Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Val van het Westerse Rijk

Posted by Renée Merkestijn on Monday, November 29, 2021 Under: Omgaan met verandering

Val van het Westerse Rijk

Wat we in mijn ogen meemaken is de val van het 'Westerse Rijk'. De geschiedenis herhaalt zich. Op enig moment groeit een Rijk naar een punt toe, waarop het systeem zoveel macht vergaart dat het zichzelf ondermijnt en tevens steeds meer weerstand krijgt van de bevolking. Denk maar eens aan de val van het Romeinse Rijk, de Franse en Engelse adel, tsaristisch en communistisch Rusland, de Koloniale systemen etc.  Er ontstaat een systeem van ongelijkheid, waarbij de rijkdommen en comfort aan een bepaalde groep toevallen en de rest van de bevolking het eerst nog redelijk heeft, maar steeds armer wordt.

Een Rijk wilt uitbreiden in macht en grondgebied. Er moeten daartoe steeds meer verdragen worden gesloten of oorlogen gevoerd. Dit lijkt in eerste instantie goed voor alle ingezetenen. Het kost veel inspanning administratief en militair om het groeiende systeem in stand te houden, maar de baten wegen nog op tegen de kosten.

Er ontstaat geleidelijk meer machtsstrijd en corruptie. De armoede en afhankelijkheid van de bevolking groeit, daarmee groeit hun weerstand. Het kost het Rijk nu ook extra inspanning om die weerstand het hoofd te bieden. De kosten worden groter dan de baten, voor zowel de heersers als de onderdanen. Je kunt zeggen, zo’n Rijk gaat dan óf aan het succes ten onder, of de weerstand van de bevolking wordt zo groot dat er een revolutie uitbreekt. Meestal is het een combinatie.

We hebben met zijn allen een groei meegemaakt van het Westerse Rijk via globalisering en eerst bracht dit ons wel wat. We zijn nu op het punt gekomen dat de kosten de baten overtreffen. Voor de machthebbers omdat het in stand houden van het systeem en de corruptie teveel kost. Het beheersen van de weerstand onder de bevolking kost steeds meer inspanning, al zijn er meer technische en psychologische middelen dan ooit.  De bevolking die eerst blij was met de groei, merkt dat het systeem onrechtvaardig is en ervaart de enorme problemen die de expansie met zich mee heeft gebracht.

We zijn nu op het breekpunt gekomen, een Rijk kan zich op zo’n punt heel moeilijk handhaven, al doet juist dan zoveel pogingen omdat er zoveel te verliezen is. De geschiedenis laat echter zien, dat dit altijd tot een omwenteling leidt. Of het Rijk stort in als gevolg van zijn eigen complexiteit en problemen, of het komt ten val door een ontevreden bevolking.


In : Omgaan met verandering 


Tags: rijk  groei  macht  weerstand  armoe  rijkdom  globalisering  revolutie 
 
 

Make a free website with Yola