Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Ver-ANTWOORD-elijkheid

Posted by Renée Merkestijn on Sunday, May 24, 2020 Under: Omgaan met verandering

Ver-ANTWOORD-elijkheid

Verantwoordelijkheid betekent dat we antwoord geven op een situatie, keuzes maken. Ons antwoord heeft altijd vele consequenties. Die consequenties verschijnen als een nieuwe situatie in ons leven en dan zullen we opnieuw moeten antwoorden. Het leven houdt in dat we altijd antwoord moeten geven.

We hebben soms de neiging verantwoordelijkheid te begrijpen in veroordelende en bestraffende zin. Als bepaalde consequenties ongewenst zijn, gaan we fouten benoemen en schuldigen zoeken, in plaats van rustig een nieuw antwoord formuleren. We kunnen onze antwoorden uit het verleden niet veranderen, alleen ons huidige antwoord anders geven.

Het is prima oorzaken van nare situaties te onderzoeken en deze kennis mee te nemen naar de toekomst. Maar laat dit zelfonderzoek niet verworden tot onszelf of anderen veroordelen, wat leidt tot  schuld, schaamte, boosheid, angst, paniek, etc. We kunnen in oordeel en emotie blijven hangen, wat zorgt dat we geen antwoord geven of te laat. Niet antwoorden is ook een antwoord dat consequenties heeft. We kunnen hierdoor ook nog eens een antwoord geven dat tot verdere nare consequenties leidt.

Het probleem bij verantwoordelijkheid is, dat we niet alle consequenties kunnen voorzien en soms zelfs niet alle informatie hebben. Daarbij gaan we vaak uit van wat ‘normaal’ is, daar zijn we op gaan vertrouwen. Dat zie je nu ook bij de coronasituatie. De meeste mensen, bedrijven en overheden, hebben geen of te weinig reserves opgebouwd. Ze vertrouwden op het economische systeem en de moderne gezondheidszorg. Ze konden of wilden niet voorzien dat een virus alles zo compleet onderuit kon halen.

Maar deze situatie dient zich nu wel aan. We zijn verantwoordelijk, dus we zullen een een antwoord moeten formuleren. We hebben weinig informatie en het ‘normaal’ is van de baan. Het economische systeem hapert door onze eerdere keuzes en ook persoonlijk ervaren we de consequenties van eerdere antwoorden.

Dus de vraag is, wat gaan we nu antwoorden, persoonlijk en collectief? Besef dat welk antwoord we ook geven, dit antwoord weer vele consequenties zal hebben. Denk daarom rustig na, ga niet impulsief of vanuit angst allerlei stappen en maatregelen nemen. Blijf evenmin in oordeel, schuld, schaamte, woede, angst en paniek hangen, wat ons  denkvermogen ondermijnt. Leer van de lessen en neem dit mee in  nieuwe antwoorden. Want het verleden kunnen we niet veranderen, alleen het heden en met onze antwoorden de toekomst.

Laten we ons ook realiseren, dat overheden, bedrijven en mensen al een antwoord hebben gegeven op de situatie, met allerlei consequenties als gevolg. Er is nu een geheel nieuwe situatie ontstaan voor iedereen. Dáár zullen we nu een antwoord op moeten geven, op de huidige situatie. We zijn met zijn alleen ver-antwoord-elijk.

In : Omgaan met verandering 


Tags: verantwoordelijkheid  antwoord geven  consequenties  corona  angst  boosheid  persoonlijk  collectief 
 
 

Make a free website with Yola