Spiritualiteit, HSP en Lenormand

Ziekenhuisbedden en coronacrisis

Posted by Renée Merkestijn on Thursday, September 16, 2021 Under: van impasse naar inspiratie
De afgelopen jaren hebben we ondanks een verouderende bevolking flink bezuinigd op de zorg en met name op het aantal ziekenhuis- en ic-bedden. Mensen blijven steeds korter in het ziekenhuis, dus politiek gezien werd het risico op piekbelasting klein geacht.  

We hebben ongeveer 2 ziekenhuisbedden per 1000 inwoners, omringende landen veel meer. Duitsland 8, Frankrijk en België 6, Luxemburg 5.

Het aantal IC bedden was 2200 stuks in 2015, nu hebben we er 1150. Dus is ongeveer gehalveerd in 5-6 jaar tijd.

Het probleem is, dat je door minder bedden minder in staat bent pieken op te vangen. De gevolgen zien we  al anderhalf jaar voor onze ogen gebeuren. Helaas zet de vermindering van met name de ic-bedden nu nog verder door, omdat veel zorgpersoneel onder de druk afhaakt.

De komende jaren zullen we met zijn allen moeten bedenken hoe we daarmee omgaan. Willen we bezuinigen op bedden en de problemen zoals nu zijn ontstaan voor lief nemen? Hopen we dat de omringende landen ons wel zullen helpen als het mis gaat? Of gaan we toch wat meer bedden beschikbaar stellen? Gaan we nog meer inzetten op preventie van ziekten door een gezondere levensstijl, zodat men minder vaak naar het ziekenhuis moet? Of een combinatie van die twee?

Denk er zelf eens over na en maak je ideeën kenbaar via je politieke stem. Kom eens met nieuwe voorstellen over preventie van ziekten, op elk gebied dat invloed heeft. Plus doe vooral ook zelf meer voor je welzijn en gezondheid.  Denk hierbij niet alleen aan gezonder eten en drinken en bewegen, maar ook aan de hoeveelheid natuur, klimaat en milieu. 


In : van impasse naar inspiratie 


Tags: ziekenhuis  ic  bedden  bezuiniging  veroudering 
 
 

Make a free website with Yola