Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Waarschuwing

Posted by Renée Merkestijn on Wednesday, August 4, 2021 Under: Creëer je eigen werkelijkheid.

Waarschuwing

Het is zeker de laatste jaren gebruikelijk om de mensen met niet gangbare meningen te censureren. Niet alleen wordt de vrije meningsuiting via de sociale media beperkt, ook bankrekeningen worden geblokkeerd of opgeheven. Daarnaast is de rechtsgang bemoeilijkt en worden protesten soms met geweld onderdrukt. Politiek gezien wordt met noodwetten geregeerd, die steeds worden verlengd, waardoor de democratie niet meer functioneert.

Het gaat bij de censuur niet, zoals wordt beweerd, om het censureren van gevaarlijke mensen. Het gaat met name om mensen met een eigen visie op het leven, bijvoorbeeld een Christelijke visie . Het gaat om mensen die kritisch zijn op het overheidsbeleid inzake gezondheid en beperking van democratische rechten. Er vindt niet alleen censuur plaats in Amerika, maar ook in ons zogenaamde vrije land Nederland.

Dit wijst op onderdrukking en helaas op het mogelijk ontstaan van dictatuur.  Hitler zei indertijd dat Joden de volksgezondheid bedreigden, dat zij de economie kapot maakten, dat ze uit waren op vernietiging van de andere mensen. Op dit moment zijn het niet de Joden die daarvan worden beschuldigd, maar diverse andere mensen binnen de samenleving. We hebben gezien waar het geloof in deze uitspraken toe heeft geleid. Het lijkt er helaas op dat de geschiedenis zich herhaalt.

Laten we asjeblieft wakker worden. Laten we niet zoals de Duitsers en hun medestanders indertijd dit soort angstig en oordelend gedachtengoed accepteren of adopteren. Het is schrikbarend te zien hoeveel mensen vanuit hun angst en oordeel nu al vinden dat beperken van vrijheden van bepaalde mensen of groepen mensen akkoord is. 

 

 


In : Creëer je eigen werkelijkheid. 


Tags: waarschuwing  censuur  protest  dictatuur  oordeel  angst  hitler 
 
 

Make a free website with Yola