Cursus biografie, autobiografie, memoires

Deze schriftelijke cursus ben ik momenteel geheel aan het reviseren en actualiseren. Verwachte verschijningsdatum november 2021. Ik gaf deze cursus jarenlang via een onderwijsinstituut in Nederland en België, maar ga deze nu in eigen beheer uitgeven. Het is mogelijk dat ik deze cursus in boekvorm uitgeef, in plaats van als cursus met persoonlijke begeleiding. In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld. 

Vorm (biografie, autobiografie, memoires, anekdotisch levensverhaal, dagboekvorm, realistisch of geromantiseerd) en standpunt (ik- en hij-vorm, tegenwoordige of verleden tijd, hoofdstukken). Gebruik van dialogen en beschrijvingen.  Omgevingsfactoren zoals locatie tijdsbeeld, cultuur, achtergrond, taalgebruik, sfeer.

Lezers. Doelgroepen, onderwerp, thema, boodschap, herkenning, contrasten en overeenkomsten gebruiken. 

Schrijfproces voorbereidingen, informatie verzamelen en ordenen, interviews, tijdlijn en synopsis en gebruik mindmaps, detailbladen en persoonsinformatie. De structuur bepalen aan de hand van de elementen gebeurtenissen, karakters en omgeving. Voorwerk. Synopsis. Hoofdstukkenindeling.

De drie elementen. 

  • Element gebeurtenissen, plot. Plot (hoofdlijn en nevenlijnen), plot- of character driven, spanningsboog, keerpunten en wendingen, inleiding/expositie, middendeel, climax en anti-climax, afronding.
  • Element karakter. Hoofdpersoon, tegenspelers, wisselwerking, dieren, natuur, groepen, figuranten. Karakter van hoofdpersoon, eigenschappen, kernkwaliteiten en valkuilen, consistentie en tegenstrijdigheid, uiterlijk en gewoonten, bijzonder/gewoon, held/antiheld, identificatie, boodschap, karakterontwikkeling.
  • Element omgeving. Ondersteunend of bepalend, historishe gebeurtenissen.

De vorm. Hoofdstukken. Paragrafen. Alinea's.  Zinnen. Citaten. Lange en korte beschrijvingen. Dialogen en innerlijke dialogen.. Flashbacks, flashforwards. Opbouw. Ritme. Spanning/rust. nzoomen/uitzoomen. Vooraankondigingen. Schrijfstijl. Zinnen. Woordgebruik. Accenten, het juiste woord vinden. Grammatica uitgebreid. Lay-out. Herlezen.

Laatste fase. Redigeren. Illustraties. Kaft, flaptekst en foto auteur of hoofdpersoon. Publicatie via uitgever of eigen heheer.