, want alles is één. Het bewustzijn breidt zich eeuwig uit en doet dit met liefde en plezier. Creativiteit en de hele schepping ontstaat vanuit liefde en plezier, dat zijn dan ook de kenmerken van onze natuurlijke staat.

Op enig moment bedachten we dat we los konden staan van alles, de gedachte aan afscheiding. O...


Continue reading ...
 

Bewustzijn en denken

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, November 25, 2021, In : van impasse naar inspiratie 

Er wordt over niets anders gedacht en gesproken dan corona. Bijna iedereen zit in de emotie en in behoorlijk stevige meningen. Het begrip voor andere visies verdwijnt.

Elke overtuiging is altijd helemaal waar voor je, zelfs als deze niet waar is. Dat is het kernprobleem van overtuigingen, van je denken. Je denken wordt dan een soort laserstraal. Je ziet alleen de informatie die bij die overtuiging past, al het andere negeer je. Vanuit die beperkte ‘database’ sla je aan het redeneren, waa...


Continue reading ...
 

Politiek als spiegel

Posted by Renée Merkestijn on Friday, April 2, 2021, In : Creëer je eigen werkelijkheid. 

Politici vertegenwoordigen onszelf, ze staan voor onze collectieve visie en ons collectieve gedrag. Ze zijn een spiegel van wie we zijn. Op dit moment zie je zowel licht als schaduw, liefde als angst/oordeel, eigenbelang als gezamenlijk belang. Omdat het een spiegel is, betekent dit dat deze allebei leven in de wereld, dus ook in onszelf. De spiegel reflecteert licht én schaduw.

Een collectieve verandering kan alleen voortkomen uit een reeks individuele veranderingen. Als je schaduwkanten h...


Continue reading ...
 

Discipline en levensgeluk

Posted by Renée Merkestijn on Friday, November 6, 2020, In : Creëer je eigen werkelijkheid. 
Discipline. Wat roept dit woord bij je op? Vanuit je opvoeding, nare ervaringen en angsten kan je er een hekel aan hebben, het associëren met plicht en straf. Of jezelf verwijten maken dat je niet gedisciplineerd of gemotiveerd bent, omdat je indertijd dingen tegen je zin in moest doen en ze niet kon opbrengen. In plaats van te zien dat je tegen jezelf in bent gegaan, ben je jezelf als het probleem gaan zien.

Discipline is bezien vanuit je hogere bewustzijn een mooi ding. We leven in een bes...

Continue reading ...
 

Spiritueel perspectief op Corona.

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, March 19, 2020, In : Omgaan met verandering 

Eerst kort wat over bewustzijn. Je menselijke bewustzijn kent drie ‘lagen’, je ‘hogere’ bewustzijn dat eeuwig is en zich verbonden weet met alles wat bestaat en je ‘lagere’ bewustzijn dat tijdelijk is en verbonden is met tijd, materie en lichaam. Die twee maken deel uit van het ‘alomvattende’ bewustzijn. In wezen is er slechts één groot bewustzijn, maar we ervaren het als mens als ‘lagen’ door ons aardse perspectief.

Het doel van je menselijke leven is dat je vanuit j...


Continue reading ...
 

Mag alles er zijn van jou?

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, May 26, 2019, In : Omgaan met verandering 

Een gevleugelde uitspraak van veel spiritueel georiënteerde mensen is: ‘alles mag er zijn’. Prachtige uitspraak, helemaal mee eens. Maar dan de praktijk.

Onze mentale automatische piloot is sterk gericht op goed en fout. Een heleboel dingen zijn fout volgens onze mentale plaatjes van het leven. We vinden het niet oké als we ziek zijn, arm zijn, teleurgesteld zijn, boos zijn, moe zijn, het niet weten, niet gewaardeerd worden, eenzaam zijn, als mensen anders denken dan wij, als de wer...


Continue reading ...
 

Hoger en lager bewustzijn

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, March 8, 2018, In : Zelfkennis 

De Nederlandse term bewustzijn kan verwarring geven. Het kan namelijk naar twee heel verschillende dingen verwijzen:

1. Bewustzijn in de zin van aards bewustzijn, verbonden met lichaam, voelen en denken. Ofwel bewustzijn van je dagelijkse functioneren. Vaak wordt dit ego genoemd of lager bewustzijn, het is je persoonlijikheid,  is verbonden met tijd en vorm. Hier zit je besef van uniek zijn, maar ook van afscheiding en daarmee angst. Het ego is bang, omdat het besef heeft van zijn tijdelijkhei...

Continue reading ...
 

Energie en communicatie

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, April 7, 2013, In : Healing 

De meeste mensen vinden het normaal dat een gsm een energieveld heeft (straling), dat deze energie en informatie  zendt en ontvangt (berichten via geluidsgolven), maar vinden het raar te horen dat ze zelf een energieveld hebben en energie en informatie zenden en ontvangen.

Communicatie verklaren we vaak puur vanuit de werking van de vijf zintuigen. We noemen het communiceren als we met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Op een iets subtieler niveau zijn we ons misschien nog bewust dat lic...


Continue reading ...
 
 
 
 

Make a free website with Yola