Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Wetenschap, mens en waarheid

Posted by Renée Merkestijn on Wednesday, May 25, 2022 Under: Maatschappij

Wetenschap, mens en waarheid

In de wetenschap ontwikkelt men een theorie en probeert deze te bewijzen. Als dit lukt is dit de nieuwste wetenschappelijke visie. Totdat er nieuwe feiten en inzichten komen, waardoor men een nieuwe theorie ontwikkelt en wederom probeert te bewijzen. Dit betekent dat de wetenschappelijke waarheid altijd aan verandering onderhevig is. Elke conclusie is een tijdelijke conclusie.

Dit heeft te maken met onze vooral rationele, analytische, deducerende aanpak. De linkerhersenhelft is altijd aan het graven, probeert in en via alle details het geheel te ontwaren. Maar je komt altijd weer nieuwe details tegen, die je niet hebt geïntegreerd in het geheel. Ergo, met onze rationele hersenhelft is het lastig het geheel te kennen.

We zijn als gewoon mens of als wetenschapper geneigd via ratio, analyse en deductie de waarheid te willen vinden. We trekken een conclusie, maar zullen deze altijd ergens in de toekomst bij moeten stellen. Want onze linkerhersenhelft heeft geen zicht op het geheel. Tegelijkertijd zijn wij en ook wetenschappers geneigd die tijdelijke waarheid als dé enige waarheid te willen zien, want dat geeft houvast.

Zolang wijzelf en zolang wetenschap weinig gebruik maken van de rechterhersenhelft, die het geheel wel kan kennen, blijven we verdwalen in beperkte en daardoor vaak beperkende theorieën over het bestaan. Dan blijven we verdwalen in details. De rechterhersenhelft heeft een alomvattende kijk op zaken, alles is inbegrepen, zelfs paradoxen.

Laat je niet afleiden door de theorieën die slechts ontstaan vanuit ratio, analyse en deductie, welke uit details een conclusie wilden destilleren. De waarheid is inclusief, alles wat bestaat is waar. Ook dingen waarvan je linkerhersenhelft besluit dat het niet waar kan zijn. Dit is mede waar ze in spirituele visies naar verwijzen als ze het hebben over totale acceptatie. Zolang je delen buitensluit, details bekijkt, delen van jezelf niet leuk of onwaar vindt, delen van de ander niet leuk of onwaar vindt, sluit je je af van het geheel. Je scheidt je hiermee geestelijk af van alles wat is.

Probeer als oefening alles wat bestaat als waarheid te zien. Je linkerhersenhelft zal meteen in protest komen en het ene willen accepteren en het andere willen buitensluiten. Zo kom je  meteen je aannames tegen, de tijdelijk theorieën die je linkerhersenhelft heeft geconstrueerd vanuit details. En welke details je nog niet hebt geïntegreerd in je geest.

 

 

 


In : Maatschappij 


Tags: wetenschap  mens  waarheid  linkerhersenhelft  rechterhersenhelft  ratio  eenheid  detail  theorie 
 
 

Make a free website with Yola