Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Vrede kiezen

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, March 10, 2022 Under: Creëer je eigen werkelijkheid.

We zijn gewend in elk conflict partij te kiezen. Partij kiezen hoort bij de dualiteit. We verdelen de mensheid in goeden en slechten. In ons denken, praten en handelen versterken we zo het conflict, dragen energetisch bij aan het conflict.

Het is beter te leren onpartijdig te zijn in je denken, praten en handelen. Zo draag je bij aan de vrede, zo stijg je uit boven de dualiteit. Dualiteit ontstaat als je denkt dat de hele wereld buiten jou bestaat. Dat vertaalt je brein dan in twee dingen:

·       * Ik moet mijn geluk uit die wereld halen (geld, liefde, macht) omdat ik alleen ben en tekort kom. Angst.

·       * Ik moet me tegen ongeluk dat vanuit de wereld komt verdedigen (aanval, verdediging, concurrentie, gevaar). Oordeel.

De wereld reflecteert slechts je denken.

·      * Als jij denkt dat je dingen moet halen, blijf je altijd op zoek en kom je altijd tekort.

·       * Als jij denkt dat je je moet verdedigen, leef je altijd in strijd.

Elk conflict is een uitnodiging het duale denken te overstijgen en voor vrede te kiezen. Daarmee reageer je vanuit liefde en eenheid en verdwijnt het conflict. Je draagt er niet meer aan bij in je denken, woorden en handelen. 


In : Creëer je eigen werkelijkheid. 


Tags: conflict  partij kiezen  dualiteit  energetrisch 
 
 

Make a free website with Yola