Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Waarnemen en bewustzijn

Posted by Renée Merkestijn on Saturday, April 8, 2023 Under: Spiritualiteit

Wat onze zintuigen en hersenen doen is energie waarnemen en die vervolgens in vormen te vertalen. Ons energieveld botst op een ander energieveld, vertaal je als mijn lichaam botst op de tafel. Als mensen of dingen veranderen, zien we veranderingen in energievelden, maar vertalen dit in vormen.

Wat we zintuiglijk waarnemen als vorm, zien we vaak als waarheid en realiteit, en gaat daarmee onze huidige staat van bewustzijn bepalen. Alleen energie waar we op afstemmen, zoals op een tv- of radiozender, nemen we waar. Als je luistert naar een popzender, kan je de klassieke zender niet meer horen. Maar we zijn geneigd te denken dat die klassieke zender niet bestaat.

Bewustzijn verhogen is de beperkingen van je zintuiglijke waarneming overstijgen. Ze noemen het niet voor niets nieuw  gaan waarnemen.

Realiseer je dat de wereld vele malen groter is dan je zintuiglijk als vorm waarneemt, beperk je waarheid niet tot de fysieke waarneming.

Realiseer je dat vormen veranderen omdat energie steeds verandert, zaad wordt een boom, de boom wordt een tafel en de tafel wordt warmte en as. Hecht niet teveel waarde aan slechts één van die vele vormen ervan.

Blijf neutraal als je energieveld verandert. Als baby was je anders dan nu. Jij maar ook je vorm is veranderd, dus je neemt een andere vorm waar, dat is anders, het  is niet beter of slechter.

Leer je afstemmen op energie en niet teveel te focussen op slechts de vorm ervan, leer vorm als tijdelijk te zien.

Besef dat jij het bent die de vormen creëert, door afstemming op bepaalde energetische zenders en je zelf deze energie vervolgens in vorm vertaalt. 

Vraag je af waarom bepaalde vormen in jouw leven zijn, wat de energie is die jou aanspreekt of eventueel lijkt af te stoten, wat is de link of relatie tussen jou en die energie? Alle relaties zijn energieën en energetische verbanden die je waarneemt.

In : Spiritualiteit 


Tags: waarneming  waarheid  vorm  realiteit  energie  bewustzijn 
 
 

Make a free website with Yola