Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Wetenschap en politieke macht

Posted by Renée Merkestijn on Saturday, June 26, 2021 Under: Omgaan met verandering

Wetenschap en politieke macht

Wetenschap kent voortschrijdend inzicht. Wetenschappers hebben een theorie, zoeken bewijs daarvoor, dat geeft vervolgens een visie. Andere wetenschappers  bewijzen vervolgens dat deze visie niet klopt, komen met een andere theorie en de bewijzen daarvoor. Dat wordt na veel strijd de nieuwe visie of een gecorrigeerde visie. Totdat een andere wetenschapper die visie wederom corrigeert onderuit haalt. Deze strijd zal uiteindelijk het inzicht verdiepen en hopelijk het leven van de mens verbeteren.  

Wetenschappers zijn het daarom zelden met elkaar eens en zo hoort het ook. Als je wetenschap wilt bedrijven, dan moet je kritisch zijn en geen enkele visie als een voldongen feit beschouwen. In de strijd over visie zie je altijd twee stromingen, aanhangers van de oude theorie en aanhangers van nieuwe theorie. De invloed van de oude visie is maatschappelijk gezien het grootste geworden en dat willen de aanhangers ervan meestal zo houden. Daar hangt ook hun financiering vanaf.

Wetenschap is daarmee een politiek machtsveld geworden. Er wordt dan geen tegenspraak geduld van andere stromingen binnen de wetenschap, terwijl het juist de kern van wetenschap bedrijven hoort te zijn. De politiek getinte wetenschap duldt al zeker geen tegenspraak van het gewone volk, waarvan ze  beweren dat die er geen verstand van hebben en daarom hun mond moeten houden. Ze vergeten dat de wetenschap ten dienste van de mens dient te staan, en zeker niet ten dienste van de eigen politieke macht.  Momenteel dicteert een bepaalde wetenschappelijk stroming de coronamaatregelen. Andere theorieën en de bewijzen daarvoor worden rigoureus tegengehouden. Daarmee is wetenschap beoefenen gestopt en is het puur politiek bedrijven geworden.

Wij als het ‘gewone volk’ dienen dit te beseffen en moeten daarom kritisch zien te blijven. Je dient je af te vragen, welke stromingen zijn er binnen de wetenschap, welke is nu maatschappelijk de sterkste en welke wordt geweerd? Je zeker ook af te vragen, waar liggen de politieke en financiële belangen? Al is elke theorie wellicht moeilijk te begrijpen, probeer de hoofdlijnen te volgen en naast elkaar te zetten. Neem niet klakkeloos één theorie als feit aan. Volg niet blindelings de aanhangers van oude theorieën, alleen omdat die mensen veel politieke macht hebben en die theorie bekender is.

Onze regering luistert naar een bepaalde groep wetenschappers, met bepaalde vastomlijnde ideeën die door andere wetenschappers worden bekritiseerd en zo hoort het ook. Juist door deze strijd komen we tot betere wetenschappelijke inzichten die de mensheid het beste dienen. Niet door andere visies uit te sluiten, wetenschappelijk en politiek gezien. Juist in deze coronatijd waarin onze gezondheid en door de coronamaatregelen ons economisch bestaan op de tocht staat, moeten we kunnen rekenen op een wetenschap die wetenschap bedrijft en die geen politieke macht wordt. Zeker onder tijdsdruk, is iedereen gebaat bij een open discussie en niet bij politiek bedrijven.

 


In : Omgaan met verandering 


Tags: wetenschap  corona  politiek  belangen 
 
 

Make a free website with Yola