Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Wetenschapskerk

Posted by Renée Merkestijn on Friday, November 26, 2021 Under: Spiritualiteit

Wetenschapskerk

Wetenschap lijkt een nieuw soort kerk geworden. Wetenschappers zijn de hogepriesters die ons vertellen wie we zijn, waar we vandaan kwamen en hoe we moeten leven. Politici zijn de priesters, die zondaars op het rechte pad houden. Journalisten zijn de predikers, die de nieuwe bijbel voortdurend aan de man brengen en citeren. Kerk en staat zijn net als in het verleden één geworden.  

Deze wetenschapskerk vertelt ons dat wetenschap de ware god is, een godheid ver verheven boven de gewone mensen, net als de kerkelijke leiders. Alleen priesters en predikers staan in verbinding met deze verheven godheid, zijn in dienst van hem. De zondaars dienen dit hogere gezag te gehoorzamen. De gewone mens moet worden gestuurd, gecorrigeerd en bestraft door de kerk, dient te gehoorzamen aan dit goddelijke gezag. 

Deze wetenschapskerk gelooft alleen in de stoffelijke wereld. Mensen zijn stoffelijke lijven met een minderwaardige genetische bouw en zondige gewoonten. De nieuwe kerk wilt de zondige mens wel redden, maar heeft daarvoor diens geld nodig. Betalen voor jouw zondige leven is jouw boetedoening. Van dat boetegeld worden die minderwaardige lijven gecorrigeerd met chemische en technische middelen. Jouw behoeften worden zodanig beperkt, dat de kerk in rijkdom blijft bestaan en zondaars is armoede leven. Gered worden door de nieuwe godheid is slechts weggelegd voor degenen die aflaten kopen.

Volgens de kerk maken zondige mensen de leefomgeving kapot en veroorzaken klimaatproblemen met ongecontroleerde zondige fysieke en psychische behoeften, al financiert ze de promotie daarvan. De wetenschapskerk heeft tevens een weg tot redding van de zondaars in detail uitgestippeld. Zondaars dienen tegen betaling en met veel fysiek lijden de kerkelijke weg gehoorzaam te volgen, om uiteindelijk de hemel op aarde te bereiken. Dan kan je als zondaar gelukkig leven zonder behoeften, als monniken in een klooster.

Ik heb geen bezwaren tegen wetenschap, maar in mijn ogen dient de wetenschap de mensen te dienen en niet andersom. Dit geldt ook voor de politiek en de pers. 


In : Spiritualiteit 


Tags: wetenschap  kerk  maatschappij  religie   
 
 

Make a free website with Yola