Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Zelfbeeld is beperkt en beperkend

Posted by Renée Merkestijn on Tuesday, February 6, 2024 Under: Spiritualiteit

Wie je denkt te zijn, jouw zelfbeeld, is gebaseerd op waarneming en interpretatie. Hoe jij jezelf ziet, verandert voortdurend, is instabiel. Het beeld dat jij van anderen hebt en anderen van jou hebben net zo goed. Ieder mens neemt anders waar en interpreteert alles anders, dus geeft nooit de enige waarheid weer, maar slechts jouw denkbeelden over jezelf en anderen.

Omdat je kijkt en redeneert vanuit persoonlijke ervaringen is je zelfbeeld of beeld van anderen per definitie beperkt. Maar we geloven er stellig in, zijn eraan gehecht en zijn geneigd ons zelfbeeld tegen andere beelden te verdedigen. We vergelijken onszelf met anderen en vinden onszelf dan meerderwaardig of minderwaardig. Dus dat zelfbeeld maakt je kwetsbaar en is daarmee ook beperkend.

Nu kan je waarneming en interpretaties niet voorkomen. Wel kan je gaan inzien hoe beperkt en beperkend dit is en daaraan voorbij gaan. Wie je werkelijk bent is een geestelijk wezen met oneindige mogelijkheden. Onze geest is vele malen groter dan ons waarnemen en ons denken, groter dan ons zelfbeeld, groter dan wie of wat we denken te zijn.

Dit is waar Mandela in zijn speech, geschreven door Marianne Williamson, aan refereerde. Als we ons beperkte en beperkende zelfbeeld loslaten, zien we onze geest, zien we onszelf in onze grootsheid, wat voor ons beperkte en beperkende zelfbeeld beangstigend kan zijn.

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we buitenmate krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meest bang maakt.
We vragen onszelf af: ”Wie ben ik om briljant, schitterend, getalenteerd en legendarisch te zijn?”
Zowaar, wie ben je om dat niet te zijn?

Je bent een kind van God. Jezelf klein maken dient de wereld niet.
Er is niets verlichts aan krimpen zodat andere mensen om je heen zich niet onzeker gaan voelen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, tot uitdrukking te brengen.
Het is niet slechts in enkelen van ons aanwezig, maar in iedereen.
En als we ons eigen licht laten schitteren, geven we onbewust toestemming aan andere mensen om net zo te zijn
Terwijl we bevrijd worden van onze angsten, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch de anderen.

 

In : Spiritualiteit 


Tags: zelfbeeld  waarneming  interpretatie  grootsheid  klein  beperkt  beperkend 
 
 

Make a free website with Yola